Open with:
SIA «LINAS AGRO»

Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. +371 630 840 24
Fakss +371 630 842 24
E-pasts info@linasagro.lv

Kods 53603019011
PVN numurs LV53603019011


Agronomijas nodaļas vadītājs

Ģirts Šteinbergs (Zemgale - Kurzeme), mob. tālr. +371 29344500, e-pasts g.steinbergs@linasagro.lv

Agronomi- konsultanti

Zemgale:

Vilnis Kauliņš, mob. tālr. +371 26173833, e-pasts v.kaulins@linasagro.lv

Romāns Dvorkins, mob. tālr. +371 26606727, e-pasts r.dvorkins@linasagro.lv

Kristīne Svarinska, mob. tālr. +371 25779909, e-pasts k.svarinska@linasagro.lv

Kurzeme:  

Inta Pope, mob. tālr. +371 26665425, e-pasts i.pope@linasagro.lv

Latgale:

Juris Dilāns, mob. tālr. +371 22007344, e-pasts j.dilans@linasagro.lv

Vidzeme:

Jans Ciukšo , mob. tālr. +371 26691911, e-pasts j.ciukso@linasagro.lv

Loģistikas nodaļas vadītājs

Juris Petriks, mob. tālr. +371 26418180, e-pasts j.petriks@linasagro.lv

Noliktavas pārzinis

Andrejs Andruškevičs, mob. tālr. +371 20270031, e-pasts a.andruskevics@linasagro.lv