Orai

Biathlon 4D

Prekės kodas: Biathlon 4D

Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti.

HERBICIDAS Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Tara: 1,05 kg

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Veikliosios medžiagos: 714 g/kg (71,4%) tritosulfurono + 54 g/kg (5,4%) florasulamo.

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Veikimo būdas. Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Tritosulfuronas priklauso sulfonilurejos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams. Herbicidas blokuoja svarbių baltymų acetolaktato sintetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Tai stabdo proteinų gamybą augale, taip sumažindamas augalų augimą ir ląstelių vystymąsi. Biathlon 4D pirmiausiai veikia per lapus, yra pilnai sisteminis herbicidas, skirtas naudoti po sudygimo ir vėlesniuose augimo tarpsniuose (BBCH 13-39).

Biathlon 4D veiksmingumas nuo piktžolių. Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 70 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash.

Puikus veikimas (95 – 100% veikimasl) Labai geras veikimas (85 – 95% veikimasl) Geras veikimas (70 – 85% veikimas) Vidutinis veikimas (40 – 70% veikimas)
Baltažiedis vairenis Pentinius raguolis Vaistinė žvirbliarūtė* Nuodingoji šunpetrė 
Rapsai (žieminiai) Raudonžiedė notrelė Raudonžiedis snaputis*** Dirvinė veronika
Trikertė žvaginė Apskritalapė notrelė Rūgtis takažolė Trilapė veronika
Rugiagėlė  Dirvinė neužmirštuolė Pūdyminė veronika Dirvinė usnis**
Baltoji balanda Dėmėtasis rūgtis Persinė veronika  
Smiltyninis skamainis   Našlaitės     
Paprastasis poklius      
Vijoklinis (pelėvirkštis)      
Rūgtis      
Aklės*      
Kibusis lipikas      
Daržinis lipikas      
Ramunė vaistinė          
Bekvapė ramunė      
Aguona birulė      
Daržinė žliūgė      
Dirvinė čiužutė      
Mėlynžiedis vikis      

* tik dviejų bandymų duomenys

** Biathlon 4D poveikis usnims pagerinamas pridedant Dash.

*** Veiksmingumas nuo Raudonžiedžio snapučio yra geresnis, kai purškiamos piktžolės yra mažos.

Norma ir purškimo laikas.

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai.

Norma: 55 – 70 g/ha Biathlon 4D + Dash.

Naudojimo laikas: nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo tarpsnio, (BBCH 29–39).

Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos.

Norma: 40 – 55 g/ha Biathlon 4D + Dash

Naudojimo laikas: nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, (BBCH 13–29).

Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis - 100 – 300 l/ha.

Tirpalo paruošimas. Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite Biathlon 4D. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash®. Išmaišykite. Purškimo metu maišyklė turi dirbti. Maišymas Dėl Biathlon 4D maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Purškimas. Nelyti turėtų - 1,5 valandos po nupurškimo. Norint gauti optimalų Biathlon 4D poveikį, reikia pakankamai drėgmės, kad herbicidas galėtų prasiskverbti per piktžolių kutikulą ir ląstelių sienelės ir išplisti po visą augalą. Sausomis sąlygomis, kai veikliųjų medžiagų patekimas į piktžoles yra nepakankamas, herbicido poveikis gali būti sustiprintas naudojant lipalus ir paviršiaus aktyviąsias medžiagas, pavyzdžiui, Dash, kurios didina įsisavinimą per lapus.

Temperatūra labai stipriai neįtakoja Biathlon 4D veikimo. Abi veikliosios medžiagos gerai veikia tiek vėsesniu, tiek karštu oru. Svarbiausia, kad dėl aplinkos sąlygų, piktžolės nesustotų augti. Negalima purkšti pasėlių jei šie nukentėjo nuo šalnų, sausros, drėgmės pertekliaus ar bet kurio kito streso.

Biathlon 4D gali sukelti pasėlių pašviesėjimą. Taip pat buvo pastebėta, kad gali trumpinti stiebus. Tačiau šie požymiai įtakos derliui neturėjo.

Purkštuvo plovimas – svarbu! Po Biathlon 4D purškimo, kruopščiai išplaukite purkštuvo vidų, išorę, visus filtrus ir purkštukus. Purkštukus ir filtrus plaukite atskirai, naudokite ploviklį. Pripilkite į purkštuvą vandens ir pridėkite ploviklio (pvz. 1,0 litrą 25% buitinio amoniako į 100 litrų vandens). Nuplaukite purkštuvo strypus, vamzdelius ir palikite 15 minučių įjungtą maišyklę. Išpurkškite visą purkštuvo turinį per purkštukus ir dar kartą nuplaukite purkštuvo išorę švariu vandeniu. Viską pakartokite ir pabaigai dar kartą skalaukite švariu vandeniu 5 minutes įjungę maišyklę, po to išleiskite vandenį per purkštuvo vamzdelius ir purkštukus.

Sėjomaina. Jei Biathlon 4D buvo naudotas pavasarį, turi praeiti bent 2 mėnesiai ir dirva įdirbta bent 12 cm gyliu, prieš sėjant žieminius rapsus ar kitus kryžmažiedžius augalus. Sėjant tiesiogiai, be dirvos dirbimo, rekomenduojama, kad praeitų bent 3 mėnesiai nuo Biathlon 4D panaudojimo iki žieminių rapsų ar kitų kryžmažiedžių augalų sėjos. Kitą pavasarį galima auginti visus augalus be apribojimų. Jei, dėl kokių nors priežasčių, augalus reikia atsėti pavasarį, kai Biathlon 4D jau buvo panaudotas, javus ir kukurūzus galima sėti be jokių apribojimų.

Panašios prekės
Maxim Maxim
Plataus veikimo spektro kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas varpinių ja..
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Arrat Arrat
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naiki..
Boxer Boxer
Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti ži..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Atrankinio sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms i..
Proteus Proteus
Kontaktinis ir sisteminis insekticidas žieminių ir vasarinių kviečių, mieži..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Galera Galera
Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms ..
Mavrik Mavrik
Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Tombo Tombo
Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms p..
Terpal 460 Terpal 460
Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. ..
Fastac 50 Fastac 50
Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Leander Leander
Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių i..
Maredo Maredo
Efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu apsauginiu ir gydo..
Plenum Plenum
Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaug..
Cycocel 750 SL Cycocel 750 SL
Žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių augimo reg..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Signum Signum
Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirni..
Sluxx Sluxx
Labai efektyvus moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir u..
Caryx Caryx
Augalų augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams rapsams. Skirtas prof..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Optimus Optimus
OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius i..
Sito Plus Sito Plus
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, kuri pagerina purškiamo paviršiaus padengimą..
Roundup Energy Roundup Energy
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. ..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Moddus Start Moddus Start
Moddus Start – cikloheksandionų cheminės grupės augimo reguliatorius,..
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Librax Librax
Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, apsaugai nuo..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Fenix Fenix
Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias..
Foam-Fighter Foam-Fighter
Putų nusėsdintojas. Preparatas, skirtas putų susidarymo purkštuvuose p..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Poweroil Poweroil
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, sukurta augalinio aliejaus pagrindu. Naudoja..
Medax Max Medax Max
Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminia..
Cantus Gold Cantus Gold
Sisteminio veikimo fungicidas apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, j..
Goltix Queen Goltix Queen
Sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms..
Trimmer Trimmer
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti. ..
Extra Clean Extra Clean
Subalansuotas, skystas purkštuvų ploviklis, kurio sudėtyje yra neutralizuoj..
GO-pH GO-pH
Parūgštintojas, tirpalas, turintis fosforo rūgšties, azoto trąšų ir alkohol..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kvieči..
Priaxor Power Pack Priaxor Power Pack
Fungicidų Priaxor ir Curbatur®3 pakuotė. Abu fungicidai naudojami ..
Priaxor Priaxor
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu...

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.