Orai
0

Librax

Prekės kodas: Librax

Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, apsaugai nuo grybinių ligų.

Tara: 5 l

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, žieminių kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų. Skirtas profesionaliajam naudojimui

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62,5 g/l (6,25 %) + metkonazolas 45,0 g/l (4,5 %).

Cheminės grupės:   karboksamidų ir triazolų.

Produkto forma:  koncentruota emulsija (EC).

Veikimo būdas. Librax yra 2-jų veiklių medžiagų fungicidas, į kurio sudėtį įeina metkonazolas ir fluksapiroksadas.

 

Fluksapiroksadas priklauso karboksamidų SDHI cheminei grupei. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę.

Metkonazolas priklauso triazolų grupės fungicidams ir jo esminis veikimo būdas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelės suardymas. Pagal savo veikimo būdą triazolai priskiriami demetilinimo inhibitoriams (DMI). DMI dar yra vadinami sterolbiosintezės inhibitoriais (SBI). 

Fluksapiroksadas ir metkonazolas puikiai papildo vienas kito veikimą. Abi veikliosios medžiagos yra plataus veikimo fungicidai nuo daugelio javų ligų. Tiek fluksapiroksadas, tiek metkonazolas gerai veikia nuo septoriozių, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės ir miltligės kviečiuose bei rinchosporiozės ir smulkiųjų rūdžių miežiuose. Šis derinys taip pat praplečia fungicido veikimą nuo varpų fuzariozės (metkonazolas) sukėlėjų, kurie gali išplisti javų žydėjimo metu. 

Naudojimo rekomendacijos. Librax yra sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo daugelio grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose rugiuose, kvietrugiuose ir avižose. Naudokite pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Nenaudokite produkto, jei augalai nukentėjo nuo streso, pvz.: ilgalaikės sausros. 

Librax veiksmingumas nuo ligų priklauso nuo jo panaudojimo laiko ir normos.

Rekomendacijos ir normos:

Didžiausias purškimų skaičius per vegetaciją: 

Naudojant 1,25 l/ha nuo BBCH 40 iki BBCH 69 – 1 kartą

Naudojant 2,0 l/ha – 1 kartą BBCH 61-69, purškiant nuo varpų fuzariozės. 


Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis 100-300 l/ha, priklausomai nuo panaudojimo laiko ir purkštuvo techninių galimybių. Vėlyvesniuose augimo tarpsniuose ir tankiuose pasėliuose naudokite didesnį vandens kiekį. 

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai

 • Lapų septoriozė  Mycosphaerella graminicola
 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Kviečių dryžligė  Pyrenophora tritici-repentis
 • Geltonosios rūdys  Puccinia striiformis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis
 • Varpų fuzariozė**  Fusarium spp. 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).

**Nuo varpų fuzariozės purškiama Librax 2,0 l/ha žydėjimo metu (BBCH 61–69).

Vasariniai kviečiai

 • Lapų septoriozė  Mycosphaerella graminicola
 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Kviečių dryžligė  Pyrenophora tritici-repentis
 • Geltonosios rūdys  Puccinia striiformis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis
 • Varpų fuzariozė**  Fusarium spp. 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

**Nuo varpų fuzariozės purškiama Librax 2,0 l/ha žydėjimo metu (BBCH 61–69). 

Žieminiai rugiai

 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Žieminiai miežiai

 • Tinkliškoji dryžligė  Pyrenophora teres
 • Smulkiosios rūdys  Puccinia hordei
 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Ramularija   Ramularia collocygni
 • Miltligė   Blumeria graminis

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Vasariniai miežiai

 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Tinkliškoji dryžligė  Pyrenophora teres
 • Smulkiosios rūdys  Puccinia hordei
 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Ramularija   Ramularia collocygni
 • Miltligė   Blumeria graminis

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Avižos

 • Avižų dryžligė   Pyrenophora avenae 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69). 

Venkite atsparumo! Librax yra sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų, metkonazolo ir fluksapiroksado. Tam tikros javų ligų sukėlėjų padermės, kurios turi sumažintą jautrumą triazolų ir karboksamidų grupės fungicidams jau yra žinomos daugelyje šalių. Atsiradus ligas sukeliančių grybų atsparumui triazolams ir karboksamidams, Librax bali neduoti norimo veiksmingumo. Fluksapiroksadas pagal veikimo pobūdį priklauso sukcinatdehidrogenazės inhibitoriams (SDHI, FRAC kodas C2). SDHI grupės fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika. Metkonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso demetilinimo inhibitoriams (DMI, FRAC kodas G1). DMI grupės fungicidams būdinga vidutinė atsparumo atsiradimo rizika. Jau yra nustatyta, kad lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola) tampa atspari kai kuriems šios grupės fungicidams ir tai gali smarkiai įtakoti produkto veiksmingumą nuo šios ligos.

Librax būtina naudoti pagal etiketės rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite daugiau nei nurodyta etiketėje. Naudokite Librax profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiems ligos požymiams. 
  
Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją. 

Venkite atsparumo! Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad, susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms, gali pasikeisti produktų veiksmingumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės dėlveiksmingumo, pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai sumažėjimo , nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir produkto naudojimo. Norint išvengti veiksmingumo sumažėjimo būtina produktą naudoti tik pagal rekomendacijas etiketėje ir naudoti BASF rekomenduojamą produkto normą. 

Tirpalo paruošimas. 3/4 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Produkto PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE. Įpilkite reikiamą kiekį Librax ir baikite pilti vandenį. Pakuotę gerai praskalaukite ir supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Kai naudojate produktų mišinius, atidžiai perskaitykite visų produktų etiketes ir kiekvieną produktą pilkite atskirai į purkštuvo rezervuarą, gerai išmaišykite. 

Purškimas Visada gerai išplaukite purkštyvą. Po purškimo turėtų 1/2 valandos nelyti. 

Naudojimo apribojimai. Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Panašios prekės
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Leander Leander
Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių i..
Maredo Maredo
Efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu apsauginiu ir gydo..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Signum Signum
Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirni..
Cantus Gold Cantus Gold
Sisteminio veikimo fungicidas apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, j..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kvieči..
Priaxor Power Pack Priaxor Power Pack
Fungicidų Priaxor ir Curbatur®3 pakuotė. Abu fungicidai naudojami ..
Priaxor Priaxor
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu...
Conclude AZT 250 SC Conclude AZT 250 SC
Sisteminio - translaminarinio veikimo strobilurinų grupės fungicidas skirta..
Naujiena
Revytrex® Revytrex®
Ssteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žiemin..
Naujiena
Syrex Syrex
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu, naudoj..
Tango Flex Tango Flex
Triazolų ir benzofenonų cheminių grupių sisteminis fungicidas, naudojamas ž..
Naujiena
Balaya® + Flexity® Pack Balaya® + Flexity® Pack
Fungicidų kombinacija, pasižyminti apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo..
Naujiena
Juventus + Curbatur Pack Juventus + Curbatur Pack
Sisteminių fungicidų kombinacija žieminiams ir vasariniams kvieči..
Naujienos
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
2020 06 09
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
Prasidėjo mėnuo, kurio metu vasarojaus pasėliuose sukuriama apie 40 proc. bendros jų biomasės, gautos per visą vegetacijos periodą. Fotosintezės produktyvumas vasarojaus pasėliuose šį mėnesį labai priklauso ne tik nuo lauko dirvų našumo ar auginimo technologijų intensyvumo, bet ir nuo oro sąlygų. O štai šilumos ir drėgmės, vertinant meteorologų prognozes birželio mėnesiui, augalams tikrai turėtų pakakti. Tad, jei sugebėsime tinkamai ir laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus, turėsime gausesnį derlių.
Plačiau
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
2020 06 05
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
LAMMC LŽI mokslininkų parengtame straipsnyje rašoma apie naujų kenkėjų plitimą Lietuvos pasėliuose. Daugybę įrodančių studijų galima rasti apie kenkėjų judėjimą iš pietinių regionų link šiaurinių ir puikią jų adaptaciją. Aktyvūs prekybiniai ryšiai tarp įvairių šalių taip pat prisideda prie kenkėjų judėjimo iš vienų regionų į kitus. Didelė konkurencija grūdų rinkose jų eksportuotojus verčia ieškoti naujų partnerių įvairiose pasaulio šalyse, taikytis su grūdus superkančiose šalyse galiojančiais reikalavimais, kurie nebūtinai sutampa su Europoje taikomais ir gali būti gana specifiniai. Vienas iš į kai kurias šalis eksportuojamiems grūdams keliamų reikalavimų – juose neturi būti vėžliablakių (Eurygaster).
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių būklė ir priežiūra birželio mėnesį
2020 06 02
Žieminių kviečių pasėlių būklė ir priežiūra birželio mėnesį
Birželio mėnuo yra bene reikšmingiausias, formuojant žieminių kviečių pasėlių produktyvumą: jo tankumą, grūdų kiekį varpoje ir iš dalies – 1000 grūdų vidutinę masę. Dėl vėsios gegužės šiek tiek sulėtėjo žieminių kviečių vystymasis, tad nuo jūsų kruopštumo priklausys būsimas derlius. Svarbiausi darbai šį mėnesį – aprūpinti augalus reikalingomis maistinėmis medžiagomis, apsaugoti nuo kenkėjų ir žalingiausių ligų.
Plačiau
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
2020 05 22
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
Labūnava, Kėdainių r. 2020 m. gegužės 20 d. Praėję lietūs labai teigiamai paveikė visų rūšių pasėlius. Šiemet pasėlių būklė yra nepalyginamai geresnė nei praėjusiais 2019 metais.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
2020 03 30
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
Beprasidedant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA) parengė gerosios praktikos internetinę svetainę, skirtą ūkininkams ir visiems besidomintiems augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymu www.skalaukteisingai.lt.
Plačiau

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.