Orai
Librax

Librax

Prekės kodas: Librax

Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, apsaugai nuo grybinių ligų.

Tara: 5 l

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, žieminių kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų. Skirtas profesionaliajam naudojimui

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62,5 g/l (6,25 %) + metkonazolas 45,0 g/l (4,5 %).

Cheminės grupės:   karboksamidų ir triazolų.

Produkto forma:  koncentruota emulsija (EC).

Veikimo būdas. Librax yra 2-jų veiklių medžiagų fungicidas, į kurio sudėtį įeina metkonazolas ir fluksapiroksadas.

 

Fluksapiroksadas priklauso karboksamidų SDHI cheminei grupei. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę.

Metkonazolas priklauso triazolų grupės fungicidams ir jo esminis veikimo būdas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelės suardymas. Pagal savo veikimo būdą triazolai priskiriami demetilinimo inhibitoriams (DMI). DMI dar yra vadinami sterolbiosintezės inhibitoriais (SBI). 

Fluksapiroksadas ir metkonazolas puikiai papildo vienas kito veikimą. Abi veikliosios medžiagos yra plataus veikimo fungicidai nuo daugelio javų ligų. Tiek fluksapiroksadas, tiek metkonazolas gerai veikia nuo septoriozių, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės ir miltligės kviečiuose bei rinchosporiozės ir smulkiųjų rūdžių miežiuose. Šis derinys taip pat praplečia fungicido veikimą nuo varpų fuzariozės (metkonazolas) sukėlėjų, kurie gali išplisti javų žydėjimo metu. 

Naudojimo rekomendacijos. Librax yra sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo daugelio grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose rugiuose, kvietrugiuose ir avižose. Naudokite pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Nenaudokite produkto, jei augalai nukentėjo nuo streso, pvz.: ilgalaikės sausros. 

Librax veiksmingumas nuo ligų priklauso nuo jo panaudojimo laiko ir normos.

Rekomendacijos ir normos:

Didžiausias purškimų skaičius per vegetaciją: 

Naudojant 1,25 l/ha nuo BBCH 40 iki BBCH 69 – 1 kartą

Naudojant 2,0 l/ha – 1 kartą BBCH 61-69, purškiant nuo varpų fuzariozės. 


Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis 100-300 l/ha, priklausomai nuo panaudojimo laiko ir purkštuvo techninių galimybių. Vėlyvesniuose augimo tarpsniuose ir tankiuose pasėliuose naudokite didesnį vandens kiekį. 

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai

 • Lapų septoriozė  Mycosphaerella graminicola
 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Kviečių dryžligė  Pyrenophora tritici-repentis
 • Geltonosios rūdys  Puccinia striiformis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis
 • Varpų fuzariozė**  Fusarium spp. 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).

**Nuo varpų fuzariozės purškiama Librax 2,0 l/ha žydėjimo metu (BBCH 61–69).

Vasariniai kviečiai

 • Lapų septoriozė  Mycosphaerella graminicola
 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Kviečių dryžligė  Pyrenophora tritici-repentis
 • Geltonosios rūdys  Puccinia striiformis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis
 • Varpų fuzariozė**  Fusarium spp. 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

**Nuo varpų fuzariozės purškiama Librax 2,0 l/ha žydėjimo metu (BBCH 61–69). 

Žieminiai rugiai

 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Rudosios rūdys  Puccinia recondita
 • Miltligė   Blumeria graminis 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Žieminiai miežiai

 • Tinkliškoji dryžligė  Pyrenophora teres
 • Smulkiosios rūdys  Puccinia hordei
 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Ramularija   Ramularia collocygni
 • Miltligė   Blumeria graminis

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Vasariniai miežiai

 • Lapų ir varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum
 • Tinkliškoji dryžligė  Pyrenophora teres
 • Smulkiosios rūdys  Puccinia hordei
 • Rinchosporiozė  Rhynchosporium secalis
 • Ramularija   Ramularia collocygni
 • Miltligė   Blumeria graminis

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69).  

Avižos

 • Avižų dryžligė   Pyrenophora avenae 

Norma: Librax 1,25 l/ha. Naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69). 

Venkite atsparumo! Librax yra sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų, metkonazolo ir fluksapiroksado. Tam tikros javų ligų sukėlėjų padermės, kurios turi sumažintą jautrumą triazolų ir karboksamidų grupės fungicidams jau yra žinomos daugelyje šalių. Atsiradus ligas sukeliančių grybų atsparumui triazolams ir karboksamidams, Librax bali neduoti norimo veiksmingumo. Fluksapiroksadas pagal veikimo pobūdį priklauso sukcinatdehidrogenazės inhibitoriams (SDHI, FRAC kodas C2). SDHI grupės fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika. Metkonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso demetilinimo inhibitoriams (DMI, FRAC kodas G1). DMI grupės fungicidams būdinga vidutinė atsparumo atsiradimo rizika. Jau yra nustatyta, kad lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola) tampa atspari kai kuriems šios grupės fungicidams ir tai gali smarkiai įtakoti produkto veiksmingumą nuo šios ligos.

Librax būtina naudoti pagal etiketės rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite daugiau nei nurodyta etiketėje. Naudokite Librax profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiems ligos požymiams. 
  
Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją. 

Venkite atsparumo! Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad, susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms, gali pasikeisti produktų veiksmingumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės dėlveiksmingumo, pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai sumažėjimo , nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir produkto naudojimo. Norint išvengti veiksmingumo sumažėjimo būtina produktą naudoti tik pagal rekomendacijas etiketėje ir naudoti BASF rekomenduojamą produkto normą. 

Tirpalo paruošimas. 3/4 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Produkto PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE. Įpilkite reikiamą kiekį Librax ir baikite pilti vandenį. Pakuotę gerai praskalaukite ir supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Kai naudojate produktų mišinius, atidžiai perskaitykite visų produktų etiketes ir kiekvieną produktą pilkite atskirai į purkštuvo rezervuarą, gerai išmaišykite. 

Purškimas Visada gerai išplaukite purkštyvą. Po purškimo turėtų 1/2 valandos nelyti. 

Naudojimo apribojimai. Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Panašios prekės
Maxim Maxim
Plataus veikimo spektro kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas varpinių ja..
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Arrat Arrat
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naiki..
Boxer Boxer
Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti ži..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Atrankinio sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms i..
Proteus Proteus
Kontaktinis ir sisteminis insekticidas žieminių ir vasarinių kviečių, mieži..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Galera Galera
Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms ..
Mavrik Mavrik
Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Tombo Tombo
Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms p..
Terpal 460 Terpal 460
Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. ..
Fastac 50 Fastac 50
Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Leander Leander
Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių i..
Maredo Maredo
Efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu apsauginiu ir gydo..
Plenum Plenum
Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaug..
Cycocel 750 SL Cycocel 750 SL
Žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių augimo reg..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Signum Signum
Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirni..
Sluxx Sluxx
Labai efektyvus moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir u..
Caryx Caryx
Augalų augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams rapsams. Skirtas prof..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti. HERBI..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Optimus Optimus
OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius i..
Sito Plus Sito Plus
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, kuri pagerina purškiamo paviršiaus padengimą..
Roundup Energy Roundup Energy
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. ..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Moddus Start Moddus Start
Moddus Start – cikloheksandionų cheminės grupės augimo reguliatorius,..
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Fenix Fenix
Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias..
Foam-Fighter Foam-Fighter
Putų nusėsdintojas. Preparatas, skirtas putų susidarymo purkštuvuose p..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Poweroil Poweroil
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, sukurta augalinio aliejaus pagrindu. Naudoja..
Medax Max Medax Max
Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminia..
Cantus Gold Cantus Gold
Sisteminio veikimo fungicidas apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, j..
Goltix Queen Goltix Queen
Sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms..
Trimmer Trimmer
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti. ..
Extra Clean Extra Clean
Subalansuotas, skystas purkštuvų ploviklis, kurio sudėtyje yra neutralizuoj..
GO-pH GO-pH
Parūgštintojas, tirpalas, turintis fosforo rūgšties, azoto trąšų ir alkohol..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kvieči..
Priaxor Power Pack Priaxor Power Pack
Fungicidų Priaxor ir Curbatur®3 pakuotė. Abu fungicidai naudojami ..
Priaxor Priaxor
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu...

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.