Arrat

Prekės kodas: Arrat
Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo
Turite klausimų?

Aprašymas

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir kukurūzuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: dicamba, 500 g/kg (50%), tritosulfuronas, 250 g/kg ( 25 %).

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės (WG).

Cheminė klasė: benzenkarboksirūgštis (dikamba) ir sulfonilurėja (tritosulfuronas).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Arrat priklauso sulfonilurėjos grupės herbicidams. Į Arrat sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos – tritosulfuronas 25% ir dikamba 50%.

Tritosulfuronas blokuoja svarbių baltymų acetolaktat-sintetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Jis įsisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale abiem kryptimis aukštyn (akropetaliai) ir žemyn (bazipetaliai).

Dikamba priklauso benzoinės rūgšties darinių cheminei grupei. Dikamba įsisavinamas per dygstančių piktžolių lapus ir sistemiškai pasiskirsto visame augale.

Tritosulfurono ir dikambos derinys yra du skirtingi veikimo būdai viename produkte. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą. Arrat patenka į piktžolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augančios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+12-18 °C) ir drėgnu oru veiksmingumas yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų–keturių savaičių. Arrat gerai naikina tik dviskiltes piktžoles.

Naudojant Arrat rekomenduojama pridėti Dash® (Tai yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, pagerinanti ir pagreitinanti herbicido prasiskverbimą į piktžoles) arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir greitesnis herbicido patekimas į piktžoles, kai sąlygos purškimui nėra optimalios.

Arrat veikimas nuo piktžolių

Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Arrat norma yra 0,2 kg/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash®, 0,5 l/ha.

Veiksmingumas 95-100 % nuo:

Veiksmingumas 85-94.9 % nuo:

Veiksmingumas 70-84.9 % nuo:

Veiksmingumas

Baltųjų balandų (Chenopodium album), Bekvapių šunramunių (Tripleurospermum perforatum), Dirvinių čiužučių (Thlaspi arvense), Daržinių žliūgių (Stellaria media), Trikerčių žvaginių (Capsella bursa-pastoris), Dirvinių garstukų (Sinapis arvensis), Dėmėtųjų rūgčių (Persicaria maculosa), Paprastųjų poklių (Descurainia sophia), Plačiųjų balandūnių) (Atriplex patula), Rapsų pabirų.

Vijoklinių pelėvirkščių (Fallopia convolvulus), Kibiųjų lipikų (Galium aparine), Raudonžiedžių notrelių (Lamium purpureum), Snapučių (Geranium sp.) Dirvinių usnių (Cirsium arvense), Vaistinių ramunių (Matricaria recutita), Dirvinių karpažolių (Euphorbia helioscopia).

Dirvinių našlaičių (Viola arvensis), Paprastųjų takažolių (Polygonum aviculare), Veronikų (Veronica sp.).

Aklių (Galeopsis sp.), Vaistinių žvirbliarūčių (Fumaria officinalis).

Poveikis usnims

Arrat veiksmingas tik nuo tų usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei usnys žieminiuose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas nupurkšti su MCPA.

Poveikis balandoms

Arrat veiksmingas nuo balandų tik tuomet, kai naudojamas su paviršiaus lipniąja medžiaga. Tai ypač aktualu, kai sausa.

Optimalus purškimo laikas:

-pavasarį, iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29) žieminiuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25) vasariniuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 13-15) kukurūzuose.

Naudojant vėliau, javams intensyviai augant, gali pasireikšti laikini hormoninio tipo simptomai (pvz. lapų susisukimas) ir sumažėti veiksmingumas nuo piktžolių.

Dėmesio!

Atidėkite purškimą prieš ir po ilgalaikių šalnų. Nepurkškite, jei oro temperatūra žemesnė kaip +5 °C arba aukštesnė kaip +25 °C. Lietaus turėtų nebūti 2-4 valandas po purškimo.

SĖJOMAINA

Esant normalioms augimo sąlygoms ar vėlyvai javapjūtei, kitais metais galima sėti visas kultūras, tačiau durpių ir smėlio dirvožemiuose nerekomenduojame auginti vasarinių rapsų, cukrinių runkelių ir žirnių.

Žieminius rapsus galima sėti, prieš tai dirvą suarus ar giliai sukultivavus.

Jei vasarinius javus dėl iššalimo, blogo sudygimo ar kitų priežasčių reikia atsėti, tuomet galima sėti vasarinius javus ar kukurūzus.

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia auginamų žemės ūkio augalų.

Normos ir augalai

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai (purškiama tik pavasarį)

Norma: 0,2 kg/ha Arrat. Purkškite anksti pavasarį, prasidėjus aktyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Vasariniai kviečiai, miežiai

Norma: 0,15 kg/ha Arrat. Purkškite pavasarį, kai javai turi 3 lapelius iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose javuose – 1.

Kukurūzai

Norma: 0,2 l/ha Arrat. Purkškite pavasarį, kai kukurūzai turi 3–5 lapelius (BBCH 13 - 15). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Didžiausias purškimų skaičius kukurūzuose – 1.

Arrat naudojant kukurūzuose, kurie yra nusilpę nuo šalnų, sausros, didelio temperatūrų svyravimo, užmirkimo ar ligų, gali pasireikšti neigiamas poveikis, t. y. pakisti lapų padėtis, išsikraipyti lapai, sustoti augimas, deformuotis šaknys. Šie požymiai yra laikini ir neturi neigiamos įtakos derliui.

Nenaudokite Dash® arba sumažinkite jo normą, jei javai turi ploną kutikulę. Taip paprastai būna po vėsių ir lietingų orų.

*Nedarykite mišinių su Dash®, jei oro temperatūra žemesnė kaip +10 °C arba jei purškimui naudojate labai šaltą vandenį, nes gali užsikimšti purkštukai.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150–250 l/ha.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Arrat sudėtyje yra dvi skirtingą veikimo pobūdį turinčios veikliosios medžiagos. Tritosulfuronas yra ALS inhibitorius (HRAC kodas - B), dikamba - sintetinis auksinas (HRAC kodas - O). Atsparumo išsivystymo rizika Arrat vertinama kaip vidutinė.

Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC B grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);

- paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;

- naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra aktyviai augančios 2–4 tikruosius lapelius turinčios piktžolės;

- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

Pastabos

  • · Siekiant apsaugoti šalia žemės ūkio pasėlių natūraliose biocenozėse augančius augalus, rekomenduojama vengti Arrat patekimo ant augalų, kurių nesiekiama sunaikinti;
  • · Arrat gali užteršti gruntinius vandenis. Negalima Arrat naudoti dažniau nei vieną kartą per trejus metus.
  • · Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

Tirpalo paruošimas

Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite Arrat. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo metu maišyklė turi dirbti.

Maišymas

Dėl Arrat maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Panašios prekės
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Butisan 400 Butisan 400
Sisteminis dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskil..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti. HERBI..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..
Temsa SC Temsa SC
Plataus veikimo spektro herbicidas naudojamas kukurūzų pasėliuose po sudygi..
Estet 600 EC Estet 600 EC
Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiame..
Rassel Rassel
Sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėm..
Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC
DIFLANIL 500 SC - selektyvus kontaktinio ir dirvinio poveikio herbicidas na..
Roxy 800 EC Roxy 800 EC
ROXY 800 EC – kontaktinis herbicidas veikiantis per lapus ir šaknis, ..
Belkar EC Belkar EC
Belkar yra selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui ži..
Metazamix Metazamix
Herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir vienametės miglės naikinimui ži..
Sunny Sunny
SUNNY yra sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dirvinės smilg..
Saper 500 SC Saper 500 SC
SAPER 500 SC - herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes ir kai kurias vienas..
Elipris Elipris
Rudeninis žieminių kviečių herbicidas prieš vienskiltes ir dviskiltes piktž..
Naujienos
Vasarinių kviečių pasėlių priežiūra 2021 m. pavasarį (III): tankumo nustatymas ir herbicidų parinkimas
2021 03 04
Vasarinių kviečių pasėlių priežiūra 2021 m. pavasarį (III): tankumo nustatymas ir herbicidų parinkimas
Atsižvelgiant į buvusio laukuose sniego kiekį galime manyti, kad šį pavasarį, bent iki gegužės vidurio, dirvožemiuose didesnio drėgmės deficito nebus. Todėl tikimės, kad vasarinių kviečių pasėliai sudygs greitai, tolygiai ir gausiai, o sėklų lauko daigumas sieks 80 proc. Ir vis dėlto, kai kuriuose laukuose pirmas pasėlių priežiūros darbas bus posėjinis dirvos volavimas, skatinantis gausesnį lauko daigumą. Apie 20 dienų po sėjos, pasėliams pasiekus 2–3 lapelių tarpsnį, rekomenduojama nustatyti pirminį pasėlių tankumą, kurio duomenys padės ūkininkams užbaigti būsimų priežiūros darbų ir jų atlikimo grafiko koregavimą.
Plačiau
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
2020 06 09
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
Prasidėjo mėnuo, kurio metu vasarojaus pasėliuose sukuriama apie 40 proc. bendros jų biomasės, gautos per visą vegetacijos periodą. Fotosintezės produktyvumas vasarojaus pasėliuose šį mėnesį labai priklauso ne tik nuo lauko dirvų našumo ar auginimo technologijų intensyvumo, bet ir nuo oro sąlygų. O štai šilumos ir drėgmės, vertinant meteorologų prognozes birželio mėnesiui, augalams tikrai turėtų pakakti. Tad, jei sugebėsime tinkamai ir laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus, turėsime gausesnį derlių.
Plačiau
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
2020 06 05
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
LAMMC LŽI mokslininkų parengtame straipsnyje rašoma apie naujų kenkėjų plitimą Lietuvos pasėliuose. Daugybę įrodančių studijų galima rasti apie kenkėjų judėjimą iš pietinių regionų link šiaurinių ir puikią jų adaptaciją. Aktyvūs prekybiniai ryšiai tarp įvairių šalių taip pat prisideda prie kenkėjų judėjimo iš vienų regionų į kitus. Didelė konkurencija grūdų rinkose jų eksportuotojus verčia ieškoti naujų partnerių įvairiose pasaulio šalyse, taikytis su grūdus superkančiose šalyse galiojančiais reikalavimais, kurie nebūtinai sutampa su Europoje taikomais ir gali būti gana specifiniai. Vienas iš į kai kurias šalis eksportuojamiems grūdams keliamų reikalavimų – juose neturi būti vėžliablakių (Eurygaster).
Plačiau
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
2020 05 22
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
Labūnava, Kėdainių r. 2020 m. gegužės 20 d. Praėję lietūs labai teigiamai paveikė visų rūšių pasėlius. Šiemet pasėlių būklė yra nepalyginamai geresnė nei praėjusiais 2019 metais.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
2020 04 09
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
Lietuvoje itin neįprastas reiškinys, kad žieminių javų, taip pat ir žieminių kviečių, pavasarinė vegetacija prasidėtų kovo mėnesio viduryje. Nors jų pasėliai rudens metu ne tik tolygiai sudygo, bet ir suspėjo gausiai išsikrūmyti (4-5 šalutiniai ūgliai), tačiau nebuvo periodo, kuriuo vyktų užsigrūdinimas žiemai. Pasėliai žaliavo visu žiemos laikotarpiu, lapai buvo išsaugoję turgorinę būseną, tačiau krūmijimosi ir vystymosi procesai buvo sustoję. Šių metų pavasario kviečių augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžioje nustatėme, jog fotosintezės proceso metu sausųjų medžiagų sintezė aiškiai viršijo augalų sąnaudas, kvėpavimo, fotosintezės ir šaknų renovacijos poreikius.
Plačiau
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
2020 03 30
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
Beprasidedant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA) parengė gerosios praktikos internetinę svetainę, skirtą ūkininkams ir visiems besidomintiems augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymu www.skalaukteisingai.lt.
Plačiau
Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką