Kaiso

Kaiso

Prekės kodas:
Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo
Turite klausimų?

Aprašymas

Insekticidas

Veiklioji medžiaga: lambda – cihalotrinas 50 g/kg (5%).

Emulguojančios granulės.

Kaiso 50 EG – kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse. Insekticidas Kaiso 50 EG špinatuose, auginamuose sėklai, raudonuosiuose ir baltuosiuose dobiluose, auginamuose sėklai, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Kaiso 50 EG – kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, špinatuose auginamuose sėklai, raudonuosiuose ir baltuosiuose dobiluose, auginamuose sėklai, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose. Insekticidas veikia ir per vabzdžio virškinamąjį traktą ir patekęs ant vabzdžio. Pirmieji poveikio rezultatai matomi labai greitai, o visiškai kenkėjai žūva po 1 – 3 valandų.

PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS

 

Augalai

Naudojimo norma kg/ha

Kenkėjai

Purškimo laikas

Paskutinis apdorojimo laikas iki derliaus nuėmimo dienomis

Vasariniai ir žieminiai rapsai

0,15

Rapsiniai žiedinukai  (Meligethes aeneus)

Purškiama kenkėjams pasiekus žalingumo ribą. Nuo rapsinių žiedinukų purškiama, kai stiebo augimo tarpsniu vidutiniškai ant augalo randama 1-2 vabalai, butonizacijos tarpsniu 3-4 vabalai. Purkšti reikia iki rapsų pražydėjimo, insekticidų naudojimas turi būti saugus bitėms

28

paslėptastraubliai (Ceutorhynchus napi), Ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis), Kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus pallidactylus), Ankštariniai gumbauodžiai (Dasyneura brassicae)

Kadangi stiebų ir ankštarų kenkėjų suaugėlių ankstyvos migracijos į rapsų laukus laikas dažnai sutampa su  rapsinių žiedinukų plitimo periodu ( stiebo ilgėjimo – butonizacijos tarpsniu) galimas kompleksinis insekticidų naudojimas nuo šių visų kenkėjų.

Rapsinės spragės (Psylliodes chrysocephala)

Vegetacijos metu, kai pasirodo kenkėjai

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

0,15

Javiniai amarai (Macrosiphum avenae)

Nuo javinių amarų purkšti javams išplaukėjus po BBCH 59, kai amarų apniktų stiebų randama 20-30%, apsikrėtusio stiebo varpoje –  vidutiniškai po 2-3 amarus.

28

Ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi)

Nuo ievinių amarų javų krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29) purkšti kai amarais apnikta 50% augalų ir ant augalo randama po 1-2 kenkėjus, o bamblėjimo ir vamzdelėjimo tarpsniu ( BBCH 31– 47) - 50% apniktų stiebų ir daugiau kaip 10 amarų ant stiebų

Lemai (Lema melanopus  Oulema lichenis sp.)

Nuo lemų purkšti kai ant stiebo randama vidutiniškai 0,5-1,0 lerva

Tripsai (Limothrips denticornis, Haplothrips aculeatus)

Nuo tripsų purškiama iki išplaukėjimo tarpsnio (BBCH 50), jeigu tripsai apnikę 50% stiebų ir ant stiebo randama 1-2 kenkėjai.

Bulvės

0,15

Amarai

Kolorado vabalai

(Leptinotarsa decemlineata)

Purškiama kenkėjams plintant.

14

Špinatai, auginami sėklai

0,15

Amarai, ankštariniai gumbauodžiai, stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai

Purškiama kenkėjams plintant.

-

Raudonieji ir baltieji dobilai, auginami sėklai

0,15

Baltųjų ir raudonųjų dobilų apionai (Apioninae) - Tripsai (Limothrips denticornis, Haplothrips aculeatus) Amarai (Aphidae: Aphis fabae, Aphis gossypii) Žolinės blakės (Lygus pratensis) Uoginės skydblakės (Dolycoris baccarum) Kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus pallidactylus)

 

-

Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose

0,15

Amarai, gumbauodžiai, paslėptastraubliai, žiedinukai

Purškiama kenkėjams plintant

-

Dėmesio!

Kaiso 50 EG naudojimas špinatuose, auginamuose sėklai, raudonuosiuose ir baltuosiuose dobiluose, auginamuose sėklai, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS: 200 – 400l/ha

Didžiausias apdorojimų skaičius - 1.

TIRPALO RUOŠIMAS

Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo siurblį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, be priemaišų vandenį. Pripildykite pusę purkštuvo bako vandeniu. Prieš atidarant Kaiso 50 EG bakelį produktą gerai sukratykite. Įjunkite maišyklę ir supilkite produktą į purkštuvo baką. Supilkite likusį kiekį vandens. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta.

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Nepurkšti, kai temperatūra aukštesnė nei + 25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Po purškimo turėtų praeiti 1 – 2 val. iki lietaus.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorija.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Lietuvoje sintetinių piretroidų klasei priklausantiems insekticidams yra nustatytas rapsinių žiedinukų atsparumas.

Pagal veikimo pobūdį Kaiso 50 EG priklauso IRAC 3A (piretroidų) insekticidų cheminei subgrupei. Bet kurioje kenkėjų populiacijoje gali būti bet kuriam iš 3A grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu šie insekticidai naudojami pakartotinai atsparių individų gausėjimo rizika didėja. Siekiant to išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:

- Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą.

- Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis. Visada sekite naujausią inoformaciją apie rapsinių žiedinukų ir kitų kenkėjų atsparumo pesticidams kitimą Lietuvoje bei naujausias rekomendacijos dėl jų kontrolės. Informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.

Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką