Protendo
Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo
Turite klausimų?

Aprašymas

Fungicidas

Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 300 g/l (28 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)

Protendo 300 EC – plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, skirtas ligų kontrolei žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, avižų, rapsų ir rapsiukų pasėliuose.

Skirta profesionaliajam naudojimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Protendo 300 EC - plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, skirtas stiebų, lapų ir varpų ligų kontrolei žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rugių, avižų pasėliuose ir ligų kontrolei žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, rapsiukuose.

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Ligos: Miltligė (Blumeria graminis f. sp. tritici) Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis) Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici) Rudosios rūdys (Puccinia recondita) Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis) Varpų septoriozė (Parastagonospora nodorum) Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

Naudojimo laikas: Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-69). Esant dideliam ligų intensyvumui purškimą galima pakartoti. Antrą kartą purkšti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69). Purškiant nuo varpų ligų sumažinamas Fusarium produkuojamo mikotoksino deoksinivalenolio (DON) kiekis grūduose. Esant labai dideliam ligos intensyvumui, apsauga nuo DON gali būti nepakankama.

Naudojimo norma: 0,33-0,65 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 35 dienos

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Ligos: Miltligė (Blumeria graminis f. sp. hordei) Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei) Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

Naudojimo laikas: Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-69). Esant dideliam ligų intensyvumui purškimą galima pakartoti. Antrą kartą purkšti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69). Purškiant nuo varpų ligų sumažinamas Fusarium produkuojamo mikotoksino deoksinivalenolio (DON) kiekis grūduose. Esant labai dideliam ligos intensyvumui, apsauga nuo DON gali būti nepakankama.

Naudojimo norma: 0,33-0,65 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 35 dienos

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Ligos: Miltligė (Blumeria graminis f. sp. tritici) Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis) Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis) Rudosios rūdys (Puccinia recondita) Varpų septoriozė (Parastagonospora nodorum) Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

Naudojimo laikas: Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-69). Esant dideliam ligų intensyvumui purškimą galima pakartoti. Antrą kartą purkšti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69). Purškiant nuo varpų ligų sumažinamas Fusarium produkuojamo mikotoksino deoksinivalenolio (DON) kiekis grūduose. Esant labai dideliam ligos intensyvumui, apsauga nuo DON gali būti nepakankama.

Naudojimo norma: 0,33-0,65 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 35 dienos

Žieminiai ir vasariniai rugiai

Ligos: Miltligė (Blumeria graminis f. sp. secalis) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Rudosios rūdys (Puccinia recondita) Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

Naudojimo laikas: Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-69). Esant dideliam ligų intensyvumui purškimą galima pakartoti. Antrą kartą purkšti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69). Purškiant nuo varpų ligų sumažinamas Fusarium produkuojamo mikotoksino deoksinivalenolio (DON) kiekis grūduose. Esant labai dideliam ligos intensyvumui, apsauga nuo DON gali būti nepakankama.

Naudojimo norma: 0,33-0,65 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 35 dienos

Avižos

Ligos: Avižų dryžligė (Pyreonophora avenae) Vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata f. sp. avenae) Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).

Naudojimo laikas: Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-69). Esant dideliam ligų intensyvumui purškimą galima pakartoti. Antrą kartą purkšti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69). Purškiant nuo varpų ligų sumažinamas Fusarium produkuojamo mikotoksino deoksinivalenolio (DON) kiekis grūduose. Esant labai dideliam ligos intensyvumui, apsauga nuo DON gali būti nepakankama.

Naudojimo norma: 0,33-0,65 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 35 dienos

Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsiukai

Ligos: Baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum) Juodoji demėtligė (alternariozė) (Alternaria brassicae) Naudojimo laikas: Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61- 69). Neviršyti maksimaliai leistinos normos sezono metu.

Naudojimo norma: 0,3-0,6 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vandens kiekis: 200–400 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 65 dienos

Kad būtų užtikrintas geras apatinių lapų ir stiebo padengimas, kuomet pasėlis tankus arba susidariusios palankios ligoms plisti sąlygos, rekomenduojama naudoti didesnę vandens normą. Jei neužtikrinamas geras augalo padengimas, apsauga nuo ligų gali sumažėti. Protendo 300 EC norma priklauso nuo augalų rūšies, ligų, jų intensyvumo ir nuo pasirinktos purškimo nuo ligų strategijos.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Protendo 300 EC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga protiokonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso DMI fungicidų grupei (FRAC kodas 3). Atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip vidutinė. To paties sezono metu naudojamas vienas produktas ar mišiniai produktų turinčių vienodą veikimo mechanizmą gali sąlygoti patogenų vystymąsi. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, naudojant Protendo 300 EC būtina laikytis šių rekomendacijų:

- Purškiant antrą kartą to paties sezono metu, Protendo 300 EC neturi būti naudojamas vienas prieš aukštos rizikos patogenus;

- Protendo 300 EC naudokite mišiniuose su kitą veikimo pobūdį turinčiais fungicidais (pvz.: morfolinais);

- naudokite rekomenduojamą fungicido normą ir nurodytu augalų augimo tarpsniu; - purkškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje: www.frac.info.

TIRPALO PARUOŠIMAS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE.

Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įpilti reikiamą Protendo 300 EC kiekį. Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Purkštuvo maišymo sistema turi dirbti viso purškimo metu palaikant 2 - 3 barų slėgį. Purkštuvas prieš purškimą turi būti švariai išplautas. Būtina įsitikinti, kad išvalyti purkštukai ir filtrai. Purškimo metu štangų aukštis priklauso nuo purškiamų augalų aukščio, svarbu užtikrinti gerą augalų padengimą ypač vėlyvuose augimo tarpsniuose. Tam naudokite didesnę vandens normą.

Tuojau po purškimo švariai išplaukite purkštuvą ir kitą įrangą. Rekomenduojamas vandens kiekis – 200-400 l/ha, priklausomai nuo augalų aukščio.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Protendo 300 EC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

Panašios prekės
Maxim Maxim
Plataus veikimo spektro kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas varpinių ja..
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Arrat Arrat
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naiki..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Mavrik Mavrik
Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Butisan 400 Butisan 400
Sisteminis dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskil..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Terpal 460 Terpal 460
Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Leander Leander
Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių i..
Cycocel 750 SL Cycocel 750 SL
Žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių augimo reg..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Signum Signum
Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirni..
Sluxx Sluxx
Labai efektyvus moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir u..
Caryx Caryx
Augalų augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams rapsams. Skirtas prof..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti. HERBI..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Optimus Optimus
OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius i..
Sito Plus Sito Plus
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, kuri pagerina purškiamo paviršiaus padengimą..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Poweroil Poweroil
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, sukurta augalinio aliejaus pagrindu. Naudoja..
Medax Max Medax Max
Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminia..
Cantus Gold Cantus Gold
Sisteminio veikimo fungicidas apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, j..
Extra Clean Extra Clean
Subalansuotas, skystas purkštuvų ploviklis, kurio sudėtyje yra neutralizuoj..
GO-pH GO-pH
Parūgštintojas, tirpalas, turintis fosforo rūgšties, azoto trąšų ir alkohol..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..
Priaxor Power Pack Priaxor Power Pack
Fungicidų Priaxor ir Curbatur®3 pakuotė. Abu fungicidai naudojami ..
Kinto Plus Kinto Plus
Sisteminio ir kontaktinio veikimo beicas skirtas žieminių ir vasarinių kvie..
Temsa SC Temsa SC
Plataus veikimo spektro herbicidas naudojamas kukurūzų pasėliuose po sudygi..
Estet 600 EC Estet 600 EC
Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiame..
Rassel Rassel
Sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėm..
Conclude AZT 250 SC Conclude AZT 250 SC
Sisteminio - translaminarinio veikimo strobilurinų grupės fungicidas skirta..
Naujiena
Revytrex® Revytrex®
Ssteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žiemin..
Naujiena
Syrex Syrex
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu, naudoj..
Naujiena
Balaya® + Flexity® Pack Balaya® + Flexity® Pack
Fungicidų kombinacija, pasižyminti apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo..
Naujiena
Juventus + Curbatur Pack Juventus + Curbatur Pack
Sisteminių fungicidų kombinacija žieminiams ir vasariniams kvieči..
Barbarian Biograde 360 Barbarian Biograde 360
Barbarian Biograde 360 – sisteminis glicinų G grupės (HRAC) herbicida..
Decis Mega Decis Mega
Sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio ..
Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC
DIFLANIL 500 SC - selektyvus kontaktinio ir dirvinio poveikio herbicidas na..
Roxy 800 EC Roxy 800 EC
ROXY 800 EC – kontaktinis herbicidas veikiantis per lapus ir šaknis, ..
Gigant Gigant
Gigant – plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žiem..
Belkar EC Belkar EC
Belkar yra selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui ži..
Metazamix Metazamix
Herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir vienametės miglės naikinimui ži..
Sunny Sunny
SUNNY yra sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dirvinės smilg..
Saper 500 SC Saper 500 SC
SAPER 500 SC - herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes ir kai kurias vienas..
Ironmax Pro Ironmax Pro
Ironmax Pro – moliuskocidas, skirtas apsaugoti javus, pupas, žirnius,..
Naujienos
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
2020 06 05
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
LAMMC LŽI mokslininkų parengtame straipsnyje rašoma apie naujų kenkėjų plitimą Lietuvos pasėliuose. Daugybę įrodančių studijų galima rasti apie kenkėjų judėjimą iš pietinių regionų link šiaurinių ir puikią jų adaptaciją. Aktyvūs prekybiniai ryšiai tarp įvairių šalių taip pat prisideda prie kenkėjų judėjimo iš vienų regionų į kitus. Didelė konkurencija grūdų rinkose jų eksportuotojus verčia ieškoti naujų partnerių įvairiose pasaulio šalyse, taikytis su grūdus superkančiose šalyse galiojančiais reikalavimais, kurie nebūtinai sutampa su Europoje taikomais ir gali būti gana specifiniai. Vienas iš į kai kurias šalis eksportuojamiems grūdams keliamų reikalavimų – juose neturi būti vėžliablakių (Eurygaster).
Plačiau
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
2020 05 22
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
Labūnava, Kėdainių r. 2020 m. gegužės 20 d. Praėję lietūs labai teigiamai paveikė visų rūšių pasėlius. Šiemet pasėlių būklė yra nepalyginamai geresnė nei praėjusiais 2019 metais.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
2020 03 30
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
Beprasidedant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA) parengė gerosios praktikos internetinę svetainę, skirtą ūkininkams ir visiems besidomintiems augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymu www.skalaukteisingai.lt.
Plačiau
Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką