Lietuviųlt
Orai

Tombo

Prekės kodas: Tombo

Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir vasariniuose kviečiuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: piroksulamas, 50 g/kg (5 %), florasulamas, 25 g/kg (2,5 %), aminopiralidas, 50 g/kg (5 %).

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Cheminė klasė: triazolopirimidino sulfonanilidilo ir piridino karboksilo rūgščių.

VEIKIMO BŪDAS

Tombo - yra vandenyje dispersiškos granulės, sudarytos iš 50 g/kg piroksulamo, 25 g/kg florasulamo, 50 g/kg aminopiralido. Florasulamas ir piroksulamas yra triazolopirimidino sulfonanilidilo klasės herbicidai, kurie stabdo augalo fermentų acetolaktazės sintezę, dar vadinama acetohidroksi rūgšties sintezė. Aminopiralidas priklauso piridino karboksilo rūgščių grupės herbicidams. Jis labai greitai absorbuojamas ir pernešamas augalų, susikaupia meristeminiuose audiniuose. Jautrių augalų ištįsta stiebas, augalai prieš laiką senėja ir žūsta.

AUGALAI

Tombo gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Tinkamiausias panaudojimo laikas – kai piktžolės aktyviai auga. Augalai Tombo daugiausiai įsisavina per lapus, todėl būtina gerai apipurkšti lapus herbicidu. Tombo efektyvumas gali sumažėti, kai dirva labai sausa arba temperatūra žema, nes sulėtėja piktžolių augimas.

TOMBO NAUDOJIMAS

Augalai

Augimo tarpsnis BBCH

Norma, kg/ha

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

0,1-0,2 + 0,5 l/ha Dassoil

Vasariniai kviečiai

21-32 (nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio)

0,1-0,15 + 0,5 l/ha Dassoil

EFEKTYVUMAS

Tombo normos

Efektyvumas

>90 %

70-90 %

100 g/ha + Dassoil

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), baltoji balanda (Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), dirvinė veronika (Veronica arvensis) ir rapsų pabiros (Brassica napus)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)

150 g/ha + Dassoil

Išvardintos aukščiau kaip 100 g/ha, taip pat ir dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), rugiagėlė (Centaurea cyanus), tuščioji aviža (Avena fatua), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

200 g/ha + Dassoil

Išvardintos aukščiau kaip 150 g/ha, taip pat ir vijoklinis pelėvirkštis (Polygonum convolvulus), aguona birulė (Papaver rhoae)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

 

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: Tombo rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha vandens. Mažesnė norma galima, kol pasėlis ir piktžolės maži.

Dėmesio! Naudojant produktą kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DIRVA

Tombo gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. Lengvose dirvose kai kurie augalai gali sustresuoti. Tačiau tokie trumpalaikiai simptomai neturi jokios įtakos būsimam augalų derliui.

ORO SĄLYGOS

Tombo galima pradėti purkšti nuo +5°C. Žieminiai javai pavasarį gali būti pradėti purkšti, kai prasideda aktyvus piktžolių augimas.

Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25 ºC) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų. Lietus 1 val. po purškimo įtakos Tombo efektyvumui neturi.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo, tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti: visus žieminius javus, žieminius rapsus, žoles.

Sėjomainoje po augalų, purkštų Tombo, pavasarį galima sėti: vasarinius javus, vasarinius rapsus, kukurūzus grūdams ir pašarui.

Norint sėti bulves (bulvinių šeimos augalus), cukrinius runkelius, svogūnus, morkas (salierinių šeimos augalus), turi praeiti mažiausiai 14 mėn. nuo nupurškimo herbicidu Tombo.

Norint sėti pupas, žirnius, lubinus ir kitus ankštinius augalus, turi praeiti mažiausiai 24 mėn. nuo purškimo herbicidu Tombo.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas Tombo, dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėjimą.

ŠIAUDŲ TVARKYMAS

Augalų, nupurkštų Tombo, šiaudai gali būti naudojami gyvulių kraikui ir pašarui.

Augalų, nupurkštų Tombo, šiaudų negalima naudoti šiltnamiuose, auginti grybams, kompostavimui ir mulčiavimui.

Nenaudoti mėšlo, kuriame yra augalų, apdorotų Tombo, liekanų kompostavimui.

Augalų, nupurkštų 100 g/ha Tombo norma, šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos):

- Turi būti įkultivuojami į dirvą likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams prieš pradedant auginti jautrius augalus, išskyrus javus, rapsus, žoles ir kukurūzus.

Augalų, nupurkštų didesne nei 100 g/ha Tombo norma, šiaudai:

- Gali būti parduodami tik pramoniniams tikslams arba energijos išgavimui;

Augalų, purkštų Tombo, šiaudai ir šiaudai, panaudoti kraikui (ne srutos):

  • · Gali būti įkultivuojami į dirvą bet kuriuo metu prieš sėjant javus, rapsus, žoles ar kukurūzus
  • · Turi būti įkultivuojami į dirvą likus 7 mėnesiams prieš pradedant auginti cukrinius runkelius, bulves, saulėgrąžas, daržoves (tokias, kaip pomidorai, salotos, agurkai ir kt.) bei ankštinius augalus.

PURŠKIMO TECHNIKA IR DARBINIO TIRPALO RUOŠIMAS

Tombo turi būti išpurkštas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais. Purkšdami Tombo naudokite smulkialašius ar vidutinio smulkumo purkštukus. Nerekomenduojame naudoti purkštukų, kurie išpurškia nuo vidutinių iki stambių lašų. Dėl to gali pablogėti produkto efektyvumas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įberkite reikiamą kiekį Tombo granulių. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite tol, kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių granulės negali būti subertos į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):

Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės. Įberkite reikiamą kiekį granulių. Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą. Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde. Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Nepurkšti, jei augalai streso būsenoje dėl šalčio, sausros, užmirkimo, augalų apsaugos produktų pažeidimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.

ĮSPĖJIMAS

Tombo ir skystų azotinių trąšų mišinys gali pakenkti javams. Todėl turi būti išlaikytas 7 dienų periodas tarp purškimo Tombo ir skystų azotinių trąšų naudojimo.

Siekiant išvengti pažeidimų javams, negalima naudoti Tombo su augimo reguliatoriais. Tarp purškimų turi praeiti mažiausiai 7 dienos.

Laikydamiesi geros ūkininkavimo praktikos, įsitikinkite, kad augalinės liekanos visiškai suirę. Tik po to sėkite jautrius augalus. Tombo likučiai augalų liekanose (įskaitant ir mėšlą), kurie nevisiškai supuvę, gali veikti jautrius augalus, tokius kaip: žirniai, pupos ir kt. ankštiniai, morkos ir kiti skėtiniai, bulvės, pomidorai, salotos, cukriniai runkeliai.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Tombo sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos - piroksulamas (ALS inhibitorius, HRAC kodas - B), florasulamas (ALS inhibitorius, HRAC kodas - B) ir aminopiralidas (sintetinis auksinas, HRAC kodas - O). Tombo sudėtyje esančios veikliosios medžiagos priklauso skirtingo veikimo grupėms, todėl rizika atsparumo atsiradimui sumažėja.

Aminopiralidas, remiantis HRAC klasifikavimu, priklauso O grupei, yra auksinų sintezę veikiantis herbicidas, atsparumas šios grupės medžiagoms yra mažas, tačiau florasulamas ir piroksulamas pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC klasifikacija, priklauso triazolpirimidinų grupei, HRAC kodas B, yra ALS inhibitoriai, rizika šiai veikliajai medžiagai išlieka. Dėl šios priežasties reikia nenaudoti ALS blokuojančių herbicidų tame pačiame lauke kelis metus iš eilės. Rekomenduojama naudoti produktus, kurių sudėtyje yra skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų arba naudoti produktų mišinius, kurie susideda iš dviejų ar daugiau skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų, veikiančių tas pačias piktžoles.

Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai nesunaikinamas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, “Dow AgroSciences” pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.

2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.

3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

5. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

Panašios prekės
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Arrat Arrat
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naiki..
Boxer Boxer
Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti ži..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Atrankinio sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms i..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Galera Galera
Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms ..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti. HERBI..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Roundup Energy Roundup Energy
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. ..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Fenix Fenix
Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Goltix Queen Goltix Queen
Sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms..
Trimmer Trimmer
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti. ..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.