Lietuviųlt
Orai
0

Privatumo politika

AB „Linas Agro“ (toliau - Linas Agro), juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: info@linasagro.lt, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Kai kuriais toliau nurodytais atvejais Linas Agro gali būti bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su kita(-omis) „Linas Agro“ grupės įmone(-ėmis).

Linas Agro tvarko Jūsų asmens duomenis (bet kokią apie Jus renkamą informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu) žemiau nurodomais tikslais.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

 • Jūsų paskyros elektroninėje parduotuvėje sukūrimo ir valdymo tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, slaptažodį, IP adresą, adresą, registracijos bei sutikimo gauti naujienlaiškius datą, paskutinio apsilankymo datą; Asmeninę informaciją (jeigu vartotojas ją pateikia): vardą, pavardę, telefono numerį, informaciją apie užimamas pareigas ir darbovietę. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei yra saugomi 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo.
 • Užsakymo vykdymo ir elektroninės prekybos organizavimo tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, IP adresą, pirkimo istoriją, prekių pristatymo adresą, prekių apmokėjimo duomenis, užsakymų – pristatymų veiksmų istoriją, grąžinimų istoriją, komunikaciją su Jumis. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties vykdymo bei įstatyminės prievolės (išrašyti sąskaitas) tikslais bei yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo. Jūsų duomenys, reikalingi atsiskaitymui, yra perduodami UAB „Paysera LT“.
 • Užsakymo pristatymo tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, paštomato informacija, siuntos numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu bei yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo. Užsakymo pristatymo tikslu Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kurjerių tarnyboms, pavyzdžiui, UAB „Venipak Lietuva“, UAB „DPD Lietuva“.
 • Jeigu sutinkate (užsisakote naujienlaiškį, pažymite registruodamiesi ar pirkdami e-parduotuvėje), tiesioginės rinkodaros tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu bei yra saugomi 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo. Šiuo atveju Linas Agro yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su UAB „Dotnuva Baltic“ (juridinio asmens kodas: 261415970, buveinės adresas: Parko g. 6, Akademija, LT-58350 Kėdainių r., el. pašto adresas: info@dotnuvabaltic.lt). Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai el. paštu ar kitais nurodytais būdais. Jeigu nesate davęs savo sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros, tačiau esate Linas Agro klientas (per pastaruosius dvejus metus pirkote mūsų prekių ar užsakėte paslaugų) teisėto intereso vykdyti rinkodarą pagrindu (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.), Linas Agro jums gali siųsti pasiūlymus ar naujienlaiškius dėl panašių prekių ar paslaugų. Šiuo tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo prekių ar paslaugų įsigijimo dienos. Kiekvieną kartą siunčiant pasiūlymus, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai el. paštu ar kitais nurodytais būdais.
 • Klientų užklausų/ nusiskundimų administravimo tikslu Linas Agro tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, užklausoje/skunde pateikiamą informaciją. Šie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso užtikrint teikiamų paslaugų kokybę pagrindu ir yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo užklausos išsprendimo.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Linas Agro, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

Taip pat Jūsų duomenis galime perduoti „Linas Agro“ įmonių grupės viduje (UAB „Dotnuva Baltic“, AB „Linas Agro Group“ ir kt.).

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Linas Agro, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Linas Agro vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šiose Taisyklėse nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@linasagro.lt;
 • siunčiant paštu adresu Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys;
 • atvykus į AB „Linas Agro“, adresu Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.