Ankstyvojo pavasario augalininkystės darbai laukuose

2017 03 03

Ankstyvojo pavasario augalininkystės darbai laukuose

Visuotinis klimato šiltėjimas keičia metų laikų trukmę. Per paskutiniuosius 5 metus Lietuvoje kasmet sniegas laukuose ištirpsta vasario viduryje, prasideda mums vis dar neįprastas „ilgasis pavasaris“. Ne mažiau kaip trečdalį jo, o kartais net ir pusę (nuo vasario trečios iki balandžio pirmos dekados) užima ankstyvasis pavasaris (iki javų masinės sėjos). Tai – laiko trukmė, kai orų vidutinė temperatūra yra silpnai teigiama, tačiau drėgmės perteklius ir šilumos stygius dirvose neleidžia pradėti platesnio masto pavasario sėjos darbų.

Planuojame darbų eigą

Dabartinio klimato ypatumai mums neleidžia ne tik anksčiau pradėti masinės vasarojaus sėjos, bet ir labai trukto ankstyvajam pavasariniam žiemkenčių tręšimui. Tačiau ir šiame, ankstyvojo pavasario, laikotarpyje yra darbų, kuriuos atlikę dabar sutaupytume laiko. Jo prireiks tiek būsimos vasarojaus sėjos tempams padidinti, tiek pagerinti žiemkenčių priežiūros darbų agrotechninę drausmę.

2017 metų ankstyvojo pavasario (kovo pirma – balandžio pirma dekados) svarbiausi augalininkystės lauko darbai būtų šie:

-          dirvų kultūrinimo techniniai darbai: melioracijos sistemų smulkesnių gedimų pašalinimas; vandens surinkimo atvirų griovių šlaituose augančių krūmynų sunaikinimas; drenažo surinktuvų ištekamųjų angų išvalymas; dirvožemių, kuriuose bus sėjami jautresni rūgščiai reakcijai augalai, kalkinimo darbai; stambesnių akmenų surinkimas iš žiemkenčių pasėlių ir laukų, kuriuose bus sėjamas vasarojus;

-          būsimų vasarojaus laukų dirvožemio fizikinės būklės įvertinimas (drėgmės režimas; daugiamečių ir žiemojančių piktžolių juose gausos nustatymas; patikrinti, ar nėra susidaręs sukietėjęs podirvio padas; rudeninio arimo kokybės ir būklės įvertinimas ir kt.);

-          orų sąlygoms pagerėjus, kompleksinių trąšų paskleidimas silpnesnės būklės žiemkenčių pasėliuose, žinoma, jei jie atitinka kitus įvertinimo parametrus, kurie nusprendžia, kad pasėliai nebus išbrokuoti;

-          azoto trąšų ankstyvasis paskleidimas normalios būklės žiemkenčių pasėliuose;

Iš visų minėtų kultūrinimo techninių darbų svarbiausi yra melioracijos sistemų einamasis remontas ir rūgščių dirvų kalkinimas. Rimtesnio melioracijos sistemų remonto sąnaudos minimaliai siektų per 1000 eurų hektarui, o melioracijos sistemų smulkesnių gedimų pašalinimas, vandens surinkimo atvirų griovių šlaituose augančių krūmynų sunaikinimas bei drenažo surinktuvų ištekamųjų angų išvalymas kainuotų tik apie 150 EUR ha-1. Tuo tarpu nauda būtų ilgalaikė ir ekonomiškai pelninga.

Vertiname kalkinimo naudą

Dar didesnį pelną gautume, jei anksti pavasarį pakalkintume rūgštesnius priemolių dirvožemius, kuriuose žadame sėti rūgščiai reakcijai jautrius augalus. Kodėl būtent priemolius? Pirmiausiai dėl to, kad vidutinio sunkumo priemoliai, kurių sudėtis – 30–40 % fizinio molio ir 60–70 % fizinio smėlio, yra našiausi dirvožemiai (50–65 boniteto balai) Lietuvoje, žinoma, jeigu jie nėra rūgštūs. Dėl to rūgštesnių priemolių kalkinimas būna efektyviausias, o investicijos rentabiliausios. Šiuose pakalkintuose priemoliuose ūkininkai kartais išaugina ir rekordinius žieminių bei vasarinių kviečių derlius (apie 8-10 t ha-1).

Lietuvos klimato sąlygomis šios granuliometrinės sudėties dirvožemių kalkinimas efektyviausias, jeigu po to juose auginsime kviečius, miežius, ankštinius augalus, rapsus, kukurūzus ar cukrinius runkelius. Ūkinė patirtis ir bandymų duomenys rodo, kad kalkinimas yra efektyvus ir priesmėlių žemėse, jeigu po to jose auginsime kukurūzus, miežius ir žirnius, nes jų biologiniams poreikiams geriau tinka našūs priesmėliai, lyginant su priemoliais.

Rūgščių žemių daugiausiai yra Rytų ir Vakarų Lietuvos regionuose, nors jų randama beveik visuose šalies rajonuose. Dirvožemių rūgštumas yra vienas pagrindinių minimumo veiksnių, kuris riboja kitų agrotechnikos priemonių teigiamą įtaką pasėlių augimui. Jį pašalinus, labai padidėja dirvų našumas ir jų tinkamumas auginti pagrindinių, komercinę vertę turinčių, augalų rūšis: cukrinius runkelius, žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius rapsus, žieminius ir vasarinius miežius, kukurūzus silosui ir grūdams, ankštinius augalus. Rūgštesnėse žemėse geriau auginti avižas, žieminius rugius, bulves, grikius ir kai kurias žoles.

Dirvožemio reakcijos (pHKCl) parametrai vertinami taip: labai rūgštūs – pH < 4,5; vidutinio rūgštumo - pH 4,6-5,0; mažo rūgštumo - pH 5,1-5,5; rūgštoki - pH 5,6-6,0; neutraloki - pH 6,1-6,5; artimi neutraliems ir silpnai šarminiai - pH > 6,6. Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams rapsams, žirniams tinkami visi dirvožemiai, pradedant rūgštokais (pH 5,6–6,0) ir baigiant šarminiais (apie pH 7,0). Vadinasi,  kalkinimui parenkami dirvožemiai, kurių reakcija žemesnė nei pH 5,0.

2008-2010 metais įvairiuose Lietuvos regionuose atlikome ekspedicinius tyrimus, kurių pagrindinis tikslas buvo nustatyti dirvožemio reakcijos parametrų įtaką kviečių derliams priesmėlių bei priemolių žemėse (1 lentelė).

1 lentelė. Dirvožemių reakcijos (pH) ir granuliometrinės sudėties įtaka kviečių derliams, t ha-1

A.Šiuliauskas, 2008–2010 m.

Dirvožemių

reakcija (pH)

Priesmėliai

Vidutinio sunkumo priemoliai

Žieminiai kviečiai

Vasariniai kviečiai

Žieminiai kviečiai

Vasariniai kviečiai

   5,00–5,50

4,70

3,87

5,49

5,24

5,51–6,00

5,66

4,50

6,34

6,12

6,01–6,50

6,18

5,09

7,15

6,67

6,51–7,00

6,50

5,61

7,60

7,05

 

Lentelės duomenys rodo, kad net mažo rūgštumo (pH 5,1–5,5) dirvožemiuose galima gauti ekonomiškai pateisinamą kviečių derlių. Galbūt dėl to ūkininkai kartais nenori laikytis agrotechnikos rekomendacijų, raginančių nesėti kviečių dirvožemiuose, kurių pH mažesnis negu 5,5. Tačiau tyrimų duomenys dar kartą įrodė, kad žemdirbiai klysta, taupydami lėšas dirvožemiams kalkinti. Pakalkinus dirvas rekomenduojamomis kalkių normomis, jų pH vidutiniškai padidėja 0,8–1,3 pH vieneto. Toks reakcijos pokytis lemia ne mažesnį kaip 1,2–1,5 t ha-1 grūdų derliaus priedą. Be to, kalkinimo efektas tęsiasi ne mažiau kaip 5–7 metus. Ir vėl komentarai nereikalingi!

Užsisakome kalkinimo paslaugas

Atsainų ūkininkų požiūrį į rūgštesnių dirvožemių kalkinimą galima paaiškinti ir kalkinimo medžiagų buvusiu deficitu bei agroserviso paslaugų minimalia pasiūla. Pradedant 2016 metais padėtis pasikeitė, nes AB „Linas Agro“ sudarė sutartį su Suomijos firma „Nordkalk“, kuri ūkininkams teikia kalkinimo paslaugas: kompanija sava technika ir savomis kalkinėmis medžiagomis gali pakalkinti per rūgščias Jūsų ūkio žemes. „Linas Agro“ mūsų šalies ūkiams gali pasiūlyti dviejų rūšių kalkakmenį: smulkintą (dalelių dydis - 1-7 mm, CaCO3 – 94 %) arba granuliuotą (granulių diametras - 2-4 mm arba 4-7 mm, CaCO3 – 95 %).

Jei pasirinksite 3–4 t ha-1 smulkinto kalkakmenio normą, tai karbonatas + kalkinimo darbai iš viso kainuos apie 110-150 EUR ha-1. Tai – vienos kviečių grūdų tonos supirkimo kaina. Žinant, kad kalkinimo efektas tęsiasi ne mažiau, kaip 5–7 metus, skaičiuoti kalkinimo ekonominį efektyvumą net nereikia, nes jis akivaizdus. Skambinkite savo rajono vadybininkui jau dabar! Kovo pradžioje dėl per drėgnų dirvų lauko darbus atlikti bus sunku, tačiau per šį laiką reikėtų apsispręsti, kuriuose laukuose žadate kalkinti žemes ir sudaryti sutartis, kad faktiniai darbai prasidėtų dar prieš pavasarinę sėją.

AB „Linas Agro“ sudarė sutartį su Suomijos firma „Nordkalk“, kuri ūkininkams teikia kalkinimo paslaugas: kompanija sava technika ir savomis kalkinėmis medžiagomis gali pakalkinti per rūgščias Jūsų ūkio žemes.

Beicuojame ir perkame sėklas

Dabar optimalus laikas ruošti vasarojaus sėklas, beicuojant jas vienu efektyviausių beicų Celest Trio – 1,5–2,0 l t-1, prie beico pridedant sėklų dygimo energiją didinantį bei augalo pirminį augimą ir įsišaknijimą skatinantį mikro- ir makroelementų kompleksą Wuxal Terios – 1,0 l t-1. Arba galima iš anksto užsisakyti sertifikuotų aukštos kokybės sėklų sėklininkystės įmonėse. Mes taip pat turime naujausios genetinės kartos įvairių vasarojaus rūšių sėklų, kurių ir biologinės savybės yra labai aukštos, o kainos nuosaikios. Skaitykite mūsų tinklapį www.rapsai.lt.

Kovo pirmoje pusėje bus daugiau giedrų dienų, išnaudokite jas kitiems ankstyviesiems lauko darbams ir, žinoma, pirmumą skirkite arimų paviršiaus purenimui bei ankstyvajam žiemkenčių tręšimui.

Andrius Lukoševičius
AB „Linas Agro“ technologijų plėtros ir sėklų prekybos vadovas
Mob.: 8 686 56652

Prof. Albinas Šiuliauskas
Mob.: 8 698 46122

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką