Apie hibridinių žieminių miežių sėją 2017 m. rudenį

2017 08 17

Apie hibridinių žieminių miežių sėją 2017 m. rudenį

Žieminiai hibridiniai miežiai Lietuvoje pradėti auginti prieš 3-4 metus. Šių kelerių metų ūkinė patirtis rodo, kad mūsų šalies sąlygomis jie gali išauginti net 7,0-12 t ha-1 grūdų, priklausomai nuo dirvožemių našumo ir auginimo technologijos intensyvumo. Aukšto našumo žemėse (>50 balų) žieminių hibridinių miežių derlingumas kartais būna didesnis nei žieminių kviečių, tačiau pastarųjų auginimo ekonominis efektyvumas (pelningumas) daugumoje atvejų šiek tiek lenkia miežius. To pagrindinė priežastis yra aukštesnės kviečių grūdų supirkimo kainos. Tačiau mažėjant žemių našumui, žieminių kviečių derlingumas mažėja sparčiau nei žieminių miežių. Pavyzdžiui, sumažėjus žemių našumui iki 35-42 boniteto balų, žieminių hibridinių miežių vidutinis derlingumas būna ne mažiau, kaip 2,0-2,5 t ha-1 didesnis nei žieminių kviečių. Paskaičiuota, kad tokio našumo žemėse žieminių hibridinių miežių auginimo pelningumas net 150-200 EUR ha-1 viršija žieminių kviečių pelningumą.

2017 metų sėjai AB „Linas Agro“ siūlo naują hibridinę žieminių miežių veislę Mercurioo, kuri pasižymi geresniu atsparumu išgulimui, varpų lūžinėjimui ir žiemojimui, lyginant su daugelio augintojų jau pamėgta Zzoom veisle.

Žemesnio našumo žemėse auginamų hibridinių žieminių miežių ekonominį pranašumą prieš kitas javų rūšis didina ir labai gera jų priešsėlinė vertė žieminiams rapsams bei kitų rūšių žieminiams javams, nes labai ankstyva jų pjūtis sudaro sąlygas optimaliai paruošti dirvas žiemkenčių sėjai ir dar ją paankstinti. Dėl šios aukštos priešsėlinės vertės žieminių hibridinių miežių auginimas ekonomiškai pasiteisina ir aukšto našumo žemėse, nors derlingumas mažai lenkia žieminius kviečius. Siekiant išplėsti žieminių hibridinių miežių pasėlių plotus, būtina sugebėti padidinti jų sėkmingo peržiemojimo aukštesnį tikimybės laipsnį. Apie tai ir rašysime šiame straipsnyje.

Žemių parinkimas

Žieminiai hibridiniai miežiai nelabai reiklūs jų augimviečių dirvožemių savybėms. Jie normaliai auga beveik visose Lietuvos dirvose, išskyrus gilius smėlius (drėgmės stygius) ir durpžemius (blogai žiemoja). Tačiau miežiai, kaip ir kitų rūšių javai, aukščiausius derlius išaugina aukšto našumo ir gerai sukultūrintuose dirvožemiuose. Nuo žieminių kviečių jie skiriasi tuo, kad mažėjant žemių našumui jų derlingumas taip greitai nemažėja kaip pastarųjų. Be to, dirvožemio tokios savybės, kaip drėgmės režimas, aeracijos lygis ar humuso kiekis, turi didelę įtaką miežių žiemkentiškumui, kurio lygis ir apsprendžia šių augalų pasėlių plėtros šalyje galimybę.

Didelių derlių neišauginsime, jeigu miežius sėsime į rūgščias dirvas, kurių reakcija žemesnė nei pH 5,0-5,5. Hibridinių veislių kūrėjų teigimu, hibridiniai žieminiai miežiai beveik prilygsta žieminių kviečių atsparumui žemoms temperatūroms, tačiau yra mažiau atsparūs drėgmės pertekliui dirvožemiuose ankstyvą pavasarį. Dėl to reikėtų vengti juos sėti į dirvas, kuriose blogiau „dirba“ drenažas, arba į sunkesnio priemolio žemes, kuriose dažniau susikaupia perteklinės drėgmės. Kita vertus, miežiai geriau nei žieminiai kviečiai sugeba rasti vandens atsargas lengvesnės granuliometrinės sudėties žemėse.

Taigi, hibridiniai žieminiai miežiai beveik neturi konkurentų vidutinio ir žemesnio našumo priesmėlių bei lengvų priemolių žemėse. Žemo našumo ir lengvesnės granuliometrinės sudėties žemės dažniausiai būna rūgščios (pH

Priešsėliai

Be abejo, priešsėlių pasirinkimą pirmiausiai lemia ūkiuose taikomos sėjomainos. ES institucijų sukurta „Žalinimo programa“ privertė ūkininkus pakeisti arba renovuoti esamas sėjomainų schemas. Labai padidėjo ankštinių augalų pasėlių plotai, dėl to manoma, kad 2017 metų vasarą po žirnių turėtų būti pasėta apie 40-50 %, o po žieminių rapsų – 50-60 % visų žieminių hibridinių miežių pasėlių. Tai būtų labai geras agrotechninis sprendimas. Ekspedicinių ir gamybinių bandymų duomenys rodo, kad ir žirniai, ir žieminiai rapsai yra beveik geriausi priešsėliai žieminiams hibridiniams miežiams. Po jų pasėti miežiai išaugina net 1,2-1,5 t ha-1 didesnį derlių nei pasėti po kitų žieminių javų.

Be to, žieminių hibridinių miežių poreikis priešsėlių rūšiai yra mažiau reikšmingas, nei priešsėlinio augalo pasėlių fitosanitarinė bei agrotechninė būklė bei ūkininkų sugebėjimas tinkamai paruošti dirvą sėjai. Be abejo, miežių būsimas derlingumas bus aukštesnis, jei juos sėsime į gerai paruoštus pūdymus ar į gerai įdirbtas dirvas po žirnių ar žieminių rapsų. Tačiau juos galite sėti ir po kitų augalų rūšių ar net atsėliuoti. Tik būtinas geras žemės paruošimas sėjai ir optimalus sėjos laikas.

Veislės

2017 metų sėjai AB „Linas Agro“ siūlo naują hibridinę žieminių miežių veislę Mercurioo, kuri pasižymi geresniu atsparumu išgulimui, varpų lūžinėjimui ir žiemojimui, lyginant su daugelio augintojų jau pamėgta Zzoom veisle.

Mercurioo veislė sukurta, taikant išskirtinę Syngentos „Hyvido™“ hibridizacijos technologiją. Ši veislė pasižymi labai aukštu derlingumo potencialu, varpos šešiaeilės, branda vidutinio ankstyvumo, atspari sausroms ir grybinėms ligoms. Augalai turi labai stiprią šaknų sistemą, gerai auga ir lengvose žemesnio našumo dirvose, neblogai toleruoja rūgščius dirvožemius. Mercurioo veislės augalai labai gausiai krūmijasi, labiau atsparūs išgulimui, ypač tinkamas priešsėlis žieminiams rapsams.

Dirvų ruošimas sėjai

2017 metų rudenį žadama pasėti apie 5-8 tūkst. ha žieminių miežių. Iš jų apie 2-4 tūkst. ha jų hibridinių veislių. Nedaug. Daugelis augintojų juos tikriausiai sės po žirnių ar žieminių rapsų. Po priešsėlinių augalų pjūties iki žieminių miežių sėjos pradžios susidaro apie dvi savaites. Žieminiams hibridiniams miežiams, kurie yra jautrūs dirvožemių gerai aeracijai, dirvas sėjai ruošiame pagal tą pačią schemą, kaip ir žieminiams rapsams. Dėl to sėti juos tik į nuskustas ražienas nepatariame. Jei priešsėlinis pasėlis bus nukultas iki rugpjūčio vidurio, tai jų ražienas skutame 4-6 cm gyliu ir laukiame pabirų bei piktžolių sėklų sudygimo. Tada dirva sekliai (13-15 cm) ariama, po to išberiamos trąšos ir sėjami miežiai sėjamąja, turinčia dirvos purenimo padargus. Prieš dirvos arimą privalome giliai supurenti buvusias technologines vėžes.

Priešsėjinis tręšimas

Lietuvoje dar nėra daryta tiksliųjų lauko bandymų, tiriančių hibridinių žieminių miežių auginimo agrotechniką, tame tarpe ir jų priešsėjinio tręšimo klausimų. Tačiau pagal klasikinės agrotechnikos reikalavimus visų rūšių žiemkenčių pasėliai prieš jų sėją tręšiami tiksliai apskaičiuotomis fosforo, kalio ir nedidelėmis „startinėmis“ azoto trąšų normomis. Ši taisyklė galioja ir žieminiams miežiams, tręšiant tiek jų linijinės, tiek hibridinės selekcijos veisles.

Gerai žinome, kad yra sukurta daug įvairių trąšų normų apskaičiavimo metodų. Tačiau dauguma ūkininkų iki šiol naudoja arba „vidutinių normų“, arba supaprastintą balansinį tręšimo normų apskaičiavimą. Apie žiemkenčių tręšimo ypatumus rašysime kitame straipsnyje. Dabar tik primename, kad žieminių hibridinių miežių žiemkentiškumo laipsnis ir būsimo pasėlio produktyvus tankumas labai priklauso nuo jų priešsėjinio tręšimo fosforo ir kalio trąšomis. Mūsų siūlymas: prieš sėją žieminius hibridinius miežius tręškite N15-30P60-80K90-120. Jeigu reikės, pavasarį tręšimo normas pakoreguosite.

Sėjos laikas

Kartu su dirvožemio savybėmis ir tręšimo ypatumas hibridinių miežių sėjos laikas yra vienas svarbiausių agrotechnikos veiksnių, nulemiančių būsimą jų žiemkentiškumą. Hibridinių žieminių miežių selekcininkų nuomone, aukščiausias žiemkentiškumo laipsnis pasiekiamas, jeigu rudens periode augalai sugeba praeiti du krūmijimosi ciklus ir bent 25 % antro krūmijimosi ciklo šalutinių ūglių suformuoja autonomines šaknis. Paskaičiuokime, kiek reikia laiko po sėjos, kad hibridinių žieminių miežių augalai sugebėtų įvykdyti šią užduotį: sėja-sudygimas vidutiniškai tęsiasi 10 dienų; sudygimas–3 lapelių tarpsnis – 12-14 dienų; krūmijimosi pradžia–pirmojo ciklo krūmijimosi (3 šalutiniai ūgliai) pabaiga – 15-20 dienų; antrasis krūmijimosi ciklas (pirmojo ciklo šalutinių ūglių krūmijimasis)–krūmijimosi pabaiga - 20-25 dienos. Pirmajame cikle susiformuoja 3 šalutiniai ūgliai + pagrindinis stiebas, antrajame krūmijimosi cikle - trys šalutiniai stiebeliai dar sukuria 9 šalutinius ūglius. Iš viso sukuriama: 1 + 3 + 9 = 13 ūglių, o jei dėl užsitęsusio rudens pradeda krūmytis antro ciklo šalutiniai ūgliai, tai jų gali būti ir per 20 vnt. Šiems augimo tarpsniams reikia 63 dienų. Tokiu atveju, žieminius miežius reikia pasėti rugpjūčio 28 dieną. Oficiali jų sėjos laiko rekomendacija: rugpjūčio 25 – rugsėjo 10. Sėjos vėlavimas stipriai sumažina pasėlių produktyvų tankį, o kartu ir jų derlingumą.

Sėklų normos

Oficiali rekomendacija: apie 1,8 mln. vnt. ha-1 daigių sėklų. Esant 70-75 % sėklų lauko daigumui, iš viso sudygs 125 augalai kvadratiniame metre, iš kurių 5-7 % gali nunykti, tačiau rudens pabaigoje vis vien rasime apie 1350-1500 vnt. m-2 ūglių. Dėl to sėjant rugpjūčio mėnesio pabaigoje į kokybiškai paruoštas dirvas, pakanka ir 1,5 mln. vnt. ha-1 daigių sėklų normos.

Herbicidai

Legacy Pro – 2 l ha-1. Geriausias ir greičiausias poveikis piktžolėms pasiekiamas, panaudojus Legacy Pro vos piktžolėms sudygus, kol jos yra mažos ir aktyviai auga. Legacy Pro naudojimo pradžia, kai miežių daigai yra suformavę vieną pilną lapą. Priklausomai nuo augimo sąlygų, paveiktos piktžolės sunyksta per 2-4 savaites. Legacy Pro turi kontaktinį ir išliekamąjį dirvinį poveikį, kuris palankiomis augimo sąlygomis pasireiškia iki 8 savaičių. Po purškimo Legacy Pro susijungia su dirvos dalelėmis ir suformuoja apsauginę plėvelę jos paviršiuje.

Apie tolesnę žieminių hibridinių miežių pasėlių rudeninę priežiūrą rašysime vėliau.

Andrius Lukoševičius
AB „Linas Agro“ technologijų plėtros ir sėklų prekybos vadovas
Mob.: 8 686 56652

Prof. Albinas Šiuliauskas
Mob.: 8 698 46122

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką