Šių metų žieminių rapsų sėja: viskas, ką turite žinoti

2020 08 10

Šių metų žieminių rapsų sėja: viskas, ką turite žinoti

Šių metų žieminių rapsų sėja: viskas, ką turite žinoti

Ilgalaikės orų prognozės šių metų žieminiams rapsams, palyginus su paskutinių trejų metų praktika, gerų sąlygų nežada. Reikia pripažinti, kad, nors esame neblogai išmokę auginti žieminius rapsus, per pastaruosius keletą metų šiek tiek praradome budrumą, nes orai buvo neįprastai geri. Vis dėlto, jei rugpjūtį orai kardinaliai nepasikeis, tai javapjūtė gali tęstis iki rugsėjo vidurio. Ūkiams reikės pakoreguoti javapjūtės grafiką ir pirmumą skirti ne tik sėkliniams pasėliams, bet ir būsimiems žieminių rapsų, žieminių miežių bei kitų žiemkenčių priešsėliams.

Sėjomainos schema

Lietuvos ūkių praktikoje žieminiai rapsai sėjomainos schemose dažniausiai būna pirmuoju arba antruoju nariu. Nėra bendros nuomonės, ką sėti po „gerųjų priešsėlių“: pūdymų, ankštinių javų, žieminių miežių ar pupinių žolynų. Vieni pasirenka žieminius kviečius, kiti – žieminius rapsus. Vis tik, mūsų nuomone, žieminiai rapsai turi daug platesnį „gerų“ priešsėlių pasirinkimą nei žieminiai kviečiai. Sėjomainų rotacijos ir taip perpildytos migliniais javais. Tokiu atveju po gerųjų priešsėlių privalėtų būti sėjami žieminiai kviečiai, o po jų – žieminiai rapsai.

Ūkių praktikoje žieminiai rapsai būna pirmuoju sėjomainos schemos nariu tik šiais atvejais: įsisavinant užleistas dirvas; tarp persėjamų pievų ar ganyklų, kuriose vyrauja miglinės žolės; žemo (<5 balai) našumo žemėse, kuriose kviečiai nesėjami arba kai ūkis yra pasirinkęs rapsų auginimą pagal tausojančias technologijas.

Rapsų auginimo technologija

Dabartiniu metu, kai naujoji ES programa vis labiau griežtina gausesnį pesticidų naudojimą, reikėtų plėsti žieminių rapsų auginimą pagal švaraus lauko („Clearfield®“) programą. Tai rapsų auginimo technologija, kuri susideda iš dviejų dalių – specialiai išvestų hibridinių rapsų veislių ir herbicido, kurio sudėtyje yra veiklioji medžiaga „Imazamoksas“.

Minėtos veislės yra atsparios herbicidams su veikliąja medžiaga „Imazamoksas“. Prie šių veislių pavadinimo yra raidės CL. „Imazamoksas“ įeina į herbicido Cleravo®“ sudėtį. Šis herbicidas gerai naikina bastutinių šeimos piktžoles, tokias kaip svėrės, garstukai, trikertės žvaginės, čiužutės, rapsų pabiros. Be to, Cleravo®“ naikina javų pabiras, ramunes, lipikus, balandas, notreles ir kitas piktžoles. Svarbu tai, kad „Clearfield®“ technologija tinkama visoms žemės dirbimo sistemoms ir nekelia didesnių reikalavimų dirvožemių našumui ar priešsėlių rūšiai. Jau nuo trijų lapelių tarpsnio galima pasėlius purkšti herbicidais Cleravo“ (1 l/ha-1) + „Butisan“ (1 l/ha-1) + „Dash“ (1 l/ha-1). Mūsų įmonė 2020-ųjų metų sėjai ūkiams siūlo dvi šiai programai tinkamas veisles: „DK Implement CL H“ irInV 1266 CL“.

Rūgštesnėse nei 5,0–5,53 pH dirvose, kuriose yra didelė šaknų gumbo išplitimo galimybė, neabejotinai reikėtų rinktis tas veisles, kurios yra atsparios šiai, ypač pavojingai, rapsų augalų ligai. Veislių atsparumu šaknies gumbui jau įsitikino ūkiai, kurie augino „SY Alister H“ ir „Mentor H“ veisles. Mūsų įmonė ūkininkams siūlo net 14 žieminių rapsų veislių, tarp kurių yra trys ir linijinės selekcijos veislės: „Cult“, „Minotaur ir „Lysander“. Linijinės selekcijos veislės tinka ankstyvai sėjai, o pasėtos iki rugpjūčio 10–15 dienos turi pakankamai laiko užauginti reikiamai augalo masei bei būsimoms šoninių šakų užuomazgoms – tuomet jų derlingumas nenusileidžia ir hibridinėms veislėms. Jei sėjamos hibridinės veislės, kurios turi itin intensyvų vystymąsi rudenį, jas galima sėti ir kur kas vėliau. Populiariausios žieminių rapsų hibridinės veislės pagal selekcininkus: „Rapool“: „Visby“, „Kuga“, „Garou“, naujiena „Dominator“; „KWS“: „Factor KWS“, „Umberto KWS“; „Monsanto“: labai aliejinga „Pantheon“, „DK Explicit“, „DK Extime“; „Euralis“: „ES Imperio“. Mūsų interneto svetainėje pateikti detalūs visų siūlomų veislių aprašai. Net išrankiausi žieminių rapsų augintojai mūsų siūlomų veislių komplekse tikrai gali rasti tinkamų savame ūkyje esantiems dirvožemiams.

Daug sunkiau bus gebėti pasėti visus žieminius rapsus optimaliu laiku (rugpjūčio 525 d.), nes jau dabar aišku, kad javapjūtės tempai bus pastebimai lėtesni ir rapsų sėjai nuolat nepakaks paruoštų sėjai dirvų. Ilgalaikė patirtis rodo, kad, žieminių rapsų sėjai vėluojant 10 dienų po rugpjūčio 25- osios, net 20–35 proc. sumažėja jų tikimybė sėkmingai peržiemoti ir 20–25 proc. sumažėja būsimas derlius. Tolimesnis sėjos vėlavimas paskatina dar didesnius pavojus. Verta prisiminti, kad sėjos ankstinimas daro mažesnę žalą nei jos vėlinimas.

Priešsėjinio tręšimo planavimas

Lietuvoje, vidutinio ir aukšto našumo žemėse, kuomet yra išauginamas 4,0–5,0 t/ha-1 žieminių rapsų derlius, rekomenduojama metinė jų tręšimo norma būna apie N175P80K120S50. Panašius duomenis pateikia ir Lenkijos mokslininkai, kurie yra nustatę, kad pagal ES standartus vidutinio našumo dirvose (42–50 balų) ir optimalaus sėjos laiko žieminius rapsus prieš jų sėją patręšus N40-50P70-90K90-120S30-40, pasiekiamas ne tik optimalus tręšimo ekonominis efektyvumas, bet ir jų žiemkentiškumas padidėja net 1,5–2 balo (devynbalėje skalėje). Lietuvoje priešsėjinio tręšimo metu paprastai išberiamos apskaičiuotų normų fosforo bei kalio trąšos ir 15–25 proc. apskaičiuotos azoto normos, priklausomai nuo priešsėlio rūšies ir dirvų našumo, tačiau ne daugiau kaip 30–40 kg/ha-1.

Šiemet rekomenduojame išbandyti itin aukšto efektyvumo mineralines NPK trąšas su mikroorganizmais „BIO Mineral“. Trąšos su mikroorganizmais jau ankstyvame periode sukuria optimalias sąlygas augalų šaknų sistemai vystytis, taip pat padeda augalams efektyviau įsisavinti mineralines trąšas, ypač azotą, fosforą, kalį, kalcį, geležį. Naudojant „BIO Mineralpagerėja dirvos struktūra, drėgmės išlaikymas, atstatomos natūralios [1] dirvožemio savybės, pagerėja fitosanitarinė būklė, padidėja dirvožemio gyvybingumas, humuso kiekis, augalai tampa atsparesni nepalankioms augimo sąlygoms. Visa tai leidžia pasiekti aukštesnių rezultatų, net sumažinus įprastą tręšimo normą iki 20 proc.

Priešsėjinis dirvų dirbimas

Reikia pripažinti, kad iš viso ES rekomendacijų komplekso, pasiūlyto su naująja „nuo lauko iki stalo“ programa, ūkininkams labiausiai patiko tiesioginė sėja į ražienas. Tokiu būdu Lietuvoje jau prasidėjo nauja „agrarinė revoliucija“ – vos ne visuotinai buvo atsisakyta priešsėlinių pasėlių ražienų skutimo. Vis tik tiesioginė sėja į ražienas agrariniu ir ekonominiu atžvilgiu yra pateisinama tik aukštesnio sukultūrinimo bei našumo dirvose. Tuo tarpu Lietuvoje didesnė pusė dirvožemių yra per žemai sukultūrinta bei naši, kad ten būtų ekonomiškai efektyvi tiesioginė sėja į ražienas.

Ražienų skutimas stipriai gerina dirvų sanitarinę būklę. Nualintose dirvose arba po stipriai išgulusių priešsėlinių pasėlių ražienų skutimas būtų ypač naudingas, jį galima derinti su mikroorganizmų „Biomas Organic“ (0,1 l/ha) + „Iperen Humic“ (2 l/ha) panaudojimu šiaudų mineralizacijai paskatinti. Sėja į neskustas ražienas padidina ligų, kenkėjų ir piktžolių pradų ilgesnį išsilaikymą dirvose, o sėjomainos rotacijoje augalų apsaugos priemonių poreikis padidėja 20–30 proc. Tuo tarpu naujosios ES programos vienas iš pagrindinių reikalavimų yra nuosekliai mažinti pesticidų naudojimą.

Sėklų išsėjimo normų planavimas

Žieminiai rapsai priklauso tai augalų rūšiai, kurių pasėlių tankumas didėja tuomet, kai mažėja dirvožemių našumas ar žemėja auginimo technologijų intensyvumas. Retesniuose aukštesnio našumo dirvų pasėliuose lengviau susiformuoja aukščiausią žiemkentiškumo laipsnį turintys augalai, kurie iki rudens vegetacijos pabaigos turi 7–8 lapus, jų šaknies kaklelis būna 15–25 mm skersmens, augimo kūgelis susiformavęs ne aukščiau kaip 20–25 mm, o vieno augalo biomasė būna ne mažesnė nei 3,5–5,0 g sausųjų medžiagų.

Žieminių rapsų pasėlių optimalus tankumas vaškinės brandos metu neturėtų būti mažesnis nei 15 vnt./m-2 rapsų augalų ir ne didesnis už 35 vnt./m-2. Siekiant suformuoti optimalaus tankumo pasėlį brandos metu, sėjos metu reikia teisingai paskaičiuoti sėklos normą, įvertinant sėklų laboratorinį daigumą, sėklų lauko daigumą, kuris dažniausiai būna 75–85 proc. ribose ir koreliuoja su drėgmės kiekiu dirvoje, dirvos dirbimo bei sėjos kokybe. Rekomenduotina vidutinė žieminių rapsų sėklos norma yra 0,4–0,5 mln. augalų ha-1. Sėklos įterpiamos 1,5–2,5 cm gylyje

Dirvos dabar nėra sausos, todėl turėtų būti labai efektyvūs dirvinio veikimo herbicidai, kurie yra išpurškiami iš karto po rapsų sėjos. Tam tinka: herbicidų mišinys „Brasan“ (1 l/ha-1) + „Teridox“ (1 l/ha-1) arba „Butisan Star“ (2,25 l/ha-1). Į herbicidų tirpalą galima įmaišyti ir bakterinių preparatų „Biomas Grow“ (0,1 l/ha-1) bei „Biomas Universal“ (0,1 l/ha-1), mišinyje su huminėmis ir fulvo rūgštimis „Iperen Humic“ (2,0 l/ha-1).

Kitame straipsnyje pratęsime žieminių rapsų pasėlių priežiūros darbų aptarimą.

 

Andrius Lukoševičius

AB „Linas Agro“ technologijų vystymo ir mikroelementų prekybos vadovas

Mob.: 8 686 56652

 

Prof. Albinas Šiuliauskas

Mob.: 8 698 46122

 

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką