Augalininkystės aktualijos rugpjūtį

2021 08 09

Augalininkystės aktualijos rugpjūtį

Įvadas. Šilti ir karšti liepos mėnesio orai žiemkenčių brandą paankstino visa savaite. Rapsus pradėta kulti liepos viduryje, o žieminius kviečius – to paties mėnesio trečią dekadą. Be abejo, technologinę brandą visų pirma pasiekė tie žiemkenčių pasėliai, kurie buvo pasėti lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose, nes būtent jiems labiau stigo drėgmės. Todėl iš anksčiausiai nukultų žiemkenčių pasėlių buvo prikulta mažiau grūdų. Iš žieminių rapsų – 2,8–3,3, o iš žieminių javų – 5,0–6,0 t ha-1. Kombainams perėjus į priemolių dirvas (liepos pabaiga–rugpjūčio pradžia), žiemkenčių derlius pastebimai didėjo. Vidutinis prikuliamas rapsų sėklų derlius pasiekė 3,2–3,8 t ha-1, o žieminių kviečių – 6,0–7,5 t ha-1. Visa tai yra 2020 m. rudenį optimaliai atliktos žiemkenčių sėjos ir pasėlių priežiūros rezultatas. Malonu, kad mūsų kolegos ūkininkai jau yra gerai perpratę kultūrinių augalų auginimo technologijas. Iki liepos pabaigos iš viso buvo nukulta apie 75–85 % žieminių rapsų ir apie 15–25 % žieminių javų. Liepos pabaigoje pradėti vasarinių miežių ir sėjamųjų žirnių kūlimo darbai. Derlius didesnis nei manėme prieš mėnesį, bet mažesnis nei prognozavome prieš jų sėją. Visoje Lietuvoje yra nemažai ūkių, kuriuose jau baigti kulti ir žieminiai rapsai, ir nukulta didesnė dalis žieminių javų. Manome, kad iki mėnesio vidurio bus baigti kulti ne tik rapsai, bet ir žieminiai kviečiai bei rugiai, vasariniai miežiai, žirniai. Laukuose gali likti tik natūraliai ilgiau bręstantys javai, taip pat pupos, lubinai, avižos ir atskiri ploteliai vasarinių kvietrugių. Rugpjūčio pradžioje atskiruose ploteliuose pradėti kulti ir anksti subrendę vasariniai kviečiai. Pesimistinės prognozės, kad karšti orai turės didelę neigiamą įtaką vasarinių kviečių derliams, nepasitvirtino. Prikuliami kiekiai maždaug atitinka normas. Taip, karšti orai pastebimai sumažino vasarinių javų 1 000 grūdų masę, tačiau pasėlių tankumas nesumažėjo, o gūdų (sėklų) kiekis varpose (ankštyse) buvo net didesnis nei praėjusiais metais. Dėl šių veiksnių ir faktiškai gaunami derliai yra artimi buvusiems 2020 metais. Augalininkystės veikos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo esamų klimato sąlygų, dirvožemių savybių, auginimo technologijų ir naudojamos technikos šiuolaikinio mokslinio naujumo, apsirūpinimo finansiniu bei intelektiniu kapitalu. Taip pat, žinoma, nuo esamų darbuotojų skaičiaus ir jų kvalifikacijos.

Orų sąlygų prognozės. Rugpjūčio pirmos dekados pradžioje padažnėjo lietingų dienų, išaugo bendras kritulių kiekis. Nors sinoptikai rugpjūčio mėnesį prognozuoja permainingus orus, tačiau iškritusių kritulių kiekio suma bus artima daugiamečiams vidurkiams. Jei taip ir būtų, javapjūtės ir rudens sėjos sąlygos taip pat bus vidutiniškai normalios. Žvelgiant į prognozuojamas orų sąlygas, galima matyti vieną pagrindinių geram augalų augimui svarbų veiksnį: rugpjūtį nei ilgesnių sausrų, nei drėgmės stygiaus nebus. Tačiau nebus ir idealių sąlygų tolesniems javapjūtės darbams. Nemažu kliuviniu taps dažni, nors ir negausūs krituliai. Numatomos ir 1–3 gausios liūtys. Gerai bent tai, kad dirvožemių faktinis drėgnis bus palankus žieminių rapsų ir tarpinių pasėlių, o vėliau ir hibridinių veislių žieminių miežių (SY Baracooda) bei žieminių kviečių (SU Hymalaya) sėjai ir jų sėklų dygimui.

Šiaudų humifikavimo skatinimas. Rugpjūtį išlieka palankios sąlygos skatinti augalinių liekanų humifikavimą. Laukuose liekančios ražienos, augalų šaknys ir šiaudai gali būti vertinga trąša, kuri papildo dirvožemį organinėmis medžiagomis ir didina tvaraus humuso kiekį. Tačiau taip pat žinome, kad ant šiaudų lieka didelis kiekis įvairių per dirvą plintančių patogenų, į suslėgtą dirvą ar per giliai įterpti šiaudai ima pūti, taip nuodydami juose augančius augalus. Šias problemas galima ištaisyti, šiaudus ir kitas augalines liekanas prieš įterpiant į dirvą apipurškiant preparatu „Biomas Organic“. Šio preparato sudėtyje yra trijų rūšių grybų sporų, kurios efektyviai ardo sudėtingas šiaudo struktūras, jas paversdamos į organinius junginius, gerinančius dirvos struktūrą, drėgmės balansą, didinančius humuso kiekį ir maisto medžiagų prieinamumą augalams. Taip pat preparatas mažina azoto išsiplovimą iš dirvos rudens ir žiemos periodu. „Biomas Organic“ sudėtyje yra grybų sporos, todėl ši esminė veiklioji jo dalis apsaugoma nuo nepalankių aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, sausros ir ultravioletinių saulės spindulių. Galima maišyti ir naudoti kartu su trąšomis bei augalų apsaugos produktais, išskyrus fungicidus.

Artimiausi darbai. Ūkininkai dar negali atsipalaiduoti, nes jų laukia daug darbų: javapjūtės tąsa, pirminis grūdų paruošimas laikinam laikymui, eilinis esamų sėjomainos schemų koregavimas, tarpinių pasėlių sėja, sėklų ruošimas rudens sėjai, žiemkenčių sėjos grafiko tikslinimas, trąšų formų pasirinkimas, tręšimo normų apskaičiavimas ir kt. Rugpjūtį sėsime žieminius rapsus ir hibridinių veislių žieminius javus. Šioms kultūroms savo ūkio sėklos nenaudojamos. Tačiau būtų gerai, kad šį rudenį pavyktų daugiau naudoti sertifikuotas sėklas. Jos turi ne tik genetinio paveldo pranašumą, bet ir yra paruoštos, remiantis modernių technologijų reikalavimais. Todėl jau dabar laikas pasirinkti jūsų ūkiui tinkamiausias veisles ir įsigyti jų sertifikuotų sėklų.

„Linas Agro“ rekomenduojamos žieminių rapsų veislės

  • Linijinės veislės: „Lysander“, „SY Ilona“
  • Hibridinės veislės: „Dominator“, „Umberto KWS“, „Kuga“, „Pantheon“, „Factor KWS“, „DK Extime“, „ES Imperio“, „InV 1188“, „DK Expectation“, „Aganos“
  • „Clearfield“, arba švaraus lauko, technologijai tinkamos veislės: „InV 1266 CL“, „DK Implement CL“
  • Atsparios šaknies gumbui veislės: „Crossfit“, „SY Alix“.

Tarpiniai pasėliai. Šiuo metu greta javapjūtės darbų sėjami tarpiniai pasėliai. Šiais metais jau esame kelis kartus rašę apie tarpinius pasėlius. Be to, ir jūs turite pakankamą patirtį. Mūsų duomenimis, tarpinių pasėlių sėjos tempai liepą žemesni nei žieminių rapsų bei javų kūlimo darbų. Didesnė grupė ūkininkų tikina, kad jie bijojo sėti į perdžiūvusias dirvas. Mūsų nuomone, tai tik pasiteisinimas, o ne rimtas argumentas. Kita grupė ūkių, pateikė įvairių kitų priežasčių, iš kurių rimčiausia buvo finansų stygius sėkloms įsigyti. Mūsų siūlomas atsakymas: siekiant sumažinti lėšų paklausą, pusę reikalingos sėklos reikėtų pirkti iš sėklininkystės ūkių, o kitą pusę – rinktis iš savo ūkio resursų ir sudaryti naują bei įvairesnės sudėties mišinį. Prisiminkite: dėmesį reikia skirti ne tik parenkant tarpiniuose pasėliuose auginamų augalų rūšis, bet ir atsižvelgti į jų suderinimą su pagrindiniais sėjomainos nariais. Žiniasklaidoje stiprėja kritika, kad tarpinių pasėlių sėklų mišiniams naudojama per daug bastutinių šeimos augalų rūšių. Tai perdėta kritika. Geriau įsiklausykite į Europos Sąjungos (ES) tarnybų rekomendacijas didinti sėjomainai auginamų augalų biologinę įvairovę. Būtent čia tarpiniai pasėliai geriausiai tinka ES reikalavimams įvykdyti. Taip pat rinktis augalų rūšis, kurios geba per trumpą laiką užauginti didelį žaliosios masės kiekį, kurį įterpus į dirvą akivaizdžiai pagerinama dirvos kokybė ir augalų augimo sąlygos.

Tręšimo planavimas. Apie didesnį būsimą trąšų bei pesticidų brangimą sužinojome dar 2020 metais. Tačiau iš esmės jį pajutome tik 2021-aisiais. Problema tik ta, kad šis procesas dar gali tęstis ilgai. Rudenį net javapjūtės metu išlieka stabiliai aukštos ir žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos. Mūsų atlikti skaičiavimai rodo, kad, nors šį rudenį trąšos pabrango, jas naudoti vis tiek išlieka ekonomiškai naudinga. Dėl šios priežasties šiemet žiemkenčių sėjai dar galime rinktis optimalias tręšimo normas ir gauti apie 150 proc. rentabilumo rodiklį. Rudenį įprastai naudojamos NPK trąšos, turinčios mažai azoto ir daug fosforo, kalio elementų, pavyzdžiui: NPK 7-20-30+2S, NPK 5-21-36,5, NPK 10-26-26. Taip pat galima rinktis ir ypač aukšto efektyvumo „BIO Mineral (7-20-30+2S)“ trąšas, kurių sudėtyje esantys mikroorganizmai leidžia augalams efektyviau pasisavinti fosforo ir kalio trąšas, kartu stimuliuoja augalų šaknų sistemos vystymąsi, gerina jų augimo sąlygas. Šios trąšos taip pat mažina mineralinio azoto išsiplovimą iš dirvos rudens ir žiemos periodu. Naudojant trąšas „BIO Mineral“, jų tręšimo norma gali būti mažinama 20 proc., palyginti su įprastomis NPK trąšomis.

Intensyvus augalų augimas ir sėkmingas jų pasiruošimas žiemojimui yra neatsiejamas nuo mikroelementų trąšų, kurios skatina fotosintezės intensyvumą, hormonų gamybą ir įvairias biochemines augaluose vykstančias reakcijas. Tai padeda ne tik augti augalų masei, bet ir didėti sausųjų medžiagų koncentracijai, kuri užtikrina augalo atsparumą įvairioms nepalankioms augimo sąlygoms ir atsparumą žiemojimui. Mikroelementų trąšos naudojamos augalams intensyviai augant, todėl apie tręšimą mikroelementų trąšomis rašysime rugpjūčio pabaigoje, rapsams sudygus.

Žiemkenčių sėjos laikas ir išsėjimo normos. Mūsų ūkininkai yra sukaupę daug su žiemkenčių sėja susijusių teorinių ir praktinių žinių. Sugebame išauginti ir didesnius nei vidutiniai derlius, ir gauti aukštos kokybės javų grūdų bei rapsų sėklų. Atskiri ūkininkai jau yra gerai perpratę javų, rapsų, cukrinių runkelių bei kukurūzų auginimą, pasitelkiant moderniąsias technologijas, kurios sudaro sąlygas tikslingiau naudoti chemines medžiagas, nepažeidžiant pagrindinių ES tarnybų reikalavimų. Išmokome optimizuoti pasėlių tankumą, sugebame pradėti ir užbaigti sėją optimaliu laiku. Dabar tik retas ūkis naudoja didesnes sėklų išsėjimo normas arba stengiasi pasėti anksčiau nei specialistai rekomenduoja. Dauguma žino, kad per ankstyva žiemkenčių sėja didina auginimo sąnaudas ir mažina sėkmingo peržiemojimo tikimybę. Moka pasirinkti ir savo ūkiams tinkamiausias veisles. Mes apie tai rašėme dar liepos trečią dekadą. Na, o šįkart norime priminti, kad rinktis sertifikuotas sėklas yra tolygu paskolai iš banko imti, tačiau už šią paskolą palūkanas moka pats bankas.

 

Andrius Lukoševičius

AB „Linas Agro“ technologijų vystymo ir mikroelementų prekybos vadovas

Albinas Šiuliauskas

VDU Žemės ūkio akademijos profesorius emeritas

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką