Kaip papildyti azoto stygių agrotechnologijose ?

2022 01 20

Kaip papildyti azoto stygių agrotechnologijose ?

Trąšų kainoms pasiekus neprognozuotas aukštumas, viena iš aktualiausių šių dienų temų tapo, azoto normų mažinimo galimybės. Kiekvienas ūkis planuoja kokiais būdais bus galima sumažinti mineralines azotines trąšas, kurios augalams yra gyvybiškai svarbios. Lietuvos ūkiuose vyrauja nuomonė sumažinti žiemkenčiams azotinių trąšų normas 20-30 proc. (tai būtų net 34-50 kg/ha azoto v.m. jei buvo beriama 170 N v.m.), kai kurie ūkiai norėtų mažinti trąšų normas dar labiau. Tačiau vertėtų nepamiršti ir paskaičiuoti visą konkrečios taikomos technologijos konkrečiame lauke rentabilumą. Šiame straipsnyje rekomenduojamos agrotechnologinės priemonės kurios gali kompensuoti dalį mineralinio azoto, tačiau jos visos turi būti panaudotos tinkamu laiku, kad būtų galima pasiekti maksimalų jų efektyvumą. Augalų augime kompensacinis modelis veikia silpnai, prarasta augalo biomasė turi tiesioginį poveikį augalo derliui. Jungtinės Karalystės, Belgijos, Prancūzijos  AHDB kooperatyvo  žemės ūkio gamybos specialistai, pateikia azoto mažinimo rekomendacijas pagal vyraujančias grūdų ir trąšų kainas  (platesnę informacija rasite https://www.fwi.co.uk/ straipsnis „AHDB Giudance  to find optimal fertiliser rate as price soar“). Šiame leidinyje teigiama: jei grūdų kaina būtų apie 235 EUR/t, o amonio salietros kaina apie 715 EUR/t rekomenduotina azoto trąšų normą sumažinti 40 v.m. auginamų kviečių technologijos rentabilumui atstatyti. Tiek Lietuvos tiek Europos ir Jungtinės Karalystės gamybininkai azotinių trąšų mažinimą apskaičiavo vienodai, tačiau kad atstatyti praradimus teks naudoti papildomas agrotechnologines priemones kurias nulems konkretaus lauko poreikis. Visiems žinoma, kad šio makroelemento žieminiams kviečiams, pagal Lietuvos Agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto ilgamečius tyrimų duomenis, vienai tonai derliaus užauginti reikia 25 kg/ha, žieminiams rapsams 40 kg/ha.  

Augalai augalui

Azotas tai būtinas elementas visiems augalams, nesvarbu kokioje žemdirbystės sistemoje jie augtų. Azoto kiekis dirvoje yra nestabilus priklausantis nuo daugelio veiksnių:  klimatinių sąlygų, išsinešimo su derliumi ir kt. Maisto medžiagas dirvoje „valdyti“ galima sėjant augalus ar žolių mišinius kurie papildo su  kompleksinėmis trąšomis įneštas maisto medžiagas. Dirvoje esančio azoto atsargos tvariai gali būti padidintos sėjant pupas, žirnius, sojas, ankštinius – varpinius žolių mišinius, cukrinius runkelius.

Visiems puikiai žinoma, kad daugiametės ankštinės žolės geba sukaupti 1,5-2,5 karto daugiau azoto lyginant su miglinėmis žolėmis. Pagal Mhairi Dawson, Barenbrug’s R&D,  pirmaisiais metais baltieji dobilai geba sukaupti 150 kg/ha azoto. O remiantis J. Kenleino apibendrintais tyrimų duomenimis, viršutiniame 25 cm dirvos sluoksnyje skirtingi augalai palieka ir skirtingą sausos organinės medžiagos kiekį: šakniavaisiai 0,6-1,0, varpiniai 0,1-1,7, ankštiniai 0,6-0,2, dobilų įsėlis rudenį 2,1-3,8, raudonieji dobilai 1 metų 2,7 t/ha, dobilų ir varpinių žolių mišinys 1 metų 0,4, dobilų ir varpinių žolių mišinys 2 metų (smėlyje) 5,6, liucerna 3 metų – 6,7 t/ha. Pagal čekų mokslininko Najm, tyrimų rezultatus, įvairių mišinių su liucerna, dobilais ir esparcetu, viršutiniame 60 cm dirvos sluoksnyje buvusios augalų šaknys ir dirvos paviršiuje likusios ražienos bei pabiros, sausosios medžiagos svėrė 9,76 t/ha mišiniuose su liucerna, 9,42 t/ha su dobilais ir 8,8 t/ha su esparcetu.

Iš daugybės rinkoje esančių ankštinių-varpinių augalų mišinių, azoto kiekiui dirvoje padidinti puikiai tinka mišinys NITROFIX arba DOTNUVA GREEN N-FIX. NITROFIX sudarytas iš sėjamųjų žirnių 35 proc., siauralapiai lubinai 24 proc., sėjamosios avižos 22 proc., sėjamieji vikiai 13,6 proc., valgomieji (šakniniai) ridikai 4,0 proc., bitinės facelijos 1,4 proc. Norma: 50 kg/ha. Mišinys rekomenduojamas sėti pavasarį užimtuosiuose pūdymuose, bei nuėmus derlių posėliui.  DOTNUVA GREEN N-FIX sudarytas iš sėjamųjų vikių 70 proc., persinių dobilų 20 proc. bei bitinių facelijų 10 proc. Norma: 25 kg/ha. Mišinys kaip ir NITROFIX tinka posėliui bei užimtuose pūdymuose. Abu mišiniai puikiai tinka visoms dirvoms. Šie mišiniai gali papildyti sėjomainos grandis kurios gerina dirvą bei įeiti į daugianarių pasėlių auginimą. Augalai augalams yra puikus makroelementų ir mikroelementų kompensavimo šaltinis, bet dažnu atveju dėl organikos liekanų irimo proceso užsitęsia ir būna pavėluotas. Dėl šios priežasties svarbiausių makroelementų kiekį kompensuojame mineralinėmis trąšomis per lapus ir dirvą.

Azoto stokojantis pasėlis - jautrus indikatorius

Kompleksinio (organinėmis bei mineralinėmis) tręšimo pagalba pasiekiamas geriausias rezultatas augalų derlingumo formavime, bet brangstant mineralinėms trąšoms esame priversti mažinti jų normas ir kompensuoti makroelementų ir mikroelementų stygių. Su šiuo iššūkiu susiduria kiekvienas ūkis ir nėra paprasta susidaryti tinkamą makroelementų kompensacijos tręšimo planą. Vienas iš būdų kompensuoti makroelementų deficitą, sumažinus tręšimo normas, žemės ūkio augalus tręšti mažesnėmis normomis skystomis trąšomis, nesuformuojant makro ir mikro elementų deficito ir staigių jų kiekių pokyčių. Sumažinus azotą pasėlis gali tapti labai jautrus, bet kurio elemento trukumui ir patiriam stresui. Skystąsias trąšas rekomenduojama panaudoti kiekvieno tręšimo ar purškimo per lapus metu, taip bus išvengta kartu su augančiais augalais makro ir mikro elementų stygiaus.

Amonio polifosfatas APP NP 11-37, amonio thiosulfatas NS 12-26 skystosios trąšos į dirvą, Yara Vita Kombiphos ir kt. trąšos per lapus,  rekomenduojamos žemės ūkio augalų tręšimui pirmaisiais augimo tarpsniais žieminiams kviečiams nuo BBCH 27-31. Vėliau nuo BBCH 32 -37 galimas tręšti makro ir mikro elementiniais produktais su padidintu azoto kiekiu arba produktais kurie sudėtyje yra S, Mo, B, Mg, Mn, Zn, Cu. Skystosios trąšos APP NP 11-37 normos priklauso nuo dirvos našumo balo, jei dirva yra mažesnio našumo balo ir gaunamas mažesnis derlingumas nepertraukiamas skystojo amonio polifosfato naudojimas 5-10 l/ha gali kompensuoti azoto ir fosforo stygių trumpam laikui. Didėjant dirvos našumo balui didėja ir skystųjų trąšų APP NP 11-37 normos nuo 20-70 l/ha. Thiosulfatas NS 12-26 taip pat puiki priemonė naudojant komplekse su APP NP  11-37 arba be,  taip pat kompensuoti azoto stygiaus deficitą trumpam laikui. Skystosios trąšos NS 12-26 normos žieminiams kviečiams 10-20 L/ha, žieminiams rapsams 20-40 L/ha. Periodiškai ir dažnai, tręšiant minimaliomis normomis skystomis trąšomis augalus pirmaisiais augimo tarpsniais išvengsime varpos segmentų užuomazgų sumažėjimo, o vėliau ir papildomų produktyvių stiebų atmetimo.

Pradėjus stiebui ilgėti tiek žieminiuose kviečiuose tiek ir rapsuose augalo biomasė yra optimali efektyviai jį tręšti per lapus dėl šios priežasties maksimalus mikro ir marko produktų normų panaudojimas gali būti efektyviausias. Pvz. tręšiant žieminius kviečius nuo 170 iki 200 v.m. azoto į hektarą, Yara Vita THIOTRAC ir UNIVERSAL BIO  įprastinė norma abiejų produktų 2 L/ha, tuomet sumažinus azoto iki 200-300 kg/ha (fiziniu svoriu) Yara Vita THIOTRAC,  THIOMAX OIL ir UNIVERSAL BIO  normos didėja dvigubai – 4-5 L/ha.  Itin didelė svarba tuomet tenka produktams su padidintu azotu kiekiu arba trąšoms per lapus  kurių sudėtinės dalys yra azotas bei siera ir kaip buvo paminėta, mikroelementai  Mo, B, Mg, Mn, Zn, Cu. AB „Linas Agro“ ir AB „Kauno grūdai“ Linas Agro Group papildytas nauju produktu – AZO-SPEED. Tai skystos formuliacijos produktas, kurio pagrindą sudaro lėtai atsipalaiduojantis azotas 300 g/L: >33 proc. lėtai įsavinamo azoto formaldehido formuliacijoje ir  >67 proc. karbamido formos.  Augalo fotosintezės, kvėpavimo procesams paskatinti produktas papildytas magniu (MgO 33 g/L), o medžiagų apykaitos procesams ir augalų biomasėje esančių baltymų koncentracijos padidinimui, aminorūgščių veiklos paskatinimui produktas papildytas siera (SO3 67 g/l). Dėl lėtai atsipalaiduojančio azoto, produktas yra saugus tiek darbiniuose mišiniuose tiek ir purškiant šį produktą didelėmis normomis. Javams ir rapsams norma nuo 10-40 L/ha (200 l/ha vandens) priklausomai nuo pasėlio būklės. Produktas veikia pagal augalo poreikius: pirma yra įsavinama karbamidinė azoto forma kuri sudaro 67 proc. produkto, likusieji 33 proc. įsavinama vėliau ir lėtai.  Dvi formos azoto, net ir vėlyvais augimo tarpsniais, kai augalo biomasė pasiekia maksimumą, pilnai patenkina  augalo poreikius tiek trūkstamus, tiek ir besiformuojančius.  

 

1 paveikslas. Kompleksiniai augalų lapų selektyvumo tyrimai panaudojus skirtingas trąšas per lapus (Tyrimas atliktas garų slėgio osmometru, druskų ištirpimas vandenyje,  Agronutrition įmonės tyrimų duomenys, 2021)

Mikroorganizmų veiklos dirvoje įsavinimas

Skystos mineralinės makroelementinės ir mikroelementinės trąšos per dirvą ir lapus  yra greitasis būdas atstatyti maisto medžiagų trūkumą augalams. Lėtesnis, tačiau garantuotas būdas kompensuoti makroelementų deficitą yra mikroorganizmų veiklos dirvoje įsavinimas.  AB „Linas Agro“ ir AB „Kauno grūdai“ Linas Agro Group rekomenduoja purškiant žiemkenčius pavasarį pesticidais ar skystomis trąšomis, laistant KAS ar skystąsias trąšas nepamiršti ir vieną iš svarbiausių darbinio mišinio komponentų – mikrobiologinių preparatų, BIO NPK Powder arba BIOMAS GROW. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad didesnę augalų biomasę, šaknyną ir derlių geba suformuoti augalai kuriuose pirmaisiais augimo tarpsniais buvo panaudoti kompleksiniai mikroorganizmų štamai. Minėtųjų akcinių bendrovių agronomai konsultantai ūkiams gali pasiūlyti ir kompleksinių trąšų kurių granulės yra inokuliuotos Bacillus spp. bakterijomis. BIO MINERAL NPK 7-18-36.5 ir BIO MINERAL NPK 8-20-30+2S trąšų sudėtyje yra Bacillus megaterium ir Bacillus subtilis bakterijos. Bacillus megaterium pasižymi labai stipriomis azoto fiksavimo iš aplinkos savybėmis ir jo kaupimu dirvožemyje.  

Amino rūgštys – biologinis azotas. Sumažinto azoto kiekio pasėliai jautriau nei įtręšti reaguos į bet kurį patiriamą stresą. Būtent šiuo atveju, t.y. stresinėse situacijose, augalus bus tikslinga purkšti aminorūgštimis. Glutamas, asparto rūgštis skatina augalus įsavinti didesnį kiekį azoto per šaknis, kitos likusios 18 aminorūgščių rūšių augaluose atlieka stresinių situacijų anuliavimo vaidmenį, o iš organinės medžiagos azotas  (jei produktas augalinės kilmės) be krūvio ir energijos patenka į augalą. Žinoma, kad aminorūgštys yra skirstomos į pakeičiamas (11) ir nepakeičiamas (8) ir dalinai pakeičiamas (1).  Didžiausias nepakeičiamų aminorūgščių poreikis pasireiškia vegetacijos pradžioje, žydėjimo metu jis sumažėja. Grūdų formavimosi metu jis vėl padidėja. Taigi aminorūgštys augaluose yra svarbios visą augalų vegetacijos periodą ir kuo produkto sudėtis yra „turtingesnė“ tuo aminorūgščių produktas yra efektyvesnis. AB „Linas Agro“ ir AB „Kauno grūdai“ Linas Agro Group savo asortimente turi tiek augalinės tiek ir gyvulinės kilmės aminorūgščių produktus, tokius kaip Microfert, Tecamin Max, Tecamin 31, Amino Mix. Aminorūgščių efektyvumas tampa vis svarbesnis ne tik tręšimo ir stresų valdymo aspekte, bet ir didėjant piktžolių rezistentiškumui. Itin populiarūs herbicidai tokie kaip Trimmer (tribenuron metil 500 g/kg) arba Nuance (tribenuron metil 750 g/kg) gamyboje pastebėta, kad geriau veikia kartu arba panaudojus aminorūgštis iki 7 d. po nupurškimo, šis reiškinys labai svarbus tokioms piktžolėms kaip bekvapis šunramunis, rugiagėlė, garstukas, rapsų pabiros, notrelės ir kt.  

Įvairios kilmės mėšlas. Pati seniausia organinė trąša, kuri šiuo metu tampa vis labiau atmenama ir naudojama. Mėšlas tapo ne tik populiarus, bet ir tobulesnis, nes gali gaminamas būti ir granuliuotas. AB Kauno grūdai priklausanti Linas Agro Group ir AB  Linas Agro šiuo metu prekiauja,  palaidu (ne granuliuotu), kraikiniu, vištų mėšlu kurio norma 7-10 t/ha. Ateityje planuojama prekiauti ir granuliuotu mėšlu.  

Fungicidų „žalinimo“ efektas. Vokietijos mokslininkas Köehle 2003 m. publikuotame straipsnyje apie strobilurino naudą pabrėžė, kad strobilurinai ne tik augalus saugo nuo ligų, bet ir pasižymi savybe stimuliuoti augalus įsavinti nitratų jonus, taip fiksuoti daugiau azoto iš aplinkos. Dar 2004 m. mokslininkų Conrath, Amoroso, Köhle ir Sultemeyer tyrimai parodė, kad piraklostrobinas buvo svarbus stimuliuojant mineralinio azoto oksido (NO3 ir NO2) įsavinime. Remdamiesi šiais tyrimais bei pastebėjimais gamyboje, neapsiriksime, jei augalų augimo technologijoje, azoto paėmimo stimuliavimui iš aplinkos ir iš išbertų ar suakumuliuotų organinių trąšų, panaudosime strobilurinų grupės fungicidus (pvz. MIRADOR - azoksitrobiną , BALAY -piraklostrobiną, DELARO FORTE- trifloksistrobiną ar kt.). Strobilurinų normas pirmais augalo augimo tarpsniais rekomenduojama naudoti registruotas maksimalias, o nuo bamblėjimo vidurio, pastarojo fungicido,  normas patartina mažinti.

Azoto stabilizatoriai karbamido ir amonio nitrato trąšų tirpalui (KAS -32) bei srutoms

LIMUS CLEAR naujas unikalus, iš dviejų veikliųjų medžiagų (188 g/l NBPT; N-(-butylo) thiophosphorico triamidas, 87 g/l NPPT; N-(-propylo) thiophosphorico triamidas) susidedantis skystas ureazės inhibitorius, naudojamas skystų trąšų įsisavinimui pagerinti, bei užkirsti azoto išgaravimą iš skystų trąšų. LIMUS CLEAR leidžia efektyviau panaudoti skystas trąšas. Produktas gali būti naudojamas visuose žemės ūkio augalų pasėliuose, veikia blokuodamas natūralius baltymus dirvoje ir neleidžia azotui išgaruoti, patekti į atmosferą, nes amidinis azotas lėčiau virsta į nitratus. Azoto išgaravimas sumažėja iki 98%, tai padidina augalų gyvybingumą bei derlingumą.

2 paveikslas. Priemonių galinčių dalinai kompensuoti azoto stygių schema

VIZURA® – azoto stabilizatorius, kuris naudojamas paskleidžiant srutas. Stabilizatorius dedamas į srutas prieš pat jų paskleidimą. Augalai įsisavina tiek amoniakinį, tiek ir nitratinį azotą. Dėl srutose esančios organinės medžiagos irimo dirvožemyje, mikrofloros pagalba, bėgant laikui, azotas išlaisvinamas kaip amonis ir nitritas. Nors šio proceso metu azotas surišamas su dirvožemiu, didelė jo dalis bakterijų pagalba virsta nitratais, kurie lengvai išplaunami ir taip sumažėja vertingo azoto dalis. Dirvoje amoniakinio azoto forma sparčiai virsta nitratiniu ir šis procesas priklauso nuo temperatūros, dirvožemio drėgmės ir dirvožemio būklės. Pridedant VIZURA®, šis procesas yra sulėtinamas ir amoniakinio azoto nuostoliai būna mažesni, sumažinama išsiplovimo rizika, nes amoniakinis azotas mažiau išplaunamas, lyginant su nitratiniu.

Sumažinus azotą agrotechnologijose, taikytinų produktų sistema kuri gebėtų kompensuoti dalinį azoto stygių,  veiks vieningai ir atstatančiai tuomet, kai jie bus teisingai parinkti bei panaudoti tinkamu laiku, bei būtina siekti maksimalaus minėtų priemonių efektyvumo. Planuojant azoto mažinimą būtinomis priemonėmis tampa: daugianarė sėjomainos rotacija  su azotą kaupiančiais žemės ūkio augalais, mikrobiologiniai preparatai, azoto stabilizatoriai,  mikroelementai  Mo, B, Mg, Mn, Zn, Cu, makroelementinės trąšos per lapus su tinkamu NS santykiu bei padidinta norma pagal planuojamą „atiduoti“ azoto kiekį, o šių priemonių panaudojimo efektyvumą lemia klimatinės sąlygos. Rekomendacijas dėl produktų pasirinkimo ir jų panaudojimo teikia  AB Kauno grūdai priklausanti Linas Agro Group ir AB  Linas Agro regioniniai agronomai konsultantai.

Straipsnį paruošė AB „Kauno grūdai“ priklausanti Linas Agro Group Agrotechnologijų plėtros ir produkto vadovė Dr. Gabrielė Pšibišauskienė

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką