Vasarinių miežių derliaus didinimas: laikas skirti daugiau dėmesio agrotechnikos tobulinimui

2020 01 02

Vasarinių miežių derliaus didinimas: laikas skirti daugiau dėmesio agrotechnikos tobulinimui

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, gyvulininkystės produkcijos apimtys labai sumažėjo. Kartu pradėjo mažėti ir vasarinių miežių plotai – dabar Lietuvoje jie užima trečiąją vietą pagal dydį ir rikiuojasi po žieminių ir vasarinių kviečių. Nors vasarinių miežių plotai pastaraisiais metais sparčiai mažėja, šis augalas vis dar išlieka svarbus. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. Lietuvoje buvo auginama 218,4 tūkst. ha, o 2019 m. – 153,3 tūkst. ha šių augalų.

Analizuojant pasėlių deklaravimo duomenis, matome, kad vasarinių miežių pasėlių plotus įnirtingai mažina dideli (>50 ha) komerciniai ūkiai. 2019 m. juose buvo auginama tik apie 35,2 proc., o mažesniuose ūkiuose – net 64,8 proc. visų Lietuvos miežių pasėlių. Bendri dirbamos žemės plotai ir komerciniuose, ir mažesniuose ūkiuose yra maždaug lygūs. Pirmoji ūkių grupė miežius augina pagal tausojančias arba intensyvias technologijas, o šeimos ūkiai – pagal ekstensyvias ar tausojančias technologijas. Smulkiuose (

Derliaus savikaina nėra didelė, nes čia didžioji dalis vasarinių miežių auginami ekstensyviai, auginimo sąnaudos sudaro tik 200–350 eurų ha-1. Šiuose ūkiuose vidutinis vasarinių miežių derlingumas siekia tik apie 2,5–3,0 t ha-1.

Šie skaičiai gerai paaiškina, kodėl šalies mastu iš vasarinių miežių pasėlių vidutiniškai sugebame prikulti vos po 3,5–3,7 t ha-1 grūdų. Tuo tarpu komerciniuose ūkiuose vasarinių miežių vidutinio derlingumo dydžiai siekia 4,5–6,0 t ha-1, o atskiruose ūkių laukuose išauginami ir 8–9 t ha-1. Ypač, jei pasirenkamos naujausios selekcininkų veislės, kurios yra itin derlingos. Pavyzdžiui, salyklinių miežių veislė „Laureate“.

2015 metais Pasvalio augalų veislių tyrimo skyriuje vasarinių miežių „Laureate“ derlingumas buvo 12,42 t ha-1. Pasėlio tankumas – 8,05 mln. ha-1, varpos produktyvumas 1,55 g, grūdų skaičius varpoje – 28,2 vienetai. Laboratorijoje įvertinus grūdų kokybę, juose buvo nustatyta vidutiniškai 11,4 proc. baltymų ir 63,2 proc. krakmolo. Grūdai labai stambūs, vidutinė jų masė – 55,12 g, hektolitro masė – 63,8 kg/hl, stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 96,4 proc. Tai rodo, kad ir Lietuvos sąlygomis vasariniai miežiai turi aukštą derlingumo potencialą, kurį būtina išnaudoti.

Vidutinio našumo dirvose galima išauginti 5,5–6,5 t ha-1 vasarinių miežių vidutinį derlingumą, o dirvose, kurių našumas yra žemesnis už vidutinį (35–42 boniteto balai) – 4,0–5,5 t ha-1. Prieš pradedant kalbėti apie vasarinių miežių auginimo technologijų pokyčius, būtina įvardinti faktiškai gaunamų žemesnių derlių priežastis.

Pagrindinės žemo derlingumo priežastys

Pirmiausia, ūkininkai nepasirenka dirvų, kurių savybės bent minimaliai tenkintų vasarinių miežių biologinius reikalavimus. Norint prikulti 5–6 t ha-1 miežių grūdų, juos reikia sėti į dirvas, kurių reakcija yra aukštesnė nei pH 5,5, o bendras našumas viršytų 35 boniteto balus. Be abejo, miežiai auga ir žemesnio našumo ir žemesnės reakcijos (< pH 5,5) žemėse, tačiau tokiu atveju jų derlingumas bus žemas, o savikaina – per didelė, nes stipriai padidės auginimo sąnaudos, siekiant aukštesnio derlingumo. Geriausia išeitis šioje situacijoje – kalkinti dirvas.

Antra, ne mažiau nei 75–85 % vasarinių miežių yra atsėliuojami arba sėjami po kitų rūšių miglinių javų. Atsėliavimas ne tik mažina miežių derlingumą, bet ir stipriai padidina auginimo sąnaudas augalų apsaugai, o tai didina produkcijos savikainą. Atsėliavimo žalą galima sumažinti, jei į sėjomainos grandį įvesime kitos botaninės rūšies tarpinius pasėlius.

Galiausiai, ūkininkai nesuformuoja optimalaus produktyvumo pasėlių. Daugiamečių bandymų duomenys rodo, kad vidutinio našumo žemėse auginamų vasarinių miežių optimalus pasėlio tankumas yra 6,0–7,5, o žemesnio nei vidutinio našumo – 5,0–6,5 mln. ha-1 produktyvių stiebų. Vidutinis varpos produktyvumas turėtų siekti ne mažiau kaip 1,0 ir 0,85 gramo atitinkamai. Aukšto našumo (>50 balų) dirvožemiuose pasėlių tankumas turi siekti 6,5–7,5 mln. ha-1 produktyvių stiebų ir 1,05–1,15 g varpos produktyvumą, nors tokiose žemėse ūkininkai tik retais atvejais sėja vasarinius miežius – dažniausiai tai būna sėkliniai pasėliai.

Suformuoti optimalaus tankumo vasarinių miežių pasėlius yra labai sunku, nes jie pasižymi gausiu krūmijimusi, kuris tiesiogiai priklauso nuo dirvos našumo, auginimo technologijos intensyvumo, sėklų kokybės, sėjos laiko ir orų sąlygų nuo sėjos iki krūmijimosi periodų. Gamybinė patirtis ir bandymų duomenys rodo, kad žemesnio nei vidutinio našumo žemėse ir esant optimaliam sėjos laikui, reikia išsėti tiek sėklų, kad sudygtų 3,0–3,5 mln. ha-1 daigų. Šiuo atveju sėklų išsėjimo norma turėtų būti 3,75mln. ha-1 daigių sertifikuotų sėklų arba 4,25 mln. ha-1 savo ūkyje išaugintų. Tiek sudygusių augalų pakanka, kad būtų galima pasiekti 5,5–7,5 mln. ha-1 produktyvių stiebų brandos pabaigoje, net ir įskaičiavus per vegetacijos periodą nunykusius stiebus. Tokio tankumo pasėlio taip pat pakanka, kad prikultume 5,0–6,5 t ha-1 grūdų, priklausomai nuo orų sąlygų ir mūsų gebėjimo išvengti agrotechninių klaidų. Jei tikrai siekiate išauginti didesnius vasarinių miežių derlingumo dydžius, pradėkite nuo rūgštesnių dirvų kalkinimo.

Dirvožemių reakcija (pH) Priesmėliai ant priemolių     
Lengvi ir vidutinio sunkumo priemoliai

grūdų derlius,

t ha-1

pasėlio tankumas,

mln. ha-1

grūdų derlius,

t ha-1

pasėlio tankumas,

mln. ha-1

Iki 5,0 3,4 4,00 3,7 4,20
5,01–5,50 4,8 5,16 5,4 5,14
5,50–6,00 5,7 5,66 6,4 6,09
6,01–6,50 6,0 5,72 7,2 6,54
> 6,5 6,1 5,69 7,5 6,63

Dirvožemių reakcijos (pH) ir granuliometrinės sudėties įtaka vasarinių miežių grūdų derliui ir pasėlių tankumui

Suformavus tinkamo tankumo miežių pasėlius, svarbu užtikrinti jų apsaugą nuo piktžolių, ligų, kenkėjų ir išvengti svarbiausių elementų trūkumo, ypač intensyvaus augimo periodais.

Populiariausi vasarinių ir salyklinių miežių pasėlių priežiūros sprendimai

Pirmasis jų – piktžolių kontrolė. Čia nuo dviejų lapelių tarpsnio naudojami herbicidai dviskilčių piktžolių naikinimui „Biathlon“ (0,045 kg ha-1) + „Sito Plus“ (0,1 l ha-1) arba „Cleave“ (0,75 l ha-1) + „Ergon“ (0,01 kg ha-1) + „Sito Plus“ (0,1 l ha-1). Vienaskiltės piktžolės naikinamos vėliau, kai iš gilesnių dirvos sluoksnių sudygsta tuščioji aviža – naudojame „Axial“ (0,6–0,9 l ha-1).

Antrasis – augimo reguliatorius. Bamblėjimo pradžioje naudojamas „Medax Max“ (0,3 l ha-1). Jei pasėliai yra labai tankūs, vėliavinio lapo tarpsnyje dar kartą reikėtų panaudoti „Terpal“ (0,5–1,0 l ha-1).

Trečioje vietoje puikuojasi fungicidai. Miežių pasėliuose dažniausiai naudojami du purškimai fungicidais nuo miežių pasėliuose plintančių ligų. Bamblėjimo pradžioje ir vėliavinio lapo tarpsnyje naudojame „Priaxor“ (0,4 l ha-1) arba fungicidų mišinį „Maredo“ (0,4 l ha-1) + „Globaztar“ (0,3 l ha-1).

Ketvirtoji priemonė – insekticidai. Viso sezono metu plintančius kenkėjus galima naikinti kontaktiniu insekticidu „Fastac“ (0,2 l ha-1). Prieš miežiams išplaukėjant, būtina panaudoti sisteminį insekticidą „Proteus“ (0,75 l ha-1), kad sunaikintume tripsus, kurie maitindamiesi dažnai sunaikina net keletą busimų viršutinių varpos varpučių – taip netenkama 4–10 grūdų.

Galiausiai, nepamirškime tręšimo per lapus. Tai ypač svarbu intensyvaus augimo periodu, bei formuojant pasėlių tankumą. Esant nepalankioms augimo sąlygoms galimas silpnas augalų vystymasis ir krūmijimasis – tuomet jie būna nepakankamo tankumo ir labai jautrūs net trumpalaikėms sausroms. Šiuos iššūkius galima kontroliuoti, taikant žemiau išvardintas priemones.

„Seednergy“ (1,0 l ha-1) iki 15 proc. pagerina sėklų lauko dygimą ir paskatina augalų šaknų sistemos intensyvesnį vystymąsi bei antžeminės augalo dalies augimą. Taip augalai anksčiau uždengia dirvos paviršių ir apsisaugo nuo sausros neigiamo poveikio.

„Biomas GROW“ (0,1 l ha-1) + „Biomas UNIVERSAL“ (0,1 l ha-1) mikroorganizmai padeda augalui apsirūpinti fosforu ir kitais elementais per visą augalų vegetaciją, stiprina šaknų sistemą, gerina dirvos struktūrą, jos sanitarines savybes, todėl augalai būna sveikesni ir stipresni.

Bamblėjimo pradžioje rekomenduojama miežių pasėlius nupurkšti maitinamuoju tirpalu, kuris ne tik paskatins augalų augimą, bet ir apsaugos augalus nuo svarbiausių elementų trūkumo. Tirpalo sudėtis: „Microfert“ (1,0 l ha-1) + „Actiflow MCZ“ (1,0 l ha-1) + „Bratan Foliar“ (2,0 kg ha-1) + „Thiomax Oil“ (1,0–2,0 l ha-1).

Auginant miežius salyklui, naudingas papildomas tręšimas fosforo ir sieros elementais vėliavinio lapo tarpsnyje, kad grūdai būtų stambūs, o baltymų kiekis juose išliktų nedidelis: „Wilis NPK“ (3,0–5,0 kg ha-1) + „Thiomax Oil“ (2 l ha-1).

Ekologiniuose ūkiuose miežių sėklas prieš sėją rekomenduojama apvelti mikroorganizmais „Biomas GROW“ (0,1 l ha-1) + „Biomas PROTECT“ (0,1 l ha-1), kurie ne tik užtikrins geresnę augalų mitybinę aplinką, bet ir apsaugos nuo įvairių patogenų išplitimio.

Augimo metu rekomenduojama augalus purkšti per lapus „Biomas GROW“ (0,1 l ha-1) + „Protifert Mn“ (0,1 l ha-1). Šiuo tirpalu paskatinsite augalų intensyvų augimą, atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms, azoto įsavinimą bei chlorofilo gamybą – tai užtikrins sėkmingą augalų augimą iki jų brandos.

Visas pasėlių priežiūros priemones, kurios naudojamos panašiu laiku, rekomenduojama maišyti į vieną tirpalą, laikantis visų saugos reikalavimų ir gamintojo maišymo rekomendacijų. Būtina jas išpurkšti kartu, taip mažinant važiavimų per pasėlius skaičių ir taupant išlaidas.

Andrius Lukoševičius

AB „Linas Agro“ technologijų vystymo ir mikroelementų prekybos vadovas

Mob.: 8 686 56652

Prof. Albinas Šiuliauskas

Mob.: 8 698 46122

 

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką