Žieminių rapsų pasėlių rudeninės priežiūros darbai

2017 02 22

Žieminių rapsų pasėlių rudeninės priežiūros darbai

2017 metais žieminių rapsų sėja, nors ir prasidėjo rugpjūčio pirmos dekados viduryje, iki šio mėnesio vidurio vyko vangiai. Ūkininkai turėjo per mažai paruoštų dirvų jiems, nes vėlavo žieminių kviečių (rapsų priešsėlių) branda. Be to, siekdami sumažinti galimus derliaus nuostolius, ūkiai labai skubėjo nukulti produktyvesnius žieminių rapsų ir javų pasėlius, nes to meto orų prognozės skelbė, kad visas rugpjūtis bus lietingas. Gerai, kad orų prognozės nevisiškai pasitvirtino, iki šio mėnesio trečios dekados spėjome ne tik nukulti didžiąją dalį žieminių rapsų ir daugiau kaip trečdalį žieminių kviečių, bet ir gerai įsibėgėjo žieminių rapsų sėja.

Kai kuriuose ankstyvos sėjos laukuose žieminiai rapsai jau dygsta. Pagrindinis augintojų uždavinys - nedaryti didesnių klaidų, atliekant rudeninės pasėlių priežiūros darbus. Gerai žinome, kad žieminių rapsų auginimo versle svarbiausias uždavinys yra pasiekti jų aukštą žiemkentiškumą, nes neperžiemojimo atveju nubraukiamos visos mūsų rudens pastangos ir patiriamas apie 125 EUR ha-1 nuostolis. Todėl ypatingai svarbu pasirinkti auginti gerai žiemojančias veisles, pasižyminčias padidintu derlingumu: Factor KWS, NK Technik, Pantheon, SY Medal, Cristiano KWS, SY Alister, Umberto KWS, PR44D06. Šiame straipsnyje kalbėsime, ką padaryti pagal atskirus augalų vystymosi etapus, kad pasiektume veislei būdingą maksimalų žiemkentiškumo balą ir suformuoti optimalių produktyvumo parametrų pasėlį.

Gerai žinome, kad žieminių rapsų auginimo versle svarbiausias uždavinys yra pasiekti jų aukštą žiemkentiškumą, nes neperžiemojimo atveju nubraukiamos visos mūsų rudens pastangos ir patiriamas apie 125 EUR ha-1 nuostolis.

Pirmasis vystymosi etapas

Šį etapą rapsų sėklos pradeda dar ankštarose, kai baigiasi sėklų gemalo formavimasis. Etapas tęsiasi sėklas pasėjus, o baigiasi joms sudygus. Sėkloms dygstant, skilčialapių centre susiformuoja augimo kūgelis su dviem kauburėliais. Jis ir yra tolesnio augalo augimo pradmuo, nuo jo priklauso pirminės šaknelės ir daigelio būsima kokybė. Pastarojo kokybę lemia sėklų ir dirvų paruošimas sėjai, maisto medžiagų subalansavimas ir trąšų į dirvą įterpimo vietos bei gylis. Dėl šios priežasties efektyvesnis lokalinis tręšimas. Šiame augalų vystymosi etape pasėlis purškiamas dirvinio veikimo herbicidais (1 lentelė). Jeigu orai būna saulėti, ir pasėliuose pastebima spragių pažeidimų, tai į herbicidų darbinį tirpalą įmaišoma ir insekticidų.

Deja, bet didelė dalis ūkininkų taip ir nepasimokė iš šią vasarą darytos klaidos – tręšė pasėlius per menkomis azoto normomis, nors jo dirvose trūko. Dėl to ir faktiškai gautas rapsų vidutinis derlingumas yra beveik 0,6-1,0 t ha-1 mažesnis nei buvo prognozuota vasaros pradžioje, vadovaujantis pasėlių biometrika (tankumas, ankštarų kiekis augale, sėklų kiekis ankštaroje). Dėl azoto trūkumo užaugo lengvesnės sėklos, nei standartinė norma, o tai ir lėmė žemesnį faktinį derlingumą. Ir šį rudenį tręšiant žieminius rapsus dominuoja per maža azoto dalis. Rudenį rapsams reikia gana daug azoto – apie 40-50 kg ha-1. Jį augalai pasisavins rudens periodo augimui, o  bakterijos - šiaudams mineralizuoti. Tad šiame vystymosi etape papildomai patręškite pasėlius salietra (120-150 kg ha-1), jei to nepadarėte iki sėjos.

Antrasis vystymosi etapas

Jis tęsiasi nuo sudygimo iki pirmųjų tikrųjų lapelių susiformavimo. Laiko atžvilgiu tai trunka 5-8 dienas, priklausomai nuo faktinių orų sąlygų. Šiame etape augalai būna jautresni temperatūros režimui nei drėgmei. Daugelis augintojų per mažai įvertina šio organogenezės etapo reikšmę. Būtent šiame etape formuojasi bamblių ir tarpubamblių pradmenys, nuo jo rezultato priklausys būsimų lapų ir stiebo augimas bei trečio vystymosi etapo sėkmė. Augimo tarpsnio pabaigoje pasėlius rekomenduojame nupurkšti Fertiplius MGB (1,0 kg ha-1), tai laikinai leidžia išvengti mineralinės mitybos minimumo dėsnio pasireiškimo, sumažėja augalų augimo įvairių destrukcijų. Dėl darbų skubos ne visi ūkininkai žieminių rapsų pasėlius po jų sėjos suspėjo nupurkšti herbicidais. Laikas tai padaryti dabar (1 lentelė). Prisiminkite, kad jauni žieminiai rapsai labai jautrūs piktžolėms ir sudygusioms javų pabiroms. Pagal šį rodiklį jiems prilygsta (neigiama prasme) tik kukurūzai ir cukriniai runkeliai.

Trečiasis vystymosi etapas

Jis svarbus augimo kūgelio masės bei tūrio didėjimu. Jo metu susiformuoja pirminis generatyvinės meristemos audinys ir pirmasis būsimo žiedyno darinys – centrinė ašis su fitomerais. Be to, lapų pažastyse formuojasi būsimų stiebo šalutinių ūglių (šakų) pumpurų pradmenys. Esant trumpoms dienoms, drėgmės ir mineralinių elementų trūkumui, žiedyno centrinėje ašyje susiformuoja mažesnis narelių skaičius, gali susidaryti prielaidos mažesniam nei įprasta žiedui susiformuoti ar nepilnai išsivystyti. Šis etapas sutampa su intensyviu lapų (skrotelės tarpsnis) ir šaknų augimu. Augalas jau turi 5-7 vnt. lapų ir gerai išsivysčiusią šaknų sistemą. Siekiant sustiprinti ir pagerinti augalų vystymosi kokybę, pasėliai purškiami trąšų bei biostimuliatorių tirpalais: Oligo Boron (1 l ha-1) + Magnio sulfatas (5 kg ha-1) + Oligo Ranau rapsams (1 l ha-1) + Wilis NPK (3-5 kg ha-1). Jei pasėliuose išdygo varpučių, juos naikiname herbicidu Leopard (2 l ha-1). Jei pasėliai vešlūs, juos purškiame augimo reguliatoriumi Caryx (0,7-1,4 l ha-1). Caryx ne tik sustabdo augimo kūgelio tįsimą, bet ir labai paskatina šaknų vystymąsi, todėl gaunami kur kas masyvesni ir sveikesni augalai.

Ketvirtasis vystymosi etapas

Jo metu toliau vystosi žiedynų dariniai. Galutinai susiformuoja generatyvinio ūglio žiedynų ir žiedų kauburėliai, žiedo dalių pradmenys (būsimi žiediniai pumpurai). Tolesnėje vegetacijos eigoje žiedynuose pumpurų užuomazgos jau nesiformuoja. Siekiant pagerinti pasėlio fitosanitarinę būklę, pristabdyti stiebo tįsimą aukštyn bei esant šiltam ir ilgam rudens periodui, pasėliai pakartotinai purškiami fungicidais-augimo reguliatoriais: Orius 250 EW (0,5 l ha-1) arba Juventus 90 (0,7 l ha-1). Vegetacijai baigiantis arba, jei pakartotinai purškiama augimo reguliatoriumi, į darbinį tirpalą pravartu įdėti ir biostimuliatorių: Microfert (1 l ha-1) + Oligo Boron (0,5 l ha-1). Tai padės sudaryti geresnes sąlygas augalų užsigrūdinimo žiemai pirmajam etapui.

Ketvirtajame vystymosi etape toliau formuojasi nauji lapai, tačiau nebeauga pirmieji (seniausi) lapai, kurie vėliau nunyksta. Šaknys pasiekia savo maksimalius parametrus. Laukiame žiemos.

Norėdami, kad geriau suprastumėte mūsų agrotechninius siūlymus rudeninėje žieminių rapsų pasėlių priežiūroje, 1 lentelėje pateikiame jų reziumė.

1 lentelė. Žieminių rapsų pasėlių augimo ir vystymosi etapai bei rudeninės priežiūros darbai.

Andrius Lukoševičius, Albinas Šiuliauskas, 2017 m.

BBCH Organogenezės etapai Vystymosi etapai, pasėlių 
0-9 I

Šį etapą rapsų sėklos pradeda dar ankštarose, kai baigiasi sėklų gemalo formavimasis, jį pratęsia pasėjus, o baigia augalui sudygus, kai sėklalapiai išlenda į dirvos paviršių. Sėklai dygstant sėklaląsčių centre susiformuoja augimo kūgelis su dviem kauburėliais. Jis ir yra tolesnio augalo augimo pradmuo.

Agrotechnikos darbai: purškimas herbicidais – po sėjos iki sudygimo naudojami Butisan Avant (1,25 l ha-1) + Teridox (1 l ha-1); Butisan Avant (2,0-2,5 l ha-1); Brasan 540 EC (1 l ha-1) +  Teridox (1 l ha-1). Gali būti paskleidžiamos azoto trąšos, jei to dar nebuvo padaryta iki sėjos.

10-19 II

Tęsiasi nuo sudygimo iki pirmųjų tikrųjų lapelių susiformavimo. Jo metu formuojasi bamblių ir tarpubamblių pradmenys. Laiko atžvilgiu etapas yra labai trumpas. Šiuo metu augalai jautresni dirvožemio ir orų temperatūroms nei drėgmės režimui.

Agrotechnikos darbai: pasėlių purškimas herbicidais, jei to nebuvo padaryta iki augalų sudygimo. Naudojamas Butisan Avant (2,0-2,5 l ha-1). Jei orai būna šilti ir saulėti, galima spragių invazija. Jas stabdome insekticidais Karate Zeon (0,15 l ha-1) arba Fastac (0,2 l ha-1). Jei sudygsta javų pabiros ir miglinės piktžolės, pasėlį purškiame – Leopard (1-2 l ha-1) arba Agil (0,5-1,0 l ha-1). Gali būti paskleidžiamos ir azoto trąšos, jei to dar nebuvo padaryta iki sėjos. Optimalus laikas pasėlius nupurkšti Fertiplius MGB (1,0 kg ha-1), kuris laikinai leidžia išvengti mineralinės mitybos minimumo dėsnio pasireiškimo.

20-29 III

Šis etapas svarbus augimo kūgelio masės ir tūrio didėjimu. Jo metu susiformuoja pirminis generatyvinės meristemos audinys ir pirmasis būsimo žiedyno darinys – centrinė ašis su fitomerais, o lapų pažastyse - būsimų stiebo šalutinių ūglių (šakų) pumpurų pradmenys.

Agrotechnikos darbai: siekiant sustiprinti ir pagerinti augalų vystymosi kokybę, pasėliai purškiami trąšų bei biostimuliatorių tirpalais – Oligo Boron (1 l ha-1) + Magnio sulfatas (5 kg ha-1) + Oligo Ranau rapsams (1 l ha-1) + Wilis NPK (3-5 kg ha-1). Jei pasėliuose išaugo varpučių, juos naikiname herbicidu Leopard (2 l ha-1). Jei augalai pasiekė 3-6 lapelių išsivystymą, juos purškiame augimo reguliatoriumi Caryx (0,7-1,4 l ha-1).

30-39 IV

Būsimo žiedyno darinyje – centrinėje ašyje susiformuoja žiedų kauburėliai, žiedo dalių pradmenys (būsimi žiediniai pumpurai). Toliau formuojasi nauji lapai, o senesni nunyksta. Augalas ir jo šaknys rudens vegetacijos pabaigoje pasiekia savo maksimalius parametrus.

Agrotechnikos darbai: pasėliai pagal poreikį pakartotinai purškiami fungicidais-augimo reguliatoriais: Orius 250 EW (0,5 l ha-1) arba Juventus 90 (0,7 l ha-1). Vegetacijai baigiantis, pasėliai purškiami biostimuliatoriais: Microfert (1 l ha-1) + Oligo Boron (0,5 l ha-1), siekiant sustiprinti augalus ir pagerinti užsigrūdinimo žiemai kokybę.

Andrius Lukoševičius
AB „Linas Agro“ technologijų plėtros ir sėklų prekybos vadovas
Mob.: 8 686 56652

Prof. Albinas Šiuliauskas
Mob.: 8 698 46122

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką