Žieminių kviečių ir rapsų pasėlių priežiūros darbai birželio mėnesį

2022 06 17

Žieminių kviečių ir rapsų pasėlių priežiūros darbai birželio mėnesį

Birželio mėnesį būna ilgiausios dienos ir intensyviausia saulės spinduliuotė. Fotosintezės proceso produktyvumas augaluose šį mėnesį pasiekia galimai maksimalias reikšmes. Antai, yra paskaičiuota, kad vasariniai migliniai ir pupiniai javai per birželio mėnesį sugeba sukurti net iki 40 % visų augalo sausųjų medžiagų, lyginant su bendru SM derliumi, sukurtu per visą vegetacijos periodą.

Per šį mėnesį vyrauja visų rūšių augalų pasėlių intensyvūs priežiūros darbai. Tačiau mėnesio pradžioje didesnis dėmesys vis dėlto skiriamas žieminių javų ir rapsų pasėlių priežiūrai, nes būtent per šį laikotarpį, šios augalų rūšys tiesiogiai formuoja sėklas (grūdus). Dėl šių metų vėlesnės pavasario pradžios ir toliau buvusių vėsesnių orų, vėlavo ir augalų augimo bei vystymosi tempai. Tą Jūs matėte savuose ūkiuose.

Žieminiai kviečiai

Dėl vėsesnių balandžio ir gegužės orų, sulėtėjo žieminių kviečių bei miežių vystymasis. Šio mėnesio pradžioje žieminiai kviečiai tebuvo pasiekę vėliavinio lapo pradžios augimo tarpsnį. Tada žieminių kviečių išplaukėjimo, žydėjimo bei apsivaisinimo datos buvo prognozuojamos birželio 8-12 dienomis. Praktiškai taip ir įvyko. Pavasarį, atšalę orai ir dažnos bei stiprios šalnos praretino žieminių javų pasėlius. Šalnos pražudė didesnę dalį rudens antrojo krūmijimosi ciklo ir pavasarinio krūmijimosi didesnę dalį  šalutinių ūglių, tačiau išliko rudeninio pirmojo krūmijimosi ciklo ūgliai su stipria autonomine šaknų sistema. Dėl to šią vasarą stipriai išretėjusių žieminių kviečių pasėlių bus mažai. Agrotechninius reikalavimus pasėlių tankumui tenkina ir kitos žieminių javų rūšys. Birželio pradžioje atlikti pasėlių įvertinimai rodo, kad žydėjimo tarpsnio metu žieminių kviečių pasėlių vidutinis tankumas šalies mastu privalėtų būti apie 5,1–5,5 mln. ha-1 produktyvių stiebų. Šios prognozės pasitvirtino. Žinoma, tai tik vidutiniai rodikliai. Atskiruose rajonuose bei ūkiuose pasėlių būklės parametrai bus ir jau dabar yra įvairūs, nes buvo ir skirtingos jų priežiūras schemos, skirtingo intensyvumo tręšimai per dirvą ir per lapus. Atskiruose ūkiuose matėme ir retesnių (< 5,0 mln. ) pasėlių. Svarbiausi darbai birželio mėnesį – optimaliai aprūpinti pasėlius reikalingomis mineralinėmis maistinėmis medžiagomis, siekiant sumažinti minimumo dėsnio augalų mityboje pasireiškimo ir laiku apsaugoti juos nuo kenkėjų ir žalingiausių ligų. Nors pirmiausia būtina pasirūpinti augalų mitybine aplinka. Jei pasėlių būklė yra silpnoka, o antrasis antžeminis tręšimas azotu buvo atliktas dar prieš 14-16 dienų, tai siekiant paskatinti augalų augimą bei pagerinti būsimą apsivaisinimo laipsnį ar sumažinti jau užsimezgusių grūdų nunykimo procesą, pasėlius dar galima tręšti skystu azotu per lapus Azo-speed (20 l ha-1). Jei klimatinės sąlygos būna palankios, tai šis tręšimas gali padidinti pasėlio derlingumą net iki 0,5 t ha-1, o kartais ir daugiau. Verta prisiminti, kad įvairiuose ūkiuose, kviečiams esant VII-VIII organogenezės etapuose, ūkininkai 2-3 kartus pasėlius tręšė per lapus makro- ir mikroelementų + biostimuliatorių + pesticidų mišinio tirpalais. Šie tręšimai ne tik padidino varpų apsivaisinimo laipsnį, bet ir sumažino kenkėjų ir ligų kiekį pasėliuose. Be to sumažėjo užsimezgusių grūdų nunykimas varpose. Insekticidų kompleksas apsaugojo pasėlius nuo amarų ir tripsų išplitimo. Tokiu atveju, vidutinis grūdų kiekis varpoje dešimtame organogenezės etape galėtų siekti net 36-42 vnt., o derliaus nuėmimo metu varpose liktų apie 35-39 grūdai. Jei X-XI organogenezės vystymosi etapuose, pasėlius dar kartą patręštume per lapus azoto trąšomis Azo-speed (20 l ha-1) + insekticidas, tai padidėtų ir derlingumo dydis, nes šie tręšimai dar 3-5 gramais padidina 1000 grūdų masę ir 0,4-0,7 procentiniu vienetu baltymų kiekį juose. Tada pasėlio derlingumas gali siekti 7,5-9,0 t ha-1, nelygu koks žemės našumas. Investuokime į pasėlius papildomai apie 130 eurų ha-1 (tiek kainuoja tręšimai per lapus) ir grąžos gausime apie 200-250 eurų ha-1.

Augalų apsaugos priemonės. Žalingiausios žieminių kviečių pasėlių ligos yra lapų ir varpų septoriozė, rūdys ir varpų fuzariozė. Vis tik pati žalingiausia iki šiol išlieka septoriozė. Todėl vėliavinio lapo tarpsnyje jau yra atlikti svarbiausi purškimai efektyviausiais fungicidais: „Revytrex“ (0,75–1,0 l ha-1), „Priaxor Power Pack“: „Priaxor“ (0,5 l ha-1) + „Curbatur“ (0,5 l ha-1), „Elatus Era“ (0,8 l ha-1).

Nuolat pasikartojantys lietūs yra palankios sąlygos augalams užsikrėsti varpų fuzarioze. Šiais metais varpų fuzariozės išplitimo rizika yra ypač didelė. Todėl būtina planuoti purškimą fungicidu augalų žydėjimo metu. Rekomenduojama naudoti fungicidą „Juventus Curbatur Pack“: „Juventus“ (0,5 l ha-1) + „Curbatur“ (0,5 l ha-1). Šis fungicidų mišinys sumažins fuzariozės išplitimą ir papildomai apsaugos nuo septoriozės išplitimo.

Lietuvoje auginamų žieminių kviečių pasėliuose galima rasti šių kenkėjų: ievinių bei javinių amarų, javinių lapinių pjūklelių, minamusių, lemų, švedinių muselių, tripsų, balninių gumbauodžių, spragšių ir kt. Baigiantis pirmai birželio dekadai, kuomet didžioji žieminių javų pasėlių dalis žydės, ypač pavojingais taps javiniai amarai. Pasėlius nuo javinių amarų rekomenduojama purkšti radus vidutiniškai 2–3 kenkėjus varpoje. Pasėlių apsaugai nuo šių kenkėjų reikėtų panaudoti ir insekticidą „Mavrik“ (0,2 l ha-1) arba „Kaiso“ (0,15 kg ha-1). Insekticidus verta naudoti iki javų pieninės brandos.

Žieminiai rapsai

Bent vizualinė būklė yra gera. Įdomu tai , kad dauguma ūkininkų net nepastebėjo, kad žieminių rapsų pasėliai išretėjo, nes vizualiai vertinant, pokyčių nematyti. Kiekvieno rapsų augalo užimamas plotas per šį laiką padidėjo dėl išsiplėtusio šalutinių ūglių su ankštaromis gausos. Tačiau atlikti ekspediciniai tyrimai rodo, jei iki gegužės vidurio didesnės žieminių rapsų pasėlių dalies vidutinis tankumas buvo 0,20-0,28 mln. ha-1 augalų, tai po buvusių stipresnių šalnų gegužės mėnesį, pasėlių tankumas esmingai sumažėjo – vidutiniškai nunyko kas penktas rapsų augalas. Ir dabar žieminių rapsų pasėlių vidutinis tankumas yra: karbonatingų priemolių dirvose 0,18 - 0,25; rūgštokuose priemoliuose 0,16-0,22, o priesmėliuose 0,14-0,19 mln. ha-1 augalų. Be abejo, faktinis pasėlių tankumo margumas yra daug didesnis, nes jį lemia ir kiti veiksniai. Būtina pažymėti, kad tokio masto pasėlių tankumo vidutinis sumažėjimas tik priartino juos prie optimalių pasėlių tankumo parametrų, nes pavasarį žieminių rapsų pasėliai buvo per tankūs. Tačiau tiksliau prognozuoti būsimą sėklų derlingumą dar negalime, nes nežinome, kiek žieminių rapsų augalų sugebės iki jų kūlimo pradžios išsaugoti dabar augale esamų ankštarų, sėklų ankštarose kiekius. Ir kokios masės bus sėklos? Šis klausimas yra svarbus kiekvienam rapsų augintojui, nes per gegužės mėnesį sumažėjo rapsų pasėlių tankumo bei augalų produktyvumo elementų reikšmės. Pirmiausia nunyko dalis silpnesnių ankštarų, po to ankštarų viršūnėse kitų sėklų augimo reikmėms buvo sunaudotos užsimezgusios 3-6 sėklos. Vėsūs ir sausi gegužės orai stresavo jau gerokai „pagyvenusius“ (IX-X organogenezės etapai) rapsų augalus ir ne tik sutriko juose medžiagų apykaitos ciklas, bet ir stipriai sumažėjo šaknų absorbcinė galia. Dėl to augalų ankštaroms reikia skubiai pateikti azoto ir mažais kiekiais mikroelementų, siekiant atstatyti fotosintezės procesą jose ir taip aprūpinti sėklas būtinais jų augimui maistiniais junginiais. Priminsime augalo produktyvumą apsprendžiančių veiksnių reikšmę būsimiems derlingumo dydžiams: jei ankštarų kiekis augale sumažėja 1 vnt., tai pasėlio derlingumas sumažėja 20 kg ha-1, sumažėjus sėklų kiekiui ankštaroje 1 vnt. – derlius sumažėja 220 kg ha-1, sumažėjus 1000 sėklų masei 1 g – derlius sumažėja net 720 kg ha-1 ir atvirkščiai. Kaip matote, dabar mums svarbiausia išsaugoti ankštarose daugiau sėklų ir skatinti jų masės didėjimą. Ir tai galėtume pasiekti, jei pasėlius dabar patręštume per ankštaras Azo-speed (20 l ha-1) + Yelia NPK (2,0 kg ha-1) + Microfert (0,5 l ha-1) mišinio tirpalu. Jei biostimuliatorius Microfert tinkamai suveiktų ir ankštarose išliktų aktyvaus chlorofilo, tai tręšimą per ankštaras pakartojame. Tik šį kartą be mikroelementų. Turime daug duomenų, patvirtinančių labai aukštą tokio tręšimo pelningumą.

Apibendrinimas

Tvariai ūkininkauti padeda įdiegtas išmanusis tręšimas, remiantis dirvožemių tyrimų ir derliaus dydžių prognozės duomenimis. Pagal gautus dirvožemių tyrimų bei derlių prognozės duomenis, yra sudaromi tręšimo planai, o tikslioji tręšimo techninė sistema atitinkamai dozuoja tręšimo normas. Tokiu būdu tausojama gamta ir išauginama sveikatai palankesnė produkcija. Žemės ūkio technikoje įdiegta palydovinė GPS sistema leidžia efektyviau išnaudoti turimos žemės derlumo potencialą, optimizuojant sėjos normas kiekviename lauko plotelyje, pritaikant tikslųjį tręšimą ir augalų apsaugos priemonių naudojimą. Dauguma ūkininkų supranta, kad prieš naudojant bet kurią technologinę naujovę, reikia daug skaičiuoti ar ji ekonomiškai pasiteisins, ar ne? Pavyzdžiui, daržovių laukuose laistymo sistemos pasiteisina ir atsiperka, bet dabartiniu laikotarpiu laistyti javus dar būtų per brangu. Pasiteisina ir išmanusis tręšimas bei dirvos tyrimai. Aišku, daug kainuoja inovatyvi tręšimo technika ir įranga, kasmetiniai dirvos tyrimai, bet kažkiek sutaupome lėšų mažesniam trąšų naudojimui ir dar tausojame aplinką. Straipsnio autorių nuomone, siekiant be didesnio derliaus nuostolio, sumažinti tręšimo ir pesticidų naudojimo intensyvumą, reikėtų išplėsti augalų, kurie mažiau jautrūs ligoms ir kuriems reikia mažiau trąšų bei pesticidų vidutiniams derliams išauginti, pasėlių plotus. Tokių augalų pavyzdžiai: kukurūzai, rapsai, sėjamieji ir pašariniai žirniai, sėjamosios ir belukštės avižos ir kt. Be to, pasirenkant veisles, didesnį dėmesį reikėtų skirti jų atsparumui ligoms ir kenkėjams, gebėjimui iš dirvos geriau įsisavinti drėgmę ir maistinius elementus.

Jau dabar laikas pagalvoti ir apie efektyvų šiaudų panaudojimą gerinant dirvožemį. Po derliaus nuėmimo ant likusių šiaudų apipurškus mikroorganizmų preparato Biotero ir atlikus seklų skutimą yra paskatinamas pirminis šiaudo skaidymas. Biotero sudėtyje esantys mikroorganizmai paskatina humuso formavimąsi, dirvos struktūros gerėjimą, drėgmės išsaugojimą ir mažina maisto medžiagų išsiplovimą, ypač azoto. Dėl intensyvaus šiaudo ardymo, pagerina ir žieminių rapsų sėjos kokybę, todėl rapsų pasėliai būna tolygesni, aukštesnio potencialo. Biotero mažina ir patogenų išplitimą ant organinių liekanų ir dirvožemyje, todėl vėliau augantys augalai yra mažiau pažeidžiami ligų. Šiaudai ir kita derliaus šalutinė produkcija yra labai vertinga trąša, jei ją išnaudojame dirvožemio gerinimui ir augalų mitybos bei augimo sąlygų gerinimui.

Andrius Lukoševičius, AB „Linas Agro“ technologijų vystymo ir mikroelementų prekybos vadovas.

Albinas Šiuliauskas, VDU Žemės ūkio akademijos profesorius emeritas.

 

Žieminių kviečių ir rapsų pasėlių priežiūros darbai birželio mėnesį

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką