Caryx

Prekės kodas: Caryx
Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo
Turite klausimų?

Aprašymas

Veiklioji medžiaga. Mepikvatchloridas, 210 g/l (19,1 %), + Metkonazolas, 30 g/l (2,7 %).

Cheminės klasės. Ketvirtiniai amonio junginiai, azolai.

Pavidalas. Vandenyje tirpus koncentratas.

Veikimo būdas. Caryx sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų, mepikvatchlorido ir metkonazolo, kurios abi yra augimo reguliatoriai.

 

Mepikvatchloridas yra augalų augimo reguliatorius ir priklauso ketvirtinių amonio junginių grupei. Mepikvatchloridas veikia blokuodamas giberelinų biosintezę, kuri kontroliuoja tįstamąjį augalo augimą. Taip sumažinamas atstumas tarp augalo šakų ir bendras augalo aukštis.

 

Metkonazolas yra ir fungicidas ir augalų augimo reguliatorius, kuris priklauso azolų cheminei grupei. Metkonazolas turi poveikį į giberelinus, kurie atsakingi už tįstamąjį augimą, kurie taip pat mažina tįstamąjį augalų augimą. Taip sumažinamas atstumas tarp šakų ir bendras augalo aukštis.

Caryx yra sisteminis augimo reguliatorius, kuris į augalus patenka per lapus ir po to transportuojamas link augalų augimo kūgelio. Jo veikimas nelabai priklauso nuo aplinkos temperatūros, tačiau priklauso nuo augalo augimo intensyvumo, kuo smarkiau augalas auga, tuo greičiau jis juda augale.

Caryx, kaip augimo reguliatorius, gali būti naudojamas visų tipų rapsuose, taip pat iš dalies apsaugo nuo fomozės (Leptospharia maculens).

 

Naudojimo rekomendacijos

Žieminiai rapsai

Caryx galima naudoti žieminiuose rapsuose rudenį arba ankstyvą pavasarį. Rudenį jis iš dalies apsaugo nuo fomozės, stiprina šaknis, stabdo labai intensyvų rapsų augimą, dėl to augalas suformuoja didesnę šaknų sistemą, augimo kūgelis susiformuoja arčiau prie žemės. Trumpi kompaktiški augalai yra mažiau pažeidžiami vėjo ir šalnų, nes būna padengti po sniego danga ir taip apsaugoti nuo pažeidimų. Apdoroti su Caryx rapsai turi geresnę galimybę išgyventi nepalankiomis žiemos sąlygomis. Panaudojimas ankstyvą pavasarį, kai augalai sparčiai auga, sumažina augalų aukštį ir rapsų išgulimo pavojų. Smarkus augalų išgulimas apsunkina derliaus nuėmimą ir dažnai padidina derliaus nuostolius.

 

Vasariniai rapsai

Caryx vasariniuose rapsuose galima naudoti nuo pirmojo tarpubamblio fazės iki fazes, kai pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę (BBCH 31 iki BBCH 55). Panaudojus Caryx, pristabdomas pagrindinio stiebo augimas, skatinami augti šoniniai stiebai, ant šoninių stiebų patenka daugiau saulės, ir visas pasėlis būna vienodo aukščio. Caryx sumažina ir rapsų išgulimo pavojų. Smarkus augalų išgulimas apsunkina derliaus nuėmimą ir dažnai padidina derliaus nuostolius.

 

Ligos

Caryx taip pat veiksmingas nuo kai kurių rapsų ligų. Fomozė (Leptosphaeria maculens) gali padaryti daug žalos, nes pažeisti augalai, nutrūkus medžiagų apykaitai šaknies kaklelio srityje, anksčiau subręsta ir todėl mažėja derlius.

Augalų augimo reguliavimas ir dalinė apsauga nuo fomozės*:

Augalai

Veikimas

Norma l/ha

Panaudijimo laikas

Pastabos

Žieminiai rapsai

Augimo reguliavimas, atsparumo žiemojimui padidinimas, dalinė apsauga nuo fomozės (Leptospharia maculens)

0,7-1,4

Kai 3 lapas išsivystęs–iki šoninių ūglių formavimosi, (BBCH 13–20)

1 purškimas rudenį

Žieminiai rapsai

Augimo reguliavimas, atsparumo žiemojimui padidinimas, dalinė apsauga nuo fomozės (Leptospharia maculens)

0,7-1,4

Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis–iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę, (BBCH 21-59)

1 purškimas pavasarį

Vasariniai rapsai

Augimo reguliavimas

0,7-1,4

Nuo pirmojo tarpubamblio iki fazės, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę (BBCH 31 iki BBCH 55)

1 purškimas

*Veiksmingumas nuo fomozės gali smarkiai skirtis, tačiau rudeninis purškimas infekcijos pradžioje yra veiksmingesnis nei purškimas pavasarį.

 

Norma: 0,7 – 1,4 l/ha Caryx. Caryx norma labai priklauso nuo augalų sėjos laiko, rapsų veislės tipo (hibridinė ar linijinė), tręšimo lygio ir palankių oro sąlygų. Mažiausią rekomenduojamą normą naudokite vėlyvesnės sėjos rapsuose, linijinių rapsų veislėse, kai tręšiama vidutiniškai. Maksimalią rekomenduojamą normą naudokite ankstyvos sėjos rapsuose, hibridinėse veislėse ir kai tręšiama gausiai (pvz.: gyvulių mėšlu). Šiltu ir drėgnu oru rapsai auga intensyviau.

Caryx neturėtų būti naudojamas rapsuose, kurie buvo pažeisti sausros, kenkėjų, ar neatsigavę po šaltos žiemos, t.t. Stiprus lietus, užėjęs iš karto po panaudojimo, gali sumažinti Caryx veiksmingumą. Po Caryx panaudojimo pasėlių pažeidimų pastebėta nebuvo, tačiau naudojant Caryx yra gana įprasta, kad augalų žalia spalva suintensyvėja. Tai nėra augalų pažeidimas, tai galima paaiškinti tuo, kad kompaktiškesnis augalas su didesne šaknų sistema sukaupia daugiau maisto medžiagų ir vizualiai atrodo žaliau.

Po Caryx apdorotų rapsų kitą pavasarį tame pačiame lauke galima auginti augalus be jokių apribojimų. Rapsams išnykus, juos atsėti galima javais ir kukurūzais be jokių apribojimų. Naudojantis geros ūkininkavimo praktikos nurodymais ir išlaikant pakankamą atstumą nuo kaimyninių augalų, jokių apribojimų purškimui nėra.

 

Maišymas su kitais produktais. Dėl maišymo su kitais produktais, kreipkitės į produktų gamintojų atstovus.

 

Atsparumo mažinimas. Daugumai fungicidų yra rizika, kad, pastoviai naudojant, gali atsirasti atsparumas. Metkonazolas priklauso DMI grupės fungicidams. DMI grupės fungicidai apibūdimani, kaip turintys žemą – vidutinę atsparumo atsiradimo riziką, kai pastoviai naudojami esant nepertraukiamai ligos infekcijai. Nėra patikimų duomenų, kad rapsų ligos, ar konkrečiai fomozė (Leptospharia maculens) yra atsparios DMI grupės fungicidams. Pakartotinas produktų iš tos pačios atsparumo grupės naudojimas padidina atsparumo atsiradimo riziką. Norėdami sumažinti šią riziką, naudokite Caryx ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną. Norint sumažinti riziką iki minimumo, rekomenduojama naudoti mišiniuose su kitais nuo fomozės veiksmingais fungicidais iš kitų atsparumo grupių. Atsparumo riziką sumažinsite ir naudodami fungicidus ankstyvojoje ligos pasirodymo stadijoje, kol infekcijos intensyvumas yra nedidelis. 

 

Purkštuvo plovimas. Purkštuvą kruopščiai išplaukite tiek prieš, tiek po purškimo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti augalams.

 

Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 – 400 l/ha.

 

Saugos priemonės. Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei sandarią avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), (Rekomenduojama: apsauginis rodiklis 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laiko pagal EN 374): Pvz., butadiennitrilinis kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Būtinos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: puskaukė su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančiais standartą EN 14387). Purškiant traktoriniais hidrauliniais purkštuvais,  būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik visiškai išdžiūvus išpurkštam tirpalui, rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą, sandarius batus ir apsaugines pirštines. Per dieną nupurkštame lauke dirbti ne ilgiau nei 2 valandas. Higienos priemonės.  Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Suteptus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

Sandėliavimas. Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo aukštesnių kaip +40 ir žemesnių kaip -5 °C temperatūrų. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 24 mėnesius.

 

Tuščių pakuočių sunaikinimas. Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 sekundžių palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3 – 5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25 – 30 procentų pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 sekundžių kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari. Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

Panašios prekės
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Terpal 460 Terpal 460
Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. ..
Cycocel 750 SL Cycocel 750 SL
Žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių augimo reg..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Optimus Optimus
OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius i..
Medax Max Medax Max
Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminia..
Naujienos
Kodėl pavasarį verta rinktis rapsų augimo reguliatorių Caryx
2021 04 29
Kodėl pavasarį verta rinktis rapsų augimo reguliatorių Caryx
Bandymų rezultatai naudojant Caryx ir lyginanama su kitais produktais. Rekomendacijos 2021 m. 
Plačiau
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
2020 06 05
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
LAMMC LŽI mokslininkų parengtame straipsnyje rašoma apie naujų kenkėjų plitimą Lietuvos pasėliuose. Daugybę įrodančių studijų galima rasti apie kenkėjų judėjimą iš pietinių regionų link šiaurinių ir puikią jų adaptaciją. Aktyvūs prekybiniai ryšiai tarp įvairių šalių taip pat prisideda prie kenkėjų judėjimo iš vienų regionų į kitus. Didelė konkurencija grūdų rinkose jų eksportuotojus verčia ieškoti naujų partnerių įvairiose pasaulio šalyse, taikytis su grūdus superkančiose šalyse galiojančiais reikalavimais, kurie nebūtinai sutampa su Europoje taikomais ir gali būti gana specifiniai. Vienas iš į kai kurias šalis eksportuojamiems grūdams keliamų reikalavimų – juose neturi būti vėžliablakių (Eurygaster).
Plačiau
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
2020 05 22
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
Labūnava, Kėdainių r. 2020 m. gegužės 20 d. Praėję lietūs labai teigiamai paveikė visų rūšių pasėlius. Šiemet pasėlių būklė yra nepalyginamai geresnė nei praėjusiais 2019 metais.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
2020 04 09
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
Lietuvoje itin neįprastas reiškinys, kad žieminių javų, taip pat ir žieminių kviečių, pavasarinė vegetacija prasidėtų kovo mėnesio viduryje. Nors jų pasėliai rudens metu ne tik tolygiai sudygo, bet ir suspėjo gausiai išsikrūmyti (4-5 šalutiniai ūgliai), tačiau nebuvo periodo, kuriuo vyktų užsigrūdinimas žiemai. Pasėliai žaliavo visu žiemos laikotarpiu, lapai buvo išsaugoję turgorinę būseną, tačiau krūmijimosi ir vystymosi procesai buvo sustoję. Šių metų pavasario kviečių augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžioje nustatėme, jog fotosintezės proceso metu sausųjų medžiagų sintezė aiškiai viršijo augalų sąnaudas, kvėpavimo, fotosintezės ir šaknų renovacijos poreikius.
Plačiau
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
2020 03 30
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
Beprasidedant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA) parengė gerosios praktikos internetinę svetainę, skirtą ūkininkams ir visiems besidomintiems augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymu www.skalaukteisingai.lt.
Plačiau
Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką