Efektyvūs ir ekonomiški sprendimai piktžolėms naikinti javų pasėliuose

2018 04 30

Efektyvūs ir ekonomiški sprendimai piktžolėms naikinti javų pasėliuose

Vis dažniau pasaulyje kalbama apie piktžolių rezistentiškumą, t.y. išsivysčiusį ar besivystantį atsparumą tam tikroms herbicidų veikliosioms medžiagoms. Šis reiškinys neaplenkia ir Lietuvos ūkių. Pavyzdžiui, smilguolės tapo atsparios veikliąjai medžiagai sulfosulfuronui, nebe tokie efektyvūs yra ir kiti sulfonilurėjos (ALS inhibitorių) grupei priklausantys herbicidai. Dabar pastebimas ir žliūgių, našlaičių, kitų piktžolių atsirandantis atsparumas kai kurių grupių herbicidams. Tokių atvejų ir piktžolių tik daugėja. Todėl siekiant, kad javų pasėliuose piktžolės būtų sunaikintos efektyviai, reikia pasirinkti tinkamas veikliąsias medžiagas, jų derinius, žinoti, kaip jie veikia.

Naudoti medžiagas iš skirtingų cheminių grupių

Herbicidai pagal savo veikimą skirstomi į kelias grupes – vieni veikia piktžolių fotosintezę, kiti – augimo hormonus, treti – ląstelės metabolizmą. Atsirandančios naujos veikliosios medžiagos priklauso kuriai nors šių grupių. Tam tikrą laiką naudojant pasėliuose tokio pat veikimo chemines medžiagas, kai kurios piktžolės išvysto joms visišką ar dalinį atsparumą. O sukurti iš esmės naujo pobūdžio veikliųjų medžiagų, kurioms dar nėra išsivystęs piktžolių atsparumas, nėra paprasta. Šis darbas reikalauja ir didelių investicidų, ir daugybės metų. Tad vienas būdų, kaip atitolinti piktžolių įgaunamą atsparumą – naudoti medžiagas iš skirtingų cheminių grupių.

Augalų apsaugos specialistai rekomenduoja ūkiuose nenaudoti kasmet tų pačių herbicidų tuose pačiuose laukuose. Ypač tai aktualu, kai javai atsėliuojami. Be to, nepatartina kaskart purkšti sumažintas normas, nes prie jų piktžolės greičiau pripranta, herbicidai „nesuveikia“. Todėl ūkių praktikoje dažnai daromi įvairių herbicidų mišiniai arba renkamasi herbicidus, turinčius kelias veikliąsias medžiagas.

Vienas pažangiausių herbicidų

Renkantis, kokiais herbicidais naikinti piktžoles, svarbu, kad produktų veikliosios medžiagos būtų iš skirtingų grupių, arba, kad produktas turėtų bent 2 skirtingas veikliąsias medžiagas. Vienas naujausių ir pažangiausių tokių herbicidų yra Cleave. Jis sudarytas iš 2 grupių veikliųjų medžiagų – florasulamo ir fluroksipiro. Viena jų veikia ląstelės metabolizmą, o kita yra augimo inhibitorius. „Naudodami medžiagas iš skirtingų cheminių grupių, atitoliname piktžolių rezistenciją“, – teigia Cleave herbicidą sukūrę kompanijos „Adama“ specialistai.

Cleave yra kontaktinio ir sisteminio poveikio herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, avižų, sėklinių varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose. Naudojimo laikas javuose – iki vėliavinio lapo išsiskleidimo. Efektyviausia purkšti, kai piktžolės turi 2-4 lapelius. Herbicidas greitai ir efektyviai veikia, esant ne mažesnei kaip +8 laipsnių C vidutinei paros temperatūrai. Nenaudoti, kai yra naktinės šalnos. Registruota Cleave norma – 1,0-1,2 l/ha. Jei piktžolės perauga, naudoti maksimalias registruotas normas. Jeigu veikimo sąlygos geros, tai herbicido poveikis pasimato po 1-2 dienų, o piktžolės visiškai sunyksta per 3-4 dienas. Kai pavasaris būna vėsus, dažniausiai pasėliuose išdygsta ir antroji, ir trečioji piktžolių banga. Tokiu atveju reikėtų leisti sudygti kuo daugiau piktžolių ir tuomet naudoti herbicidą.

Herbicidai žieminių javų pasėliams parenkami pagal juose išplitusių piktžolių rūšis. Rekomenduojama daryti mišinius, derinant herbicidus iš skirtingų cheminių grupių, efektyviau naikinančius vienos ar kitos rūšies piktžoles.

Herbicidų deriniai

Herbicidai žieminių javų pasėliams parenkami pagal juose išplitusių piktžolių rūšis. Rekomenduojama daryti mišinius, derinant herbicidus iš skirtingų cheminių grupių, efektyviau naikinančius vienos ar kitos rūšies piktžoles. Cleave yra puikus partneris mišiniuose. „Efektyvus ir kainos požiūriu geras mišinys – Cleave (0,8 l/ha) + Avoxa (1,35 l/ha). Naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles - labai platus piktžolių spektras. Pernai Cleave herbicidą išbandę Lietuvos ūkiai liko patenkinti gautais rezultatais“, - sako „Linas Agro“ pesticidų prekybos vadovas Petras Kiseliovas.

Kiti ūkių praktikoje pasiteisinę ir efektyvūs herbicidų deriniai, naudojami žieminių kviečių pasėliuose: 

  • Biathlon 4D (50 g/ha) + Axial 50 EC (0,7 l/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, galima naudoti vėlyvuose javų augimo tarpsniuose; 
  • Cleave (1,0-1,2 l/ha) + Axial 50 EC (0,7 l/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, ilgas naudojimo laikas, labai efektyvus prieš žliūges; 
  • Avoxa (1,35 l/ha) + Biathlon 4D (50 g/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, veikiančios prieš vienaskiltes piktžoles ir trys veikliosios medžiagos – prieš dviskiltes.

Visi paminėti mišiniai saugūs sėjomainoje. Herbicidų rūšis, jų norma ir purškimo laikas parenkami, įvertinus pasėlių būklę ir piktžolėtumą.

AB „Linas Agro“ informacija

Efektyvūs ir ekonomiški sprendimai piktžolėms naikinti javų pasėliuose

Vis dažniau pasaulyje kalbama apie piktžolių rezistentiškumą, t.y. išsivysčiusį ar besivystantį atsparumą tam tikroms herbicidų veikliosioms medžiagoms. Šis reiškinys neaplenkia ir Lietuvos ūkių. Pavyzdžiui, smilguolės tapo atsparios veikliąjai medžiagai sulfosulfuronui, nebe tokie efektyvūs yra ir kiti sulfonilurėjos (ALS inhibitorių) grupei priklausantys herbicidai. Dabar pastebimas ir žliūgių, našlaičių, kitų piktžolių atsirandantis atsparumas kai kurių grupių herbicidams. Tokių atvejų ir piktžolių tik daugėja. Todėl siekiant, kad javų pasėliuose piktžolės būtų sunaikintos efektyviai, reikia pasirinkti tinkamas veikliąsias medžiagas, jų derinius, žinoti, kaip jie veikia.

Naudoti medžiagas iš skirtingų cheminių grupių

Herbicidai pagal savo veikimą skirstomi į kelias grupes – vieni veikia piktžolių fotosintezę, kiti – augimo hormonus, treti – ląstelės metabolizmą. Atsirandančios naujos veikliosios medžiagos priklauso kuriai nors šių grupių. Tam tikrą laiką naudojant pasėliuose tokio pat veikimo chemines medžiagas, kai kurios piktžolės išvysto joms visišką ar dalinį atsparumą. O sukurti iš esmės naujo pobūdžio veikliųjų medžiagų, kurioms dar nėra išsivystęs piktžolių atsparumas, nėra paprasta. Šis darbas reikalauja ir didelių investicidų, ir daugybės metų. Tad vienas būdų, kaip atitolinti piktžolių įgaunamą atsparumą – naudoti medžiagas iš skirtingų cheminių grupių.

Augalų apsaugos specialistai rekomenduoja ūkiuose nenaudoti kasmet tų pačių herbicidų tuose pačiuose laukuose. Ypač tai aktualu, kai javai atsėliuojami. Be to, nepatartina kaskart purkšti sumažintas normas, nes prie jų piktžolės greičiau pripranta, herbicidai „nesuveikia“. Todėl ūkių praktikoje dažnai daromi įvairių herbicidų mišiniai arba renkamasi herbicidus, turinčius kelias veikliąsias medžiagas.

Vienas pažangiausių herbicidų

Renkantis, kokiais herbicidais naikinti piktžoles, svarbu, kad produktų veikliosios medžiagos būtų iš skirtingų grupių, arba, kad produktas turėtų bent 2 skirtingas veikliąsias medžiagas. Vienas naujausių ir pažangiausių tokių herbicidų yra Cleave. Jis sudarytas iš 2 grupių veikliųjų medžiagų – florasulamo ir fluroksipiro. Viena jų veikia ląstelės metabolizmą, o kita yra augimo inhibitorius. „Naudodami medžiagas iš skirtingų cheminių grupių, atitoliname piktžolių rezistenciją“, – teigia Cleave herbicidą sukūrę kompanijos „Adama“ specialistai.

Cleave yra kontaktinio ir sisteminio poveikio herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, avižų, sėklinių varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose. Naudojimo laikas javuose – iki vėliavinio lapo išsiskleidimo. Efektyviausia purkšti, kai piktžolės turi 2-4 lapelius. Herbicidas greitai ir efektyviai veikia, esant ne mažesnei kaip +8 laipsnių C vidutinei paros temperatūrai. Nenaudoti, kai yra naktinės šalnos. Registruota Cleave norma – 1,0-1,2 l/ha. Jei piktžolės perauga, naudoti maksimalias registruotas normas. Jeigu veikimo sąlygos geros, tai herbicido poveikis pasimato po 1-2 dienų, o piktžolės visiškai sunyksta per 3-4 dienas. Kai pavasaris būna vėsus, dažniausiai pasėliuose išdygsta ir antroji, ir trečioji piktžolių banga. Tokiu atveju reikėtų leisti sudygti kuo daugiau piktžolių ir tuomet naudoti herbicidą.

Herbicidai žieminių javų pasėliams parenkami pagal juose išplitusių piktžolių rūšis. Rekomenduojama daryti mišinius, derinant herbicidus iš skirtingų cheminių grupių, efektyviau naikinančius vienos ar kitos rūšies piktžoles.

Herbicidų deriniai

Herbicidai žieminių javų pasėliams parenkami pagal juose išplitusių piktžolių rūšis. Rekomenduojama daryti mišinius, derinant herbicidus iš skirtingų cheminių grupių, efektyviau naikinančius vienos ar kitos rūšies piktžoles. Cleave yra puikus partneris mišiniuose. „Efektyvus ir kainos požiūriu geras mišinys – Cleave (0,8 l/ha) + Avoxa (1,35 l/ha). Naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles - labai platus piktžolių spektras. Pernai Cleave herbicidą išbandę Lietuvos ūkiai liko patenkinti gautais rezultatais“, - sako „Linas Agro“ pesticidų prekybos vadovas Petras Kiseliovas.

Kiti ūkių praktikoje pasiteisinę ir efektyvūs herbicidų deriniai, naudojami žieminių kviečių pasėliuose: 

  • Biathlon 4D (50 g/ha) + Axial 50 EC (0,7 l/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, galima naudoti vėlyvuose javų augimo tarpsniuose; 
  • Cleave (1,0-1,2 l/ha) + Axial 50 EC (0,7 l/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, ilgas naudojimo laikas, labai efektyvus prieš žliūges; 
  • Avoxa (1,35 l/ha) + Biathlon 4D (50 g/ha) – nuo dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių, sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, veikiančios prieš vienaskiltes piktžoles ir trys veikliosios medžiagos – prieš dviskiltes.

Visi paminėti mišiniai saugūs sėjomainoje. Herbicidų rūšis, jų norma ir purškimo laikas parenkami, įvertinus pasėlių būklę ir piktžolėtumą.

AB „Linas Agro“ informacija

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką