Orai
Cleave

Cleave

Prekės kodas: Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti.

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, avižų, sėklinių varpinių žolių pasėliuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Tara: 5 l

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Veikliosios medžiagos: florasulamas, 2,5 g/l (0,25 %), + fluroksipiras, 100 g/l (10,07 %).

Cheminė klasė: priridino karboksirūgščių, sintetinių auksinų.

Preparato forma: suspoemulsija. 

 

Veikimo būdas

Veiklioji medžiaga fluroksipiras yra sintetinis hormoninio tipo herbicidas, priklausantis priridino karboksirūgščių cheminei klasei. Jis veikia kaip augimo hormonas auksinas, sutrikdydamas ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas, praėjus 1-2 dienoms po purškimo, - jos nustoja augusios, išsikraipo, deformuojasi bei sunyksta per 3-4 savaites. Fluroksipiras į piktžoles patenka per lapus, dirvinio poveikio neturi.

Veiklioji medžiaga florasulamas stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniui sunaikindamas augalą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Cleave panaudojimo geriausias rezultatas pasiekiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Produkto efektyvumą dar labiau sustiprina didesnė drėgmė ir aukštesnė oro temperatūra. Kuo didesnės piktžolės, tuo labiau atsparios herbicidui. Kai augimo sąlygos yra nepalankios dėl sausros, šalto oro, užmirkusio dirvožemio, produkto efektyvumas bus lėtesnis. Produktas efektyvus esant žemai oro temperatūrai (nuo +5 °С).

Cleave į piktžoles patenka per lapus ir lietus, praėjus 1 valandai po purškimo, preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

Labai jautrios ir jautrios piktžolės (efektyvumas >85 %): vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), kibusis lipikas (Galium aparine), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), ramunės (Matricaria sp.), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dirvinis raguolis (Consolida regalis), rugiagėlė (Cyanus segetum), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), daržinė žliūgė (Stellaria media), daržinė čiužutė (Thlaspi arvense), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 70–85 %): baltoji balanda (Chenopodium album),  dirvinė našlaitė (Viola arvensis).

Cleave negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais. Produktu purkštų augalų negalima naudoti šiltnamiuose arba kompostui.

Normos ir purškimo laikas

Augalai

Norma, l/ha

Purškimo laikas

Karencijos laikotarpis

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

1,0–1,2

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

0,8–1,0

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

Vejos/ganyklos šienui/silosui ruošti, žolių sėkliniai pasėliai

1,5–1,8

BBCH 20–40 (nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios tarpsnio)

14 dienų

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 14 dienų po purškimo.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100–300 l/ha.

Sėjomaina

Esant įprastai sėjomainai, laukuose, purkštuose Cleave, gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų. Pavasarį, dėl kokių nors priežasčių augalams žuvus, kurie buvo purkšti Cleave, tame pačiame lauke gali būti auginami tik javai, kukurūzai ir svidrės.

Maišymas

Cleave rekomenduojama maišyti su kitais tose kultūrose registruotais herbicidais veikimo spektrui praplėsti. Informacijos apie Cleave maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Cleave sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (fluroksipiras) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis rekomendacijų: taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą; naudokite pilną rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku; neviršykite maksimalaus purškimų skaičiaus per sezoną – 1. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, naudokite kitokio veikimo pobūdžio produktą, priklausantį kitoms atsparumo grupėms pagal HRAC sistemą.

Panašios prekės
Maxim Maxim
Plataus veikimo spektro kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas varpinių ja..
Orius Orius
Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių ..
Brasan Brasan
Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienameči..
Teridox Teridox
Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų aps..
Arrat Arrat
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naiki..
Boxer Boxer
Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti ži..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Atrankinio sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms i..
Proteus Proteus
Kontaktinis ir sisteminis insekticidas žieminių ir vasarinių kviečių, mieži..
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Galera Galera
Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms ..
Mavrik Mavrik
Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių..
Axial Axial
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Tombo Tombo
Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms p..
Terpal 460 Terpal 460
Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. ..
Fastac 50 Fastac 50
Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, ..
Basagran Basagran
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Leander Leander
Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių i..
Maredo Maredo
Efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu apsauginiu ir gydo..
Plenum Plenum
Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaug..
Cycocel 750 SL Cycocel 750 SL
Žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių augimo reg..
Juventus Juventus
Sisteminis fungicidas saugoti nuo grybinių ligų ir žieminių rapsų augimo re..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Signum Signum
Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirni..
Sluxx Sluxx
Labai efektyvus moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir u..
Caryx Caryx
Augalų augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams rapsams. Skirtas prof..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti. HERBI..
Stomp 455 CS Stomp 455 CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Optimus Optimus
OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius i..
Sito Plus Sito Plus
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, kuri pagerina purškiamo paviršiaus padengimą..
Roundup Energy Roundup Energy
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. ..
Ergon Ergon
Hherbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...
Moddus Start Moddus Start
Moddus Start – cikloheksandionų cheminės grupės augimo reguliatorius,..
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Librax Librax
Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, apsaugai nuo..
Butoxone Butoxone
Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. ..
Fenix Fenix
Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias..
Foam-Fighter Foam-Fighter
Putų nusėsdintojas. Preparatas, skirtas putų susidarymo purkštuvuose p..
Poweroil Poweroil
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, sukurta augalinio aliejaus pagrindu. Naudoja..
Medax Max Medax Max
Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminia..
Cantus Gold Cantus Gold
Sisteminio veikimo fungicidas apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, j..
Goltix Queen Goltix Queen
Sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms..
Trimmer Trimmer
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti. ..
Extra Clean Extra Clean
Subalansuotas, skystas purkštuvų ploviklis, kurio sudėtyje yra neutralizuoj..
GO-pH GO-pH
Parūgštintojas, tirpalas, turintis fosforo rūgšties, azoto trąšų ir alkohol..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Samson Max 6 OD Samson Max 6 OD
Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dv..
Globaztar 250 SC Globaztar 250 SC
Plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kvieči..
Priaxor Power Pack Priaxor Power Pack
Fungicidų Priaxor ir Curbatur®3 pakuotė. Abu fungicidai naudojami ..
Priaxor Priaxor
Sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu...

Naršydami www.linasagro.lt puslapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų svetainės darbą.