Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo
Turite klausimų?

Aprašymas

ERGON  – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos. Metsulfuron - metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/k.

Pavidalas. Vandenyje tirpios granulės.

Registruotos normos ir naudojimo laikas:

ERGON – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose (išskyrus kietuosius kviečius), vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose. Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.  

Naudojimo norma. Purkšti 15 g/ha herbicido žieminiuose kviečiuose ir 10 g/ha vasariniuose kviečiuose ir miežiuose su paviršiaus aktyviąją medžiaga.

Purškimo laikas. Žieminiai kviečiai ERGON purškiami nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31).   Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai  ERGON purškiami, kai augalai turi tris lapelius   iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31).

Dirvožemis. ERGON gali būti naudojamas visuose dirvožemio tipuose. Herbicido efektyvumas gali sumažėti, kai purškimo metu yra sausa.

Piktžolės Purškimo laikas
iki 2 tikrųjų lapelių iki 6 tikrųjų lapelių
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus) xxx xxx
Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum) xxx xxx
Daržinė žliūgė (Stelaria media) xxx xxx
Kibusis lipikas (Galium aparine) * xx Xx
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) xxx xxx
Baltoji balanda (Chenopodium album) xxx xxx
Dirvinė veronika (Veronica arvensis) xx x
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis) xxx xx
Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit) xxx xxx
Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare) xxx xxx
Bekvapis šunramunis (Tripleurospremum perforatum) xxx xxx
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) xx xx
Aguona birulė (Papaver rhoes) xx xx
Dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria) xxx xxx
Trikertė žvaginė ( Capsella-bursa pastoris) x x
Rapsų pabiros (Volunteer Rape) xxx xxx

xxx – jautrios, xx – vidutiniškai jautrios, x – atsparios piktžolės. 

* ERGON naikina kibiuosius lipikus visose augimo tarpsniuose, tačiau jie gali atželti.   

Piktžolių atsparumas. ERGON atsparumas gali išsivystyti šluotelinėms kochijoms (Kochia scoparia), aguonoms birulėms (Papaver rhoeas) ir daržinėms žliūgėms (Stellaria media).  Kai to paties veikimo būdo herbicidai naudojami keletą metų tame pačiame lauke, gali atsirasti atsparios piktžolių rūšys. Jos gali daugintis ir pradėti dominuoti pasėlyje. Atsparios piktžolės yra tos, kurios nesunaikinamos, teisingai naudojant herbicidą rekomenduojamomis normomis. Piktžolių atsparumo galima išvengti ERGON kaitaliojant  arba naudojant mišiniuose su tinkamais tam tikslui kito veikimo būdo herbicidais.   

Tirpalo kiekis ir purškimas. Purškiant ERGON naudoti 100 - 200 l/ha tirpalo. Naudoti įprastinius purkštuvus, slėgis purškimo metu 2-3 barai. Purkšti vidutinio dydžio purkštukais. Kai pasėlis yra tankus ir piktžolės gausiai išplitusios naudoti 400 l/ha tirpalo. Purškiant ERGON vengti purškimo sudvigubinimo. 

Apribojimai: Nenaudoti ERGON daugiau kaip vieną kartą per sezoną. Nenaudoti ERGON, jei augalai yra streso būsenoje nuo sausros, užmirkimo, žemų temperatūrų, pažeisti ligų ar kenkėjų, trąšų trūkumo ar kitų faktorių, kurie įtakoja augalų augimą. Nenaudoti ERGON javuose su varpinių žolių, dobilų ar kitų ankštinių augalų įsėliu bei kituose plačialapiuose augaluose. Naudojant mišiniuose vengti purškimų sudvigubinimo.  Vengti purškiamo tirpalo užnešimo ant šalia augančių plačialapių augalų, taip pat patekimo į tvenkinius ar griovius.  Plaunant purkštuvus laikytis vietinių reikalavimų.  Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Įtaka po to auginamiems augalams. Jei po ERGON purškimo pasėlis žuvo, galima atsėti tiktai kviečius. Prieš sėją dirva turi būti suarta ir sukultivuota mažiausiai 15 cm gyliu. Herbicidu nupurkštose dirvose tais pačiais metais galima sėti tiktai javus, rapsus, pupas arba varpines žoles. 

Tirpalo ruošimas. Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite, kad purkštuvas yra švarus. Naudojant ERGON mišiniuose su kitais herbicidais, visada pilkite ERGON į purkštuvo talpą pirmiausia. ERGON gerai maišosi su vandeniu, tačiau ruošiant tirpalą reikia laikytis šios procedūros: ketvirtadalį purkštuvo talpos pripildyti vandeniu, įjungti maišyklę ir supilti reikiamą ERGON kiekį tiesiai į purkštuvą. Maišant užpildyti purkštuvą vandeniu. Maišyklė turi būti įjungta ir purškimo metu .     Suderinamumas Dėl herbicido naudojimo mišiniuose kreipkitės į platintoją. 

DĖMESIO! Vengti purškiamo tirpalo užnešimo ant šalia augančių plačialapių augalų, taip pat patekimo į paviršinio vandens telkinius, griovius arba ant plotų skirtų kitų augalų auginimui. Išplovus purkštuvą paplavos negali patekti į dirvą, kurioje auga arba numatoma auginti kitus augalus nei javus.  Prastai išplovus purkštuvą arba plovimui naudojant nepakankamą vandens kiekį gali būti nepilnai išplautos herbicido liekanos. Toliau naudojant purkštuvą gali būti pažeisti po to purškiami kiti nei javai augalai.

Panašios prekės
Butisan Star Butisan Star
Sisteminis dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms pik..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vi..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dir..
Butisan 400 Butisan 400
Sisteminis dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskil..
Nufarm MCPA Nufarm MCPA
Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas ..
Basagran 480 Basagran 480
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms ..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms ..
Stomp CS Stomp CS
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviski..
Avoxa Avoxa
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžol..
Cleave Cleave
Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskil..
Trimmer Trimmer
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti. ..
Cleravo® Cleravo®
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir ..
Temsa SC Temsa SC
Plataus veikimo spektro herbicidas naudojamas kukurūzų pasėliuose po sudygi..
Estet 600 EC Estet 600 EC
Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiame..
Belkar Belkar
Belkar yra selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui ži..
Metazamix Metazamix
Herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir vienametės miglės naikinimui ži..
Elipris Elipris
Rudeninis žieminių kviečių herbicidas prieš vienskiltes ir dviskiltes piktž..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Fornet Max 6 OD..
Goltix 700 SC Goltix 700 SC
Goltix 700 SC..
Goltix Super Goltix Super
Goltix Super..
Kalif 360 CS Kalif 360 CS
Kalif 360 CS..
Leopard 50 EC Leopard 50 EC
Leopard 50 EC..
Boxer 80 EC Boxer 80 EC
Boxer 80 EC..
Elegant 2FD Elegant 2FD
Elegant 2FD..
Naujienos
Vasarinių kviečių pasėlių priežiūra 2021 m. pavasarį (III): tankumo nustatymas ir herbicidų parinkimas
2021 03 04
Vasarinių kviečių pasėlių priežiūra 2021 m. pavasarį (III): tankumo nustatymas ir herbicidų parinkimas
Atsižvelgiant į buvusio laukuose sniego kiekį galime manyti, kad šį pavasarį, bent iki gegužės vidurio, dirvožemiuose didesnio drėgmės deficito nebus. Todėl tikimės, kad vasarinių kviečių pasėliai sudygs greitai, tolygiai ir gausiai, o sėklų lauko daigumas sieks 80 proc. Ir vis dėlto, kai kuriuose laukuose pirmas pasėlių priežiūros darbas bus posėjinis dirvos volavimas, skatinantis gausesnį lauko daigumą. Apie 20 dienų po sėjos, pasėliams pasiekus 2–3 lapelių tarpsnį, rekomenduojama nustatyti pirminį pasėlių tankumą, kurio duomenys padės ūkininkams užbaigti būsimų priežiūros darbų ir jų atlikimo grafiko koregavimą.
Plačiau
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
2020 06 09
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
Prasidėjo mėnuo, kurio metu vasarojaus pasėliuose sukuriama apie 40 proc. bendros jų biomasės, gautos per visą vegetacijos periodą. Fotosintezės produktyvumas vasarojaus pasėliuose šį mėnesį labai priklauso ne tik nuo lauko dirvų našumo ar auginimo technologijų intensyvumo, bet ir nuo oro sąlygų. O štai šilumos ir drėgmės, vertinant meteorologų prognozes birželio mėnesiui, augalams tikrai turėtų pakakti. Tad, jei sugebėsime tinkamai ir laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus, turėsime gausesnį derlių.
Plačiau
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
2020 06 05
Įspėjama apie plintantį naują kenkėją
LAMMC LŽI mokslininkų parengtame straipsnyje rašoma apie naujų kenkėjų plitimą Lietuvos pasėliuose. Daugybę įrodančių studijų galima rasti apie kenkėjų judėjimą iš pietinių regionų link šiaurinių ir puikią jų adaptaciją. Aktyvūs prekybiniai ryšiai tarp įvairių šalių taip pat prisideda prie kenkėjų judėjimo iš vienų regionų į kitus. Didelė konkurencija grūdų rinkose jų eksportuotojus verčia ieškoti naujų partnerių įvairiose pasaulio šalyse, taikytis su grūdus superkančiose šalyse galiojančiais reikalavimais, kurie nebūtinai sutampa su Europoje taikomais ir gali būti gana specifiniai. Vienas iš į kai kurias šalis eksportuojamiems grūdams keliamų reikalavimų – juose neturi būti vėžliablakių (Eurygaster).
Plačiau
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
2020 05 22
Pasėlių būklės apžvalga ir artimiausios REKOMENDACIJOS
Labūnava, Kėdainių r. 2020 m. gegužės 20 d. Praėję lietūs labai teigiamai paveikė visų rūšių pasėlius. Šiemet pasėlių būklė yra nepalyginamai geresnė nei praėjusiais 2019 metais.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
2020 04 09
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
Lietuvoje itin neįprastas reiškinys, kad žieminių javų, taip pat ir žieminių kviečių, pavasarinė vegetacija prasidėtų kovo mėnesio viduryje. Nors jų pasėliai rudens metu ne tik tolygiai sudygo, bet ir suspėjo gausiai išsikrūmyti (4-5 šalutiniai ūgliai), tačiau nebuvo periodo, kuriuo vyktų užsigrūdinimas žiemai. Pasėliai žaliavo visu žiemos laikotarpiu, lapai buvo išsaugoję turgorinę būseną, tačiau krūmijimosi ir vystymosi procesai buvo sustoję. Šių metų pavasario kviečių augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžioje nustatėme, jog fotosintezės proceso metu sausųjų medžiagų sintezė aiškiai viršijo augalų sąnaudas, kvėpavimo, fotosintezės ir šaknų renovacijos poreikius.
Plačiau
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
2020 03 30
„Skalauk teisingai“ – internetinė svetainė apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą
Beprasidedant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (toliau – LAAA) parengė gerosios praktikos internetinę svetainę, skirtą ūkininkams ir visiems besidomintiems augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymu www.skalaukteisingai.lt.
Plačiau
Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką