ALCYGOL K

Prekės kodas:
Prekė parduodama tik fiziniuose prekybos taškuose. Susisiekite su prekės vadybininku dėl prekių užsakymo

Kontaktai:

Andrius Lukoševičius

Daugiau informacijos apie produktą
El. p.: [email protected]


Turite klausimų?

Aprašymas

EB TRĄŠA

NK 3-32 VANDENYJE TIRPIOS KALIO TRĄŠOS

3,0 %                 bendras azoto (N) kiekis (42 g/L)

23,0 %               vandenyje tirpus kalio oksidas (K20) (330 g/L)

7,0 %                 jūros dumblių ekstraktas

Tankis: 1,39 kg/l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS TRĘŠIMUI PER LAPUS

Rekomenduojama norma: 5-15 mL/L, (4 L/ha yra maksimali naudotina norma). Didžiausia koncentracija: 1,0 %.

> JAVAI: 2 purškimai – pirmas purškimas vėliavinio lapo – plaukėjimo tarpsniu, antrą kartą pieninės brandos (grūdo užsipildymo) tarpsniu, norma – 1,5 -2,0 l/ha.

> RUNKELIAI: 3-5 purškimai – pirmi 2 purškimai nuo 6 lapų tarpsnio, tarp purškimų padaryti 10 dienų tarpą, kiti 2-3 purškimai vasaros antroje pusėje, norma – 2-4 l/ha.

> RAPSAI: 3 purškimai nuo 4-6 lapų tarpsnio rudenį, pavasarį iki žydėjimo pradžios ir iškarto po žydėjimo, norma – 2 l/ha.

> ŽIRNIAI, PUPOS, KUKURŪZAI: 1 purškimas nuo 4-6 lapų tarpsnio iki žydėjimo pradžios, norma – 2-4 l/ha.

> BULVĖS: 3-5 purškimai kai augalų lapai uždengia eilutes, augalai intensyviai auga, norma – 2-4 l/ha.

> DARŽOVĖS, POMIDORAI, AGURKAI...: 2 purškimai formuojantis ir augant vaisiams, norma – 2-4 l/ha.

> BROKOLIAI, KOPŪSTAI, ŽIEDINIAI KOPŪSTAI: 3 purškimai nuo 5-6 lapų tarpsnio iki gūžių augimo, norma – 3-4 l/ha.

> MORKOS: 3-5 purškimai nuo 10 lapų tarpsnio iki susiformuoja šakniavaisiai, norma – 3-4 l/ha.

> BRAŠKĖS: 5-6 purškimai nuo žydėjimo iki uogų brandos, tarpas tarp purškimų 7-10 dienų, norma – 2-4 l/ha.

> VAISMEDŽIAI: 2-4 purškimai kas 10-15 dienų, nuo vaisių formavimosi iki jų brandos, norma – 3-4 l/ha.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite pakankamai vandens, kad augalų lapai tolygiai pasidengtų. Nepurkškite, intensyviai šviečiant saulei ir (arba) esant labai aukštai oro temperatūrai. Jei dienos temperatūra aukštesnė nei 28°C, preparatą naudokite vakare arba ankstyvą rytą. Apipurkšti labai jauni lapai ar nuo streso nukentėję augalai gali būti mažiau atsparūs nudegimui. Tokiomis aplinkybėmis reikėtų naudoti mažesnes dozes ir atitinkamai sutrumpinti produkto panaudojimo intervalą. Naudojimo normos ir laikas atskiriems augalams nurodyti šioje etiketėje pateiktose rekomendacijose.

MAIŠYMAS 

Įpilkite į purškimo talpą pusę reikiamo vandens kiekio ir pradėkite maišyti. Įpilkite reikiamą šio produkto kiekį, tuomet supilkite likusį kiekį vandens, pastoviai maišydami. Jei preparatą  naudosite mišinyje su kitais komponentais, šį produktą visuomet pilkite tik prieš tai įdėję miltelių pavidale esančius produktus. Pastoviai maišykite tirpalą. Po purškimo gerai išvalykite ir praskalaukite purškimo įrangą.

SANDĖLIAVIMAS 

Laikykite sandariai uždarytą originalioje pakuotėje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, saugioje vietoje atokiau nuo vaikų, gyvūnų ir pašarų. Saugokite nuo šalčio. Tinkamai sandėliuojant galima naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos.

ŠALINIMAS 

Nepilkite į kanalizaciją. Šią medžiagą ir jos tarą pašalinkite saugiai. Venkite produkto patekimo į aplinką. Vadovaukitės specialiomis instrukcijomis arba saugos duomenų lapu. Tris kartus išskalaukite tuščią tarą. Nedeginkite. Nenaudokite taros jokiai kitai paskirčiai.

ĮSPĖJIMAI

Pavojingumo klasės: GHS07, GHS07

DĖMESIO!

Sudėtyje yra KALIO KARBONATO

H314 Sukelia smarkų odos dirginimą ir akių pažeidimus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353 patekus ant odos (ar plaukus): nedelsiant nusivilkti visus užterštus rūbus. Nuplauti oda vandeniu.

P305 + P351 + P338 patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų centrą ar gydytojui.

P501 Turinį / talpyklą išmesti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Pakuotę grąžinkite į patvirtintus atliekų surinkimo centrus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Šio produkto gamintojas ir pardavėjai garantuoja, kad supakuotame mišinyje esančios nurodytos veikliosios medžiagos neviršys priimto leistino nuokrypio. Nesuteikiama jokių garantijų dėl šios medžiagos naudojimo ir nebus prisiimama atsakomybė už jokią žalą ar sužalojimą, atsiradusius sandėliuojant, tvarkant, taikant ar naudojant šį produktą.

 

Panašios prekės
Oligo Brava JAVAMS Oligo Brava JAVAMS
Granuliuotos mikroelementų Vario (Cu), Geležies (Fe), Mangano (Mn) ir Cinko..
Sodui, daržui
N
Wilis NPK 10-53-10 + mikro Wilis NPK 10-53-10 + mikro
Aukščiausios kokybės vandenyje tirpios NPK trąšos su mikroelementais augalų..
Sodui, daržui
N
BRATAN FOLIAR 18-18-18 + 3MgO + mikro BRATAN FOLIAR 18-18-18 + 3MgO + mikro
Aukščiausios kokybės vandenyje tirpios NPK trąšos su mikroelementais augalų..
Sodui, daržui
N
UBINAS NPK 20-20-20 + mikro UBINAS NPK 20-20-20 + mikro
Aukščiausios kokybės vandenyje tirpios NPK trąšos su mikroelementais augalų..
Sodui, daržui
N
Yelia NPK 9-10-40 + 2,5MgO + mikro Yelia NPK 9-10-40 + 2,5MgO + mikro
Aukščiausios kokybės vandenyje tirpios NPK trąšos su dideliu kalio kiekiu i..
FIXA MG FIXA MG
EB TRĄŠOS   Magnio nitrato tirpalas  ..
AZO-SPEED AZO-SPEED
Ypač koncentruotos ir skystos..
Naujienos
Ekologiški pasėliai taip pat gali būti derlingi
2021 05 20
Ekologiški pasėliai taip pat gali būti derlingi
Dirvožemio gerinimas organinės trąšomis. Dirvožemio gerinimas mikroorganizmais bei augalų augimo skatinimas. Intensyvi fotosintezė – gausus derlius.  
Plačiau
Tręšimo praktika Lietuvos ūkiuose 2016–2020 metais: kaip pasiekėme puikių rezultatų?
2020 12 08
Tręšimo praktika Lietuvos ūkiuose 2016–2020 metais: kaip pasiekėme puikių rezultatų?
Paskutinis penkmetis augalininkystės versle buvo bene derlingiausias per visą Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį. Nepaisant perteklinio kritulių kiekio 2016–2017 metais ir vėliau sekusio drėgmės deficito bei gamtos kataklizmų, šio laikotarpio pasiekimai žemės ūkyje ir augalininkystėje įspūdingi. Vidutinis metinis visų grūdų derlius per dešimtmetį padidėjo beveik dvigubai. Ypač geras produktyvumas augalininkystėje pasiektas šiemet. Todėl norime su jumis aptarti auginimo technologijų pokyčius, kurie padėjo pasiekti šiuos rezultatus.
Plačiau
Augalininkystė birželio antroje pusėje: augalų būklė ir priežiūros darbai
2020 06 18
Augalininkystė birželio antroje pusėje: augalų būklė ir priežiūros darbai
Praėjusios pora savaičių buvo atgaiva sausrų bei vėsių orų iškankintai augalijai. Žinoma, buvo ir ekstremalių orų sąlygų, tačiau ženklesnės žalos jos nepadarė. Panašius orus sinoptikai prognozuoja ir antrajai birželio pusei. O tai reikštų, kad reikia keisti ir visų lauko augalų pasėlių priežiūros sistemas. Tad aptarkime, kokia yra pasėlių būklė šiuo periodu ir kaip užtikrinti būsimą gausų derlių.
Plačiau
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
2020 06 09
Birželį – didesnis dėmesys vasariniams migliniams javams
Prasidėjo mėnuo, kurio metu vasarojaus pasėliuose sukuriama apie 40 proc. bendros jų biomasės, gautos per visą vegetacijos periodą. Fotosintezės produktyvumas vasarojaus pasėliuose šį mėnesį labai priklauso ne tik nuo lauko dirvų našumo ar auginimo technologijų intensyvumo, bet ir nuo oro sąlygų. O štai šilumos ir drėgmės, vertinant meteorologų prognozes birželio mėnesiui, augalams tikrai turėtų pakakti. Tad, jei sugebėsime tinkamai ir laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus, turėsime gausesnį derlių.
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių būklė ir priežiūra birželio mėnesį
2020 06 02
Žieminių kviečių pasėlių būklė ir priežiūra birželio mėnesį
Birželio mėnuo yra bene reikšmingiausias, formuojant žieminių kviečių pasėlių produktyvumą: jo tankumą, grūdų kiekį varpoje ir iš dalies – 1000 grūdų vidutinę masę. Dėl vėsios gegužės šiek tiek sulėtėjo žieminių kviečių vystymasis, tad nuo jūsų kruopštumo priklausys būsimas derlius. Svarbiausi darbai šį mėnesį – aprūpinti augalus reikalingomis maistinėmis medžiagomis, apsaugoti nuo kenkėjų ir žalingiausių ligų.
Plačiau
Pupų augimo bei vystymosi ypatumai 2020 metų pavasarį ir vasaros pradžioje
2020 05 27
Pupų augimo bei vystymosi ypatumai 2020 metų pavasarį ir vasaros pradžioje
Pupos – labai vertingas sėjomainos augalas, jeigu tik žinome, kaip tinkamai juo pasirūpinti. Šiuo metu tai padaryti ypač svarbu, nes pupų pasėliuose vyksta tikra kova dėl išlikimo: kiekvienas augalas stengiasi pasisavinti kuo daugiau drėgmės, saulės ir maistinių elementų, o į pasėlius netrukus kėsinsis ir įvairūs kenkėjai. Tad aptarkime, kokius darbus turime atlikti baigiantis pavasariui ir prasidėjus vasarai, siekiant intensyvaus pupų augimo ir geros jų būklės.
Plačiau
NAUDINGA vaismedžiams, vaiskrūmiams, gėlynams ir kitiems dekoratyviniams augalams!
2020 05 21
NAUDINGA vaismedžiams, vaiskrūmiams, gėlynams ir kitiems dekoratyviniams augalams!
Šių metų pavasario gamtinės sąlygos augalams sudėtingos, vyraujančios žemos temperatūros ar net šalnos neleidžia jiems augti ir vystytis. Vandenyje tirpstančios trąšos - tai pirmoji pagalba silpniems augalams. Laistant ar purškiant juos per lapus, užtikrinamas efektyvus augalo maitinimas.
Plačiau
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 05 13
Vasarinių miglinių javų augimo ir vystymosi ypatumai 2020 m. gegužę
2020 metų pavasaris buvo vienas ankstyviausių šalies istorijoje. Tai atspindėjo ir vasario pabaigoje prasidėjusi žiemkenčių pasėlių pavasarinė vegetacija. Pietinėje Lietuvoje buvo ūkių, kurie jau kovo mėnesį užbaigė sėti vasarinius miglinius javus. Vis tik didesnė ūkininkų dalis buvo atsargesnė ir sėjos kovo mėnesį atsisakė. Kurie buvo teisūs, parodys javapjūtės rezultatai. O šįkart aptarsime dabartinę vasarinių miglinių javų pasėlių būklę ir jų vystymosi prognozes iki gegužės pabaigos.
Plačiau
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
2020 05 12
Žieminių javų pasėlių priežiūros darbai 2020 m. gegužės mėnesį
Lietuvoje augančių žieminių javų pasėlių būklė šių metų gegužės pradžioje yra geresnė, palyginti su pernai metų geguže. Žiemos metu buvo galima stebėti, kaip pamažu vyksta augalų vystymosi procesas, o pavasarį jis smarkiai suintensyvėjo. Pasėlių priežiūros darbai šiuo metu atitinka klasikinius agronominius reikalavimus, o tai, kokius tręšimo bei purškimo darbus reikia atlikti ir kokias priemones tam pasirinkti, priklauso nuo pasėlių rūšies bei būklės.
Plačiau
Kada ir kaip tręšti bundančius augalus: vaismedžių, uogakrūmių, šiltnamio ir daržo augalų maitinimas
2020 05 07
Kada ir kaip tręšti bundančius augalus: vaismedžių, uogakrūmių, šiltnamio ir daržo augalų maitinimas
Žinoma, kad norinti iš augalo paimti derlių, jam reikia duoti ir pakankamai maistinių medžiagų, nes niekas iš niekur neatsiranda. Kalbant paprasčiau – būtina tręšti. Tačiau taip pat negalima persistengti ir supainioti laikotarpių, nes, pavyzdžiui, rudenį didelis azotinių trąšų, kurios skatina augimą, kiekis vaismedžiui ar kitam daugiamečiui augalui gali būti pražūtingas, rašoma pranešime. „Kai po žiemos atsinaujina augalo vegetacija, jam reikia didelio kiekio fosforo, kuris būtinas, kad geriau vystytųsi šaknų sistema, augtų šakniaplaukiai ir augalas greičiau įsitvirtintų, nes geriau įsisavina maisto medžiagas ir vandenį. Ši taisyklė liečia sodą – vaiskrūmius, vaismedžius ir kitus daugiamečius augalus. Netgi veją. 
Plačiau
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
2020 04 09
Žieminių kviečių pasėlių priežiūra 2020 m. balandžio mėnesį
Lietuvoje itin neįprastas reiškinys, kad žieminių javų, taip pat ir žieminių kviečių, pavasarinė vegetacija prasidėtų kovo mėnesio viduryje. Nors jų pasėliai rudens metu ne tik tolygiai sudygo, bet ir suspėjo gausiai išsikrūmyti (4-5 šalutiniai ūgliai), tačiau nebuvo periodo, kuriuo vyktų užsigrūdinimas žiemai. Pasėliai žaliavo visu žiemos laikotarpiu, lapai buvo išsaugoję turgorinę būseną, tačiau krūmijimosi ir vystymosi procesai buvo sustoję. Šių metų pavasario kviečių augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžioje nustatėme, jog fotosintezės proceso metu sausųjų medžiagų sintezė aiškiai viršijo augalų sąnaudas, kvėpavimo, fotosintezės ir šaknų renovacijos poreikius.
Plačiau
2020 m. balandis: Žieminių rapsų pasėlių priežiūros darbai
2020 04 03
2020 m. balandis: Žieminių rapsų pasėlių priežiūros darbai
Vertinant vizualiai – žieminių rapsų pasėlių būklė „gera“. Dabar viskas priklausys nuo mūsų pačių gebėjimų pasėlių priežiūroje, nes prognozuotoss balandžio mėnesio sausros veikiausiai nebus, o lietaus pakaks. Šaltos naktys taip pat baigsis balandžio pirmosiomis dienomis. Sinoptikai prognozuoja normalius orus visam mėnesiui. Be abejo, su trumpalaikiais nukrypimais, kadangi Lietuvoje tai įprastas reiškinys.
Plačiau
2020 m. vasara: Kaip padidinti augalininkystės verslo pelningumą?
2020 03 26
2020 m. vasara: Kaip padidinti augalininkystės verslo pelningumą?
Lietuvoje dabar turime net 1,2 mln. hektarų puikios būklės žiemkenčių pasėlių – tokios kokybės dar nesame išgavę. Vasarojaus sėjai sąlygos geros, sėklinių grūdų pakanka ir jų sėja tikrai nevėluos. Kai kurie specialistai jau dabar prognozuoja aukštus žieminių rapsų ir javų būsimus derlingumo dydžius. Tad kokios gali būti abejonės dėl aukšto augalininkystės verslo ekonominio efektyvumo 2020 metais? Pasirodo, abejonių kilti gali.
Plačiau
2020 metų pavasaris: kokios tręšimo tendencijos vyrauja šiemet
2020 02 12
2020 metų pavasaris: kokios tręšimo tendencijos vyrauja šiemet
Šiemet stebime nestandartinę žiemą – be sniego ir su teigiama temperatūra. Pasėliai labai vešlūs, dauguma jų sodriai žalios spalvos. Matant tokią situaciją, ūkininkams kyla daug klausimų, susijusių su žieminių javų ir rapsų pasėlių dabartine būkle. 
Plačiau
Susisiekite su mumis

Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką